1. 

Ste doživeli ali bili priča življenjsko ogružajočemu dogodku,ki je povzročil močan strah, občutek nemoči ali groze?

2. 

Ali podoživljate dogodek vsaj na enega od sledečih načinov?

3. 

Ali se, za razliko od prej, izogibate stvarem, ki vas spominjajo na dogodek in/ali občutite otopelost na 3 ali več naslednjih načinov?

4. 

Ali se spoprijemate s čim od naštetega: