Interessante gegeneraliseerde angststoornis feiten.

Gegeneraliseerde angststoornis feiten

Gegeneraliseerde angststoornis feiten


Een Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) is een chronische, psychische stoornis die de gemeenschap jaarlijks veel geld kost. Mensen met GAS functioneren niet alleen minder goed op sociaal vlak, maar ook op het werk en andere gebieden. Daarbij komt ook dat mensen met GAS vaak ook nog andere psychische stoornissen hebben, zoals depressieve stoornis of sociale fobie. Correcte gegeneraliseerde angststoornis feiten zijn lastig te vinden, omdat (1) veel therapeuten, psychiaters en huisartsen deze stoornis over het hoofd zien (symptomen komen erg overeen met die van andere psychische stoornissen), en (2) verschillende onderzoeken gebruiken verschillende meetinstrumenten om testen op GAS, waardoor het lastig is om consistente gegeneraliseerde angststoornis feiten te vinden.
 

 
Ondanks deze moeilijkheden, is het gelukt deze pagina te creëren. De resultaten van goede onderzoeken uit de Verenigde Staten en Europa staan hier vermeld in leesbare taal. De gegeneraliseerde angststoornis feiten zijn gecategoriseerd volgens de volgende onderwerpen (klik op een onderwerp om daar naar toe te springen):

 1. Prevalentie VS.
 2. Prevalentie Europa.
 3. Demografische gegevens van de VS en Europa.
 4. Comorbiditeit.
 5. Behandeling/beperkingen.
 6. Literatuur.

 
Ga naar:

 
 

Bij Barends Psychology Practice wordt gegeneraliseerde angststoornis behandeld. Meld je hier aan om een eerste, gratis, eerste sessie te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgverzekering kan het zijn dat de behandeling wordt vergoed).

 
 

Gegeneraliseerde angststoornis feiten – Prevalentie V.S.

 • De leeftijd waarop mensen gemiddeld genomen het vaakst een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) ontwikkelen is 32,7 jaar.
 • Tussen de 4,1% en 5,1% van de Amerikaanse volwassenen heeft ooit een gegeneraliseerde angststoornis (2,8% man vs. 5,4% vrouw).
 • 2,1% van de Amerikaanse volwassenen had in de afgelopen 12 maanden GAS. (1,3% man vs. 2,8% vrouw).

 
 

Gegeneraliseerde angststoornis feiten – Prevalentie Europa.

 • 2,3% van de Nederlandse volwassenen heeft ooit GAS (data van 1998). (1,6% man vs. 2,9% vrouw) [1].
 • 1,2% van de Nederlandse volwassenen had GAS in 1998 [1].
 • 4,5% van de Noorse volwassenen heeft ooit GAS. (2,4% man vs. 6,1% vrouw).
 • 1,9% van de Noorse volwassenen had GAS in de laatste 12 maanden.

 

 • In het Verenigd Koninkrijk hadden vrouwen vaker GAS dan mannen (3,4% vs. 2,8%).
 • 6,9% van de Italiaanse volwassenen had ooit GAS. (3,8% man vs. 9,5% vrouw) [1].
 • 2,1% van de Hongaarse volwassenen had ooit GAS. (1,8% man vs. 6,8% vrouw) [1].
 • 2,8% van de volwassenen in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland heeft ooit GAS (en 1% in de het jaar 2003). (2,0% man vs. 3,6% vrouw) [2].

 

[1] De onderzoeken in Nederland, Italië en Hongarije maakten gebruik van de DSM III criteria om gegeneraliseerde angststoornis vast te stellen. De andere landen maakten gebruik van de DSM IV of de ICD-10 criteria. Volgens de DSM III hoeft iemand maar 1 maand last te hebben van GAS symptomen om de stoornis gediagnosticeerd te krijgen, terwijl dit in de DSM IV en de ICD-10 6 maanden is. Dit verschil kan voor een vertekening van de resultaten gezorgd hebben.

[2] Dit onderzoek is gedaan in 6 landen, en er is gebruik gemaakt van de DSM IV criteria voor GAS.
 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Gegeneraliseerde angststoornis feiten – Demografische gegevens V.S. en Europa.

 • Inheemse Amerikanen (6,3%) ontwikkelen vaker GAS dan Kaukasische Amerikanen (4,6%), Afrikaans-Amerikanen (3,0%), Latijns-Amerikanen (2,8%) en Aziaten (1,9%).
 • In de V.S. hebben mensen tussen de 45-64 jaar vaker GAS (5,2%) dan mensen tussen de 30-44 (4,6%), 18-29 (3,2%) en 65+ (2,6%).
 • In de V.S. hebben gescheiden mensen, weduw(es/naars) (6,8%) vaker GAS dan getrouwde/samenwonende mensen (3,7%) en vrijgezelle mensen (3,3%).
 • In de V.S. hebben mensen die alleen de middelbare school hebben afgerond (4,3%) vaker GAS dan mensen met hoger onderwijs (HBO/WO) (4,2%) en mensen met alleen basisschool (3,7%).
 • In de V.S. hebben mensen met een hoger inkomen minder vaak GAS dan mensen met en lager inkomen: $70000+ jaarlijks (2,9%), gevolgd door $35000-$69999 (3,9%), $20000-$34999 (3,9%) en $0-$19999 (4,6%).

 

 • In de V.S. hebben mensen levend op het platteland (4,6%) vaker GAS dan mensen uit de stad (4,0%).
 • In Europa hebben mensen van 45 en ouder hebben vaker GAS (6,9%) dan mensen in de leeftijdsgroepen van 35-44 (5,9%), 25-34 (6,0%) en 15-24 (2,0%).*
 • In Europa heeft 10,3% van de vrouwen van 45+ ooit GAS, vergeleken met 3,6% van de mannen van 45+.
 • In Europa heeft 7,2% van de vrouwen tussen de 35-44 ooit GAS, vergeleken met 4,6% bij de mannen tussen 35-44.
 • In Europa heeft 7,1% van de vrouwen tussen de 25-34 ooit GAS, vergeleken met 4,7% bij de mannen tussen de 25-34.

 

 • In Europa heeft 2,5% van de vrouwen tussen de 15-24 ooit GAS tegenover 1,5% van de mannen tussen de 15-24.
 • Oudere vrouwen hebben meer kans op GAS dan jongere vrouwen.
 • Jonge mannen hebben een grotere kans op GAS dan oudere mannen.
 • Oudere mannen piekeren meer en langer achtereen dan jongere mensen.

 
 

Gegeneraliseerde angststoornis feiten – Comorbiditeit.

 • 60,5% van de mensen met GAS heeft tenminste 1 andere psychische stoornis, zoals een angststoornis, stemmingstoornis of persoonlijkheidsstoornis [5].
 • Mensen met GAS hebben vaker een alcohol- of drugafhankelijkheid stoornis dan een alcohol- of drugsmisbruikstoornis [2].
 • Mensen met GAS hebben vaak ook een stemmingstoornis, persoonlijkheidsstoornis of angststoornis [2].
 • Van de stemmingstoornissen komen Bipolaire I (8,8%) en Dysthyme stoornis (7,1%) het meest voor in combinatie met GAS [2].
 • Van de angststoornissen komen paniekstoornissen met agorafobie (13,3%) en sociale fobie (8,4%) het meeste voor in combinatie met GAS [2].
 • Van de persoonlijkheidsstoornissen (PS) komen afhankelijke PS (13,1%) en vermijdende PS (10,7%) het meest voor in combinatie met GAS [2].

 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Gegeneraliseerde angststoornis feiten – behandeling/beperkingen.

 • Het gemiddeld aantal GAS episodes dat mensen in de V.S. heeft is 3,4. Gemiddeld duurt een episode 11,1 maand.
 • Jongere mensen met GAS maken zich doorgaans meer zorgen over financiën, familie en werk, terwijl oudere mensen met GAS zich juist meer zorgen maken over ziektes en gezondheid.
 • Mensen met GAS geven aan een lagere levenskwaliteit te hebben (vergeleken met mensen zonder GAS) op de volgende gebieden: algemene gezondheid, fysieke gezondheid, lichaamspijnen, vitaliteit, psychische gezondheid, rol-invulling (vanwege fysieke en emotionele problemen), en sociaal functioneren [4].
 • In de V.S. wordt bijna 50% van de mensen met de diagnose GAS geen behandeling voor deze stoornis.

 

 • Online CGT behandeling onder begeleiding van een therapeut is even effectief als face-to-face CGT behandeling voor GAS [3].
 • In 2004, in Europa, kostte een GAS behandeling gemiddeld genomen €1804 (ongeveer US$ 2000).
 • GAS in combinatie met alcohol, druggebruik, andere angsten of persoonlijkheidsstoornissen zorgt niet voor meer beperkingen bij mensen.
 • GAS in combinatie met stemmingstoornissen vergroten de beperkingen van mensen.

 
 

De literatuur die gebruikt is voor de gegeneraliseerde angststoornis feiten op deze pagina: