Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis behandeling

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis feiten / Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis behandeling

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis feiten


Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis (afhankelijke PS of APS) ervaren extreme gevoelens van hulpeloosheid, angst en nervositeit, hebben een buitensporige behoefte om zich te laten verzorgen en hebben vrijwel constant bevestiging van anderen nodig. Vaak zijn mensen met APS zich niet bewust van de APS en zoeken hulp voor andere psychische problemen waar ze niet mee om kunnen gaan (depressie en angst). De afhankelijke persoonlijkheidsstoornis behandeling verschilt van die van andere behandelingen, omdat er een grotere kans is voor iemand met afhankelijke PS om afhankelijk te worden van de therapeut. Daarom is het erg belangrijk dat de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis behandeling zo kort mogelijk gehouden wordt en dat de therapeut en cliënt afspraken maken omtrent contactmomenten buiten-de-sessie-om.
 

 
Ga naar:

 
 

Bij Barends Psychology Practice wordt (online) behandeling voor afhankelijke persoonlijkheidsstoornis aangeboden. Meld je hier aan om een eerste, gratis, (online) sessie te boeken. (Afhankelijk van je zorgpolis kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

 
 

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis behandeling – medicatie

In het algemeen kan gesteld worden dat psychische stoornissen niet behandeld kunnen worden met alleen medicatie, omdat medicatie zich alleen richt op de symptomen en niet op de kern van het probleem. Wel kan medicatie bepaalde angst- en depressiegerelateerde klachten verminderen, waardoor het gemakkelijker wordt voor iemand om te oefenen met nieuw gedrag. Met betrekking tot de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis behandeling kan medicatie helpen bij het verminderen van angstklachten, bij paniek- en depressieklachten. Hierdoor wordt het gemakkelijker om te oefenen met nieuw gedrag en om eventuele jeugdtrauma’s te verwerken.
Een potentieel probleem met medicatie is dat mensen met afhankelijke PS afhankelijk kunnen raken van de medicatie, omdat dit de extreme angst en onzekerheid (tijdelijk) kan wegnemen.
 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis behandeling – therapie

Wat betreft een effectieve afhankelijke persoonlijkheidsstoornis behandeling geniet therapie de voorkeur boven medicatie, maar is een combinatie van medicatie en therapie nog effectiever. Hoewel er weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van zowel therapie als medicatie als het gaat om een behandeling voor afhankelijke PD, is het duidelijk dat de behandeling niet effectief is wanneer de cliënt afhankelijk wordt van de therapeut. Daarom is het erg belangrijk om de behandeling niet langer te laten duren dan nodig is en om gedragsregels af te spreken met betrekking tot contactmomenten buiten de sessies om.

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis behandeling richt zich op:

 • Jeugdtrauma’s: veel mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis ervaren een vorm van mishandeling in hun jeugd, denk hierbij aan emotionele verwaarlozing. Deze jeugdervaringen kunnen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van iemand. Weinig zelfvertrouwen kan ervoor zorgen dat iemand meer bevestiging nodig heeft en dat iemand niet goed genoeg is. Daarbij komt het ook vaak voor dat mensen met afhankelijke PS zich kunnen herinneren dat hun ouders hen vaak kleineerde, bekritiseerde enz.
  Wanneer er sprake is van jeugdtrauma‘s kan EMDR worden toegepast.
 •  
  (Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


   

 • Het vergroten van het zelfvertrouwen: door het zelfvertrouwen te vergroten, leert men te vertrouwen op eigen vaardigheden, inzicht, gevoelens en emoties. Dit zorgt ervoor dat ze minder bevestiging nodig hebben van anderen om iets te doen.
 • Het oefenen van nieuw gedrag: gedragsexperimenten kunnen erg beangstigend zijn in het begin, maar ze zijn uiteindelijk essentieel om nieuw gedrag te oefenen. Dit nieuwe gedrag vergroot het zelfvertrouwen en zelfbeeld en geeft mensen de ervaring dat anderen niet per se nodig zijn.
 •