Bipolaire stoornis test: online, anoniem en gratis. Deze test is gebaseerd op de DSM-5 criteria.

Deze bipolaire stoornis test richt zich op zowel de manische als depressieve episodes. De depressieve symptomen en de manische symptomen zijn tegenstrijdig en verwarrend, waardoor deze online bipolaire stoornis test beide episodes gescheiden houdt van elkaar. Op basis van de score op beide episode typen krijgt je een gedetailleerde uitleg en een aanbeveling voor eventuele vervolgstappen. Mocht je twijfelen aan de testresultaten van de bipolaire stoornis test, voel je dan vrij om contact met ons op te nemen of om de test opnieuw te nemen. Normaliter reageren wij binnen 36 uur op onze emails.

Deze test kan ook gedaan worden voor een vriend of familielid als je je daar zorgen over maakt. Let er wel op dat deze test niet gebruikt kan worden voor diagnostische doeleinden. Daarnaast kan een leek ook nooit een psychische stoornis diagnosticeren; hiervoor is een psycholoog of psychiater nodig (bij voorkeur iemand die hierin gespecialiseerd is). Deze bipolaire stoornis test geeft slechts een indicatie op basis van jouw antwoorden.

Belangrijk: Wat betreft de data: de plugin waar deze vragenlijst van gebruik maakt registreert alleen hoeveel personen de vragenlijst hebben afgenomen en hoeveel mensen de vragenlijst hebben bekeken. De plugin registreert niet jouw IP adres, vraagt niet om je gegevens, zoals je naam of email adres.

Ga naar:

Bij Barends Psychology Practice wordt bipolaire stoornis online behandeld. Meld je hier aan om een eerste, gratis, sessie in te plannen (alleen in het Engels, Zweeds of Arabisch).

Welkom bij de Bipolaire stoornis test

Ik heb een duidelijke periode meegemaakt waarbij er bijna dagelijks sprake was van een abnormale en voortdurend verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming en/of een toegenomen doelgerichte activiteit of energie.

Tijdens deze episode had ik last van de volgende symptomen:

Tijdens deze episode:

Tijdens deze episode:

Tijdens de grote depressieve episode, welke van de volgende symptomen waren er gedurende twee weken vrijwel iedere dag en gedurende het grootste gedeelte van de dag aanwezig en zorgden voor een verandering in functioneren:

De bovenstaande depressieve symptomen:

De depressieve symptomen:

(Advertentie. Lees verder voor meer informatie over bipolaire stoornis).

Bipolaire stoornis test – waarom is bipolaire stoornis zo verwarrend?

Bipolaire stoornis is een compliceerde psychische stootnis om te begrijpen en diagnosticeren, omdat de manische en depressieve symptomen soms erg tegenstrijdig zijn. Daarnaast zijn de criteria voor bipolaire stoornis I en II ook erg verwarrend.
Om bijvoorbeeld te voldoen aan de criteria voor bipolaire stoornis I is een manische of gemengde episode nodig. Een gemengde episode bestaat uit zowel een depressieve als manische episode die 1 week aanhoudt. Om aan de criteria voor bipolaire stoornis II te voldoen is het nodig om een hypomane episode en een depressieve episode te hebben. Een hypomane episode is nagenoeg hetzelfde als een manische episode, maar duurt minder lang en zorgt er niet voor dat iemand niet meer kan functioneren op het werk of thuis. Met andere woorden: beide bipolaire stoornis typen lijken erg op elkaar.

Een belangrijk criterium om in gedachte te houden richt zich op het functioneren op het werk of thuis. Als iemand, ondanks de bipolaire stoornis symptomen, fatsoenlijk kan blijven functioneren op het werk en thuis, dan is het (nog) niet nodig om een psycholoog of psychiater in te schakelen voor vervolgstappen. Als het functioneren op het werk of thuis wel lastiger of zelfs niet meer gaat door toedoen van de bipolaire stoornis symptomen, dan raden wij met klem aan om een psycholoog of psychiater in te schakelen voor een afspraak. Wees je ervan bewust dat iemand die een manische episode heeft, het gevoel kan hebben dat hij/zij de wereld aan kan, dat ze alles zelf kunnen (tot aan het onmogelijke toe). Deze mensen zullen zich dan niet geroepen voelen om de bipolaire stoornis test af te nemen, laat staan hulp zoeken bij een psycholoog of psychiater. Toch kan je deze mensen helpen als je het gevoel hebt dat ze een hypomane of manische episode meemaken. Je kan dan de test voor hen invullen op basis van jouw gevoel en ideeën over hen. De testresultaten geven je dan een indicatie over de situatie en over het functioneren van de ander. Let wel, dit is niet bedoeld als diagnostisch instrument.

(Advertentie. Lees verder voor meer informatie over bipolaire stoornis).