Zanimiva dejstva o socialni anksioznosti

interesting social anxiety disorder facts - infographic

Dejstva o socialni anksioznosti – infografika


Zanimiva dejstva o socialni anksioznosti je težko najti. Zakaj? Veliko spletnih strani namreč kopira podatke iz drugih spletnih strani, ne da bi prej preverile njihovo verodostojnost. Ker je o socialni anksioznosti le malo znanega, smo za vas zbrali nekaj zanimivih informacij o motnji. Seveda so vsi podatki vzeti iz strokovnih člankov.
Ljudje s socialno anksioznostjo pogosto živijo več let, preden se odločijo poiskati pomoč. Socialna anksioznost ali socialna fobija se tretira kot kronična motnja v duševnem zdravju in je najpogostejša oblika anksiozne motnje: 6.65% odraslih je imelo socialno anksioznost vsaj enkrat v življenju. Pri tem se moramo zavedati, da je socialna anksioznost resna, a velikokrat podcenjena motnja. Navajamo torej nekaj zanimivih podatkov o socialni anksiozni motnji.

Za začetek bi želeli na kratko predstaviti, kaj omenjena motnja sploh je. Posameznik, ki trpi za to obliko duševne motnje, se boji, da izgleda slabo, da bo naredil napako, se osramotil ali ponižal pred drugimi. Ta strah lahko postane tako močan, da se razvijejo panični napadi. Večina ljudi, ki trpi za motnjo, ima šibke socialne veščine. To še dodatno vpliva na njihovo že tako nizko samopodobo v socialnih situacijah. Posledično bodo ljudje s socialno anksiozno motnjo začeli ostajati doma in se izogibati socialnim interakcijam. Ali pa se bodo izjemno obremenjevali že več dni pred samim dogodkom.
 
 

Pri Barends Psychology Practice nudimo (spletno) terapijo za socialno anksioznost. Če se želite naročiti na prvo, brezplačno spletno seanso, nam pišite. (Stroške terapije vam povrne zavarovalnica, če je to vključeno v vaše zdravstveno zavarovanje.)

 
 

Pojdi na:


 
 

Zanimiva dejstva o socialni anksioznosti – splošne informacije.

 • Posamezniki s socialno anksioznostjo s svojo motnjo živijo leta ali celo desetletja, preden poiščejo pomoč.
 • Posamezniki s socialno anksioznostjo (brez katere druge dodatne motnje) so redko v stiku s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem.
 • Socialna anksioznost je redko diagnosticirana s strani strokovnjaka, kot je psihiater, psiholog ali splošni zdravnik.
 • Približno 6.65% celotne populacije za socialno anksioznostjo trpi vsaj enkrat v življenju.

 

 • Različne študije nakazujejo nastop motnje med starostjo 12 in 16.6 let.
 • Socialna anksioznost se redko razvije po 25. letu starosti.
 • V primerjavi z zdravo populacijo imajo posamezniki s socialno anksioznostjo slabšo kvaliteto življenja.
 • 22.3% vseh ljudi s socialno anksioznostjo prejema socialno podporo, za razliko od 10.6% normalne (zdrave) populacije.

 

 • Socialna anksioznost negativno vpliva na družinsko življenje, socialno funkcioniranje, izobrazbo, delo in bližnje odnose.
 • Ljudje s socialno anksioznostjo imajo večjo možnost, da bodo brezposelni, predčasno prenehali s šolanjem oz. se zaposlili na delovnem mestu, ki ne ustreza njihovi izobrazbi.
 • Ljudje, ki trpijo za motnjo, pogosteje izostajajo z dela zaradi koriščenja bolniške odsotnosti kot posamezniki brez duševne motnje.
 • Tveganje za samomor je večja pri posameznikih, ki trpijo za motnjo.

 
 

Zanimiva dejstva o socialni anksioznosti – razlike med spoloma.

 • Več žensk kot moških trpi za socialno anksioznostjo: ženske trpijo kar 1.5-2.2-krat pogosteje.
 • Več moških kot žensk poišče pomoč za socialno anksioznost. Razlog verjetno tiči v družbenih vlogah in socialnih pričakovanjih.

 
 

Zanimiva dejstva o socialni anksioznosti – komorbidnost (povezava z drugimi duševnimi motnjami).

 • V zadnjih 12 mesecih je približno 88% ljudi s socialno anksiozno motnjo imelo vsaj še eno pridruženo duševno motnjo.
 • Različne študije kažejo, da med 69% in 92% odraslih s socialno fobijo v času svojega življenja trpi vsaj za še eno duševno motnjo.
 • Zloraba substanc, depresija in druge anksiozne motnje so pri ljudeh s socialno anksioznostjo najpogostejše pridružene motnje.
 • 25.6% ljudi s socialno anksioznostjo je imelo tudi panične napade.
 • 29.5% ljudi s socialno anksioznostjo je imelo pridruženo specifično fobijo.
 • 71.2% ljudi s socialno anksioznostjo je imelo pridruženo še kakšno drugo obliko anksiozne motnje.
 • 50.5% ljudi s socialno anksioznostjo je imelo veliko depresivno motnjo.

 
 

Zanimiva dejstva o socialni anksioznosti – kako razširjena je motnja v ZDA?

 • 12.1% odraslih Američanov vsaj enkrat v življenju razvije socialno anksioznost.
 • 13.6% odraslih Američanov v starosti od 18 do 29 let vsaj enkrat v življenju razvije socialno anksioznost.
 • 14.3% odraslih Američanov v starosti od 30 do 44 let vsaj enkrat v življenju razvije socialno anksioznost.