Zakaj je pomembno nenehno vlagati čas in energijo v izboljševanje komunikacije v partnerskem odnosu?

Izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu

Izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu


Partnerski odnos lahko primerjamo z vrtom: če vrta ne vzdržujemo, se začne razraščati plevel, rože in druge rastline pa odmrejo oz. zgnijejo zaradi pomanjkanja ali preobilice vode. Še preden se dodobra zavemo, vrt postane džungla. S tem, ko vrt ustrezno negujemo, bodo rože cvetele, rastline rastle, plevel pa bo izpuljen. Izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu je izjemnega pomena, saj z njim ohranjamo kvaliteten odnos (vrt), da lahko cveti in raste, hkrati pa preprečujemo njegovo propadanje.
V večini partnerskih odnosov prej ali slej pride do rutine, partnerja pa si postajata vse bolj samoumevna. Ko oz. če se to zgodi, pogosto pride do občutka osamljenosti v partnerskem odnosu. Razlogov za osamljenost je več. Včasih je glavni razlog za osamljenost v partnerskem odnosu pomanjkanje kvalitetno preživetega skupnega časa. Spet drugič lahko glavni razlog predstavlja pomanjkanje komunikacije in vse večje število konfliktov v odnosu. Predvsem v slednjem primeru postajajo partnerji vse bolj osredotočeni na lastno bolečino in neprimerno ravnanje do sebe, pri tem pa spregledajo trud in bolečino njihovega partnerja.
 

 
V odnos vlagajo vse manj časa in energije, saj verjamejo, da so poizkusili že vse, da bi odnos izboljšali, vendar sprememb niso bili zmožni doseči. Vendar pa je tudi v primerih, ko je razhod/ločitev videti kot najbolj razumna odločitev, še vedno možno rešiti skrhan odnos. Z odprto, iskreno, a spoštljivo in razumevajočo komunikacijo je možno ponovno obuditi povezanost in bližino ter delovati v smeri izpolnjujočega partnerstva. Pri tem partnerja potrebujeta veliko potrpežljivosti, časa in vloženega truda. Prav zato je izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu glavna tema tega članka. Predstavljava nekaj vprašanj, o katerih se s partnerjem lahko pogovorimo, se odpremo in ponovno zbližamo.

Vprašanja so razdeljena v 4 kategorije: partnerski odnos, otroštvo, prihodnost in socialna mreža. To so področja, ki jih navadno težko naslovimo. V kolikor se ne razkrivamo dovolj, naš partner ne bo razumel našega vedenja in razmišljanja. Posledično bo zaradi določenega vedenja prizadet/a, čeprav to sploh ni bil naš prvotni namen. Za izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu je tako ključno, da te teme naslovimo, saj lahko predstavljajo pomemben korak v smeri ponovnega zbliževanja in povezovanja.

 
Za več zanimivih nasvetov glede partnerskih odnosov preberite še:

 

Barends Psychology Practice nudi partnersko svetovanje, in sicer tako v živo kot prek spleta. Za več informacij oz. za določitev prvega, brezplačnega termina naju kontaktirajte tu. (glede a obliko zdravstvenega zavarovanja se stroški svetovanj lahko povrnejo).

 
 

Izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu – Partnerski odnos

Izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu se prične s pogovorom o samem partnerskem odnosu. Pogovor o željah, pričakovanjih in nezadovoljstvu v odnosu lahko odnos dvigne na višji nivo, če je pogovor konstruktiven in v kolikor sta partnerja pripravljena poslušati drug drugega. Zato je pomembno, da se pogovor o tem načrtujemo nekaj dni vnaprej, si postavimo nekaj preprostih pravil pogovarjanja (brez prekinjanja, žalitev, obtoževanja) in da sta partnerja odprta za povratno informacijo.
Pomembno je, da sta partnerja odprta, spoštljiva in potrpežljiva drug z drugim. V primeru, da partnerja svoja občutja zadržujeta zase, ob tem pa pričakujeta, da bo njun partner »bral misli« in tako vedel, kaj si želita, bodo konflikti sestavni del odnosa. Hkrati je pomembno, da si partnerja povratne informacije podajata na konstruktiven način, saj to drugega partnerja spodbudi, da spremeni svoje vedenje oz. premisli o določenih prilagoditvah vedenja. Pari se lahko veliko naučijo iz pogovora o težavah v odnosu, saj jim le-ta da orodja in usmeritve, kako izboljšati odnos. V nadaljevanju predstavljava nekaj vprašanj za izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu, ki naslavljajo sam odnos:

 • 1. Kateri so po tvojem mnenju trije ključni elementi za uspešno zvezo? Ali so prisotni v najini zvezi?
 • 2. Kaj lahko vsak posebej spremeniva, da bova izboljšala najin odnos? Kako?
 • 3. Kaj pogrešaš v najinem odnosu? Kaj si želiš, da bi (večkrat) naredil/a zate, da bi se počutil/a boljše?
 • 4. Katere so tiste tri lastnosti, ki imava skupne, in kako doprinašajo najinemu odnosu?
 • 5. Katere so največje razlike med nama? Ali misliš, da kaj prispevajo k najinemu odnosu?
 • 6. Kaj meniš o tem, da se nekatere teme pogovora, nezadovoljstvo, prepiri in frustracije na vsake toliko časa ponavljajo? Kaj lahko narediva, da bi preprečila njihovo ponavljanje?
 • 7. Kaj te motivira, da vztrajaš v tem odnosu?

 
(Oglaševanje. Prosimo, za več informacij obiščite navzdol.)


 

Izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu – Otroštvo

Nekateri ljudje težko govorijo o svojem otroštvu, še posebej, če so bili nesrečni, spregledani, nerazumljeni ali zlorabljeni. Otroštvo je pomembno obdobje. Takrat začnemo oblikovati predstave o sebi, drugih in svetu. Ob opazovanju staršev oz. skrbnikov se naučimo, kakšen naj bi bil partnerski odnos, kako naj bi se reševali konflikti, kako naj bi se spoprijemali s težavami, kako naj bi govorili o svojih čustvih, občutkih ipd. Vzorce in prepričanja, ki jih pridobimo v tem občutljivem obdobju, prenašamo naprej v naše partnerske odnose. Povedano drugače: veliko število trenutnih vedenj lahko razložimo, če si natančneje pogledamo naše otroštvo. Izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu in pogovor o otroštvu gresta z roko v roki. Pod prvo je to za parterja zelo zanimiva tema, pod drugo pa se prek nje lahko precej bolje spoznata. Tu je nekaj vprašanj, ki vama lahko pomagajo na tej poti:

 • 1. Kakšno je bilo tvoje otroštvo? Bi ga opisal/a kot srečnega, dobrega, …? Zakaj je bilo srečno, dobro…?
 • 2. Si doma lahko govoril/a o svojih čustvih in občutjih? So bila katera čustva nedopustna, nesprejemljiva?
 • 3. Kaj si se naučil/a iz odnosa svojih staršev? Katere vrednote in prepričanja so ti predali?
 • 4. Kako gledaš na svoje obdobje šolanja (osnovna šola, srednja šola…)? Kako si se znašel/la med vrstniki? Si bil/a sprejet/a, priljubljen/a, izločen/a?
 • 5. Če bi lahko potoval/a nazaj v času in bi mlajšemu/mlajši sebi dal/a kakršen koli nasvet, kaj bi si svetoval/a?
 • 6. Če bi lahko spremenil/a karkoli iz preteklosti, kaj bi to bilo?
 • 7. Kako ti je bilo živeti sam/a oz. s sorojenci? Kakšni so bili odnosi med vami?
 • 8. S kom iz ožje ali širše družine si se najbolje razumel/a oz. mu/ji zaupal/a? Zakaj ravno ta oseba?

 
 

Izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu – Prihodnost

Za izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu je ključnega pomena, da naslovimo vprašanje prihodnosti odnosa. Pogovor o tej temi je lahko zelo težak, zato se mu nekateri ljudje izogibajo kolikor dolgo le lahko. Ta vprašanja so pomembna, saj partnerjema pomagajo odkriti, kako si predstavljata (skupno) prihodnost in v kolikšni meri so pričakovanja podobna oz. različna. Nekateri ljudje nimajo najboljše predstave o tem, kaj si želijo zase (oz. za partnerski odnos) v prihodnjih letih. Ta negotovost jih lahko omejuje pri tem, da bi se popolnoma predali odnosu ter naredili naslednji korak pri načrtovanju skupne prihodnosti (poroka, otroci). Za izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu lahko v zvezi s prihodnostjo vprašate sledeča vprašanja:

 • 1. Si želiš imeti otroke? Kako bi jih želel/a vzgajati in katere vrednote predati naprej?
 • 2. Kako se vidiš čez 10 let? Kje bi želel/a živeti in kaj početi?
 • 3. Obstaja kakšna lastnost, ki bi jo želel/a v prihodnjih letih spremeniti? Katera?
 • 4. Kako si predstavljaš najin/partnerski odnos čez 10 let? Kaj pričakuješ od partnerja/ke? Kaj je tisto, kar bi sam/a doprinesel/la k odnosu?
 • 5. Če bi lahko pogledal/a eno stvar v prihodnosti, katero bi želel/a izvedeti?

 
(Oglaševanje. Prosimo, za več informacij obiščite navzdol.)


 

Izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu – Socialna mreža

Informacije o tem, kakšne odnose ima posameznik z ljudmi okoli sebe, kako rešuje konflikte ipd,. veliko povedo o tem, kako oseba na splošno deluje. Ta vprašanja so pomembna tudi v partnerskem odnosu, saj nam dajo okvirno predstavo, kako bi se ta vidik njenega/njegovega življenja lahko razvijal v prihodnosti in kako bi vplival na partnerski odnos. Tu je nekaj vprašanj za navdih za izboljšanje komunikacije v partnerskem odnosu:

 • 1. Kako se razumeš s svojimi prijatelji/cami? Jim lahko zaupaš svoje težave?
 • 2. Kaj najbolj ceniš pri svojih prijateljih/cah?
 • 3. Si lahko predstavljaš, da bi kdaj v prihodnosti v zadnjem trenutku odpovedal/a skupne načrte s prijatelji zaradi družinskih obveznosti (npr. skrb za bolnega otroka)?
 • 4. Kako pomembno je zate delo v primerjavi z družino in prostim časom?