Vprašalnik o PTSM

 
Vprašalnik o PTSM ni namenjen diagnosticiranju motnje, pač pa ga lahko uporabimo za ugotavljanje ali posameznik dosega kriterije za posttravmatsko stresno motnjo. Včasih lahko mislimo, da trpimo za PTSM, pa to ni res. V drugih primerih ljudje zanikajo, da imajo PTSM, čeprav zelo trpijo zaradi simptomov. Težava pri PTSM je v tem, da sama od sebe ne izzveni. Lahko se izogibamo situacijam in ljudem, ki v nas sprožijo simptome, vendar bolečina ostaja. Po drugi strani se sprožilcem ne moremo vedno izogniti, zato takrat lahko zelo trpimo. Prav zaradi vsega zapisanega je potrebno vprašalnik uporabiti premišljeno.
 
Ko izpolnite vprašalnik o PTSM, boste prejeli svoj rezultat in pa opis, kaj določen rezultat pomeni. V kolikor rezultati nakazujejo, da morda trpite za PTSM, priporočamo, da kontaktirajte strokovnjaka. Vprašalnik je anonimen in vam bo vzel samo 3 minute. Premaknite se nižje po spletni strani in pričnite z reševanjem.

Nekdo lahko razvije PTSM po travmatični izkušnji ali pa že, če je priča dogodku oz. sliši o travmatičnem dogodku. Včasih se PTSM razvije hitro po dogodku, včasih pa traja mesece, lahko celo leta. Po drugi strani nekateri sploh ne razvijejo PTSM, četudi so bili priča istemu dogodku. Prav zato je PTSM težko razumeti. Ker se ljudje med seboj močno razlikujemo oz. smo vsak posebej edinstveni, tudi informacije sprejemamo in predelujemo na različne načine. To pomeni, da oseba A, ki bo doživela travmatičen dogodek, lahko informacije o dogodku predela ustrezno, medtem ko oseba B informacije predela neustrezno, kar lahko privede do razvoja PTSM. Za več informacij o vzrokih za razvoj PTSM kliknite na ustrezno spletno povezavo spodaj.
 
 

Za več informacij o PTSM preberite:


 
 

V Barends Psychology Practice nudimo obravnavo in zdravljenje posttravmatske stresne motnje tako v živo (Ljubljana) kot prek spleta. Za prvo, brezplačno terapevtsko seanso, nam pišite. (Stroške terapije vam povrne zavarovalnica, če je to vključeno v vaše zdravstveno zavarovanje.).


 
 

Vprašalnik o PTSM.

Vprašalnik je anonimen in vam bo vzel samo 3 minute časa.

1. 

Ste doživeli ali bili priča življenjsko ogružajočemu dogodku,ki je povzročil močan strah, občutek nemoči ali groze?

2. 

Ali podoživljate dogodek vsaj na enega od sledečih načinov?

3. 

Ali se, za razliko od prej, izogibate stvarem, ki vas spominjajo na dogodek in/ali občutite otopelost na 3 ali več naslednjih načinov?

4. 

Ali se spoprijemate s čim od naštetega: