Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis diagnose:

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis feiten / Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis diagnose

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis feiten


Een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis diagnose kan mensen met deze stoornis helpen bij het vinden van de juiste behandeling. Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis (APS) worden enorm in beslag genomen door verlatingsangst, zijn snel geraakt door kritiek of afkeuring en gaan verantwoordelijkheid nemen voor taken of projecten uit de weg. Dit zorgt ervoor dat mensen met afhankelijke PS erg afhankelijk zijn van anderen, en dat kan ervoor zorgen dat ze emotioneel, seksueel en fysiek misbruik van anderen tolereren, zolang deze persoon hen ook verzorgd en steunt. Het hebben van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis diagnose kan mensen helpen bij het begrijpen van hun eigen gedrag en ze op weg helpen bij het leren van copingvaardigheden.
 

 
Omdat het risico om afhankelijk te worden van de therapeut erg groot is, is het belangrijk om de behandeling voor afhankelijke persoonlijkheidsstoornis zo kort mogelijk te houden. Dit staat haaks op het beleid van andere persoonlijkheidsstoornissen, waar een langere behandeling juist effectiever is dan een kortere. Een ander belangrijk punt: om een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis diagnose te krijgen, moeten sommige andere stoornissen uitgesloten worden, denk hierbij aan borderline persoonlijkheidsstoornis en theatrale persoonlijkheidsstoornis.
Hier is een overzicht met de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis symptomen zoals beschreven in de DSM V, met uitleg.
 

 
 

Bij Barends Psychology Practice wordt (online) behandeling voor afhankelijke persoonlijkheidsstoornis aangeboden. Meld je hier aan om een eerste, gratis, (online) sessie te boeken. (Afhankelijk van je zorgpolis kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

 
 

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis diagnose – de symptomen

Iemand met een diepgaande en buitensporige behoefte om verzorgd te worden. Deze behoeft om verzorgd te worden leidt tot aanhankelijk en onderworpen gedrag en tot verlatingsangst. Normaal gesproken begint afhankelijke persoonlijkheidsstoornis in de vroege volwassenheid en uit deze zich in verschillende situaties, zoals blijkt uit vijf (of meer) van de volgende:

(1) De persoon heeft moeite met het nemen van alledaagse beslissingen zonder overdreven veel advies en goedkeuring van anderen te krijgen. Dit houdt in dat iemand met afhankelijke persoonlijkheidsstoornis veel onzekerheid, twijfel en angst ervaart wanneer diegene een alledaagse beslissing moet nemen. En dat is waarom ze herhaaldelijk om andermans goedkeuring/mening vragen.
 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 
(2) Voor de meeste grote gebieden van zijn of haar leven is het belangrijk dat iemand anders verantwoordelijkheid neemt. Iemand met afhankelijke persoonlijkheidsstoornis (APS) ervaart erg veel stress, angst en onzekerheid wanneer er grote veranderingen staan te gebeuren, omdat ze bang zijn voor afkeuring van hun keuzes, en omdat ze bang zijn dat ze de verkeerde keuze maken.

(3) De persoon heeft moeite met het uiten van een meningsverschil, vanwege een onrealistische angst om steun of goedkeuring te verliezen. Net als iedereen om ons heen hebben mensen met APS ook een eigen mening. Maar deze durven ze niet te delen, tenzij ze er zeker van zijn dat anderen dezelfde mening delen. Als mensen een andere mening hebben, dan houden ze hun mening voor zich, om zo geen steun of goedkeuring te verliezen.

(4) Hij of zij heeft moeite met het starten van projecten of dingen alleen doen. Dit komt niet door een gebrek aan motivatie of energie, maar door een gebrek aan vertrouwen in eigen vaardigheden en creativiteit. Het beginnen met projecten of taken is lastig voor mensen met afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, omdat ze bang zijn om fouten te maken of om kritiek te krijgen van de mensen om hen heen. Ze durven niet op hun eigen creativiteit of vaardigheden te vertrouwen.

(5) De persoon gaat extreem ver om steun en zorg van een ander te krijgen, zo ver dat diegene onplezierige dingen accepteert. Emotioneel, fysiek of seksueel misbruik is acceptabel voor iemand met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, zolang degene die misbruik pleegt ook zorg en steun biedt.

(6) Hij of zij voelt zich hulpeloos of ongemakkelijk wanneer ze alleen zijn vanwege buitenproportionele angsten om niet voor zichzelf te kunnen zorgen. Voor iemand met afhankelijke persoonlijkheidsstoornis betekent het alleen zijn dat ze voor zichzelf moeten zorgen. En dat is lastig voor ze, omdat ze hun eigen beoordelingsvermogen en vaardigheden niet vertrouwen.

(7) De persoon met APS gaat direct na een verbroken relatie hardnekkig op zoek naar een nieuwe relatie als bron voor de behoefte aan zorg en support. Iemand met APS heeft een aanhoudende behoefte om verzorgd te worden. Het alleen zijn zorgt voor gevoelens van onzekerheid en nervositeit; gevoelens die erg vervelend zijn.
 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 
(8) Hij of zij is onrealistisch bezig de angst om alleen voor zichzelf te moeten zorgen.

NOOT: Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis moet langer dan 6 maanden aanwezig zijn en kan niet gediagnosticeerd worden als diegene ook gediagnosticeerd kan worden voor borderline persoonlijkheidsstoornis of theatrale persoonlijkheidsstoornis.