Zanimiva dejstva o generalizirani anksiozni motnji

Dejstva o generalizirani anksiozni motnji

Dejstva o generalizirani anksiozni motnji.


Generalizirana anksiozna motnja (GAM) je kronična in onesposobljajoča motnja, ki ima lahko drage posledice za družbo. Ljudje z GAM slabše funkcionirajo ne le na družbeni ravni, pač pa tudi v službi in na drugih področjih delovanja. Ljudje z GAM prav tako pogosto trpijo za drugimi motnjami, kot sta velika depresivna motnja in socialna fobija. Prava dejstva o generalizirani anksiozni motnji je težko najti, ker 1) veliko strokovnjakov ne diagnosticira te motnje, saj so njeni simptomi podobni drugim duševnim motnjam, in ker 2) študije uporabijo različne vprašalnike za oceno GAM, zaradi česar je težko najti konsistentna dejstva o generalizirani anksiozni motnji.

Kljub tem težavam smo navedli rezultate iz študij, izvedenih v ZDA in v Evropi. Dejstva o generalizirani anksiozni motnji smo združili v naslednje kategorije (kliknite na kategorijo za več informacij):

 1. Razširjenost v ZDA.
 2. Razširjenost v Evropi.
 3. Demografski podatki za ZDA in Evropo.
 4. Pridružena motnja.
 5. Prizadetost/zdravljenje.
 6. Literatura.

 
 

Pri Barends Psychology Practice nudimo (spletno) terapijo za generalizirano anksiozno motnjo. Če se želite naročiti na prvo, brezplačno spletno seanso, nam pišite.

 
 
Pojdi na:

 
 

Dejstva o generalizirani anksiozni motnji – razširjenost v ZDA.

 • Povprečna starost nastopa generalizirane anksiozne motnje (GAM) je 32,7 let.
 • 4,1 % odraslih Američanov ima generalizirano anksiozno motnjo (GAM) vsaj enkrat v življenju (2,8 % moških proti 5,4 % žensk).
 • 2,1 % odraslih Američanov je imelo generalizirano anksiozno motnjo (GAM) v preteklih dvanajstih mesecih (1,3 % moških proti 2,8 % žensk).

 
 

Dejstva o generalizirani anksiozni motnji – razširjenost v Evropi.

 • 2,3 % odraslih Nizozemcev ima generalizirano anksiozno motnjo (GAM) vsaj enkrat v življenju (1998) (1,6 % moških proti 2,9 % žensk) [1].
 • 1,2 % odraslih Nizozemcev je imelo leta 1998 generalizirano anksiozno motnjo (GAM) [1].
 • 4,5 % odraslih Norvežanov ima generalizirano anksiozno motnjo (GAM) vsaj enkrat v življenju (2,4 % moških proti 6,1 % žensk).
 • 1,9 % odraslih Norvežanov je imelo v preteklih dvanajstih mesecih generalizirano anksiozno motnjo (GAM).

 

 • V VB za GAM trpi več žensk kot moških (3,4 % proti 2,8 %).
 • 6,9 % odraslih Italijanov ima generalizirano anksiozno motnjo (GAM) vsaj enkrat v življenju (3,8 % moških proti 9,5 % žensk) [1].
 • 2,1 % odraslih Madžarov ima generalizirano anksiozno motnjo (GAM) vsaj enkrat v življenju (1,8 % moških proti 6,8 % žensk) [1].
 • 2,8 % odraslih v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in na Nizozemskem ima generalizirano anksiozno motnjo (GAM) vsaj enkrat v življenju. Leta 2003 jo je imel 1,0 % ljudi (2,0 % moških proti 3,6 % žensk) [2].

 
 
[1] Študije na Nizozemskem, v Italiji in na Madžarskem so za diagnozo GAM uporabile kriterije DSM-III. V drugih državah so uporabili kriterije DSM-IV ali ICD-10. Po DSM-III nekdo, ki le en mesec trpi za simptomi GAM, ustreza kriterijem, medtem ko po DSM-IV to ne bi zadostovalo (simptomi morajo biti prisotni vsaj pol leta). To je mogoče vplivalo na nekatere predstavljene podatke.

[2] Ta študija je bila izvedena v teh šestih državah, kjer so uporabili kriterije DSM-IV.
 
 

Dejstva o generalizirani anksiozni motnji – demografski podatki za ZDA in Evropo.

 • Pri Indijancih (6,3 %) se GAM razvije pogosteje kot pri belcih (4,6 %), Afroameričanih (3,0 %), Latinoameričanih (2,8 %) in Azijcih (1,9 %).
 • V ZDA ljudje, stari med 45 in 64 let, pogosteje trpijo za GAM od ljudi, ki so stari med 30 in 44 let (4,6 %), 18 in 29 let (3,2 %) in 65 let ali več (2,6 %).
 • V ZDA ovdoveli, ločeni ali razvezani ljudje (6,8 %) bolj pogosto trpijo za GAM od poročenih/skupaj živečih ljudi (3,7 %) in nikoli poročenih ljudi (3,3 %).
 • V ZDA ljudje, ki so zaključili le srednjo šolo (4,3 %), pogosteje trpijo za GAM v primerjavi z ljudmi, ki imajo najmanj visokošolsko izobrazbo (4,2 %), in ljudmi, ki niso končali srednje šole (3,7 %).
 • V ZDA je verjetnost, da bo posameznik trpel za GAM, manjša, višji kot je zaslužek: 70.000 ali več dolarjev letno (2,9 %), 35.000–69.999 dolarjev letno (3,9 %), 20.000–34.999 dolarjev letno (3,9 %) in 0–19.999 dolarjev letno (4,6 %).

 

 • V ZDA ljudje na podeželju pogosteje trpijo za GAM (4,6 %) kot ljudje iz urbanih predelov (4,0 %).
 • V Evropi ljudje, stari 45 let in več, pogosteje trpijo za GAM (6,9 %) kot ljudje, stari med 35 in 44 (5,9 %), 25 in 34 (6,0 %) in 15 in 24 let (2,0 %).
 • V Evropi 10,3 % žensk in 3,6 % moških, starih 45 let ali več, trpi za GAM vsaj enkrat v življenju.
 • V Evropi 7,2 % žensk in 4,6 % moških, starih med 35 in 44 let, trpi za GAM vsaj enkrat v življenju.
 • V Evropi 7,1 % žensk in 4,6 % moških, starih med 25 in 34 let, trpi za GAM vsaj enkrat v življenju.

 

 • V Evropi 2,5 % žensk in 1,5 % moških, starih med 15 in 24 let, trpi za GAM vsaj enkrat v življenju.
 • Starejše ženske bodo bolj verjetno dobile GAM od mlajših odraslih žensk.
 • Mladi odrasli moški bodo bolj verjetno dobili GAM od starejših.
 • Starejši ljudje so bolj in dlje časa zaskrbljeni od mlajših.

 
 

Dejstva o generalizirani anksiozni motnji – pridružena motnja.

 • 60,5 % ljudi z GAM ima vsaj še eno duševno motnjo, kot so anksiozne motnje, razpoloženjske motnje ali osebnostne motnje [5].
 • Ljudje z GAM pogosteje postanejo odvisni od alkohola ali drog, kot da bi zlorabljali alkohol ali droge [2].
 • Za ljudi z GAM je bolj verjetno, da bodo imeli poleg GAM še razpoloženjsko motnjo, v primerjavi z drugo anksiozno motnjo ali osebnostno motnjo [2].
 • Izmed razpoloženjskih motenj sta bipolarna motnja I (8,8 %) in distimija (7,1 %) najbolj povezani z GAM [2].
 • Izmed anksioznih motenj sta panična motnja z agorafobijo (13,3 %) in socialna fobija (8,4 %) najbolj povezani z GAM [2].
 • Izmed osebnostnih motenj sta odvisnostna osebnostna motnja (13,1 %) in izogibalna osebnostna motnja (10,7 %) najbolj povezani z GAM [2].

 
 

Dejstva o generalizirani anksiozni motnji – prizadetost/zdravljenje.

 • Povprečno število epizod GAM, o katerih poročajo ljudje v ZDA, je bilo 3,4. Povprečno je vsaka epizoda trajala 11,1 mesecev.
 • Mlade ljudi z GAM bolj skrbijo služba, finance družina in služba, starejše ljudi z GAM pa bolezni in zdravje.
 • Ljudje z GAM poročajo o nižji kakovosti življenja v primerjavi z ljudmi brez GAM na naslednjih področjih: splošno zdravje, fizično zdravje, telesna bolečina, vitalnost, duševno zdravje, funkcioniranje v vlogah (zaradi fizičnih in čustvenih težav) in socialno funkcioniranje [4].
 • V ZDA se je vsaj 50 % ljudi, diagnosticiranih z GAM, zdravilo posebej za to motnjo.

 

 • Spletna VKT, ki jo vodi terapevt, je enako učinkovita kot VKT za GAM v živo[3].
 • Leta 2004 je povprečni strošek za zdravljenje ene osebe z GAM v Evropi znašal 1.804 evrov (približno 2.000 dolarjev).
 • GAM v kombinaciji z alkoholom, uporabo drog, druge anksioznosti ali osebnostne motnje ni povečala prizadetosti ljudi.
 • Pri ljudeh z razpoloženjskimi motnjami je GAM povečala njihovo prizadetost.

 
 

Literatura, uporabljena za potrebe te spletne strani: