Wat is misofonie?

Misofonie - wat kun je eraan doen? Misofonie behandeling

Misofonie – wat kun je eraan doen?


Misofonie betekent letterlijk: haat van geluid. Mensen met de diagnose misofonie haten geluiden… niet alle geluiden, maar bepaalde geluiden kunnen ze niet uitstaan. Over het algemeen kan ieder geluid een probleem worden voor iemand met misofonie, maar het zijn vaak de achtergrond geluiden (denk aan smakken, aan/uit-klikken van een pen etc.). Mensen met misofonie kunnen op verschillende manieren reageren op deze ‘verschrikkelijke’ geluiden: van walging en irritatie tot verbale en fysieke agressie (gericht naar voorwerpen) [1]. De misofonie behandeling richt zich op het neutraliseren van de geconditioneerde reactie op bepaalde geluiden. In andere woorden: door het neutraliseren van de vervelende geluiden zullen de klachten sterk verminderen of zelfs weggaan.
Helaas is er nog geen bewezen effectieve misofonie behandeling, omdat deze psychische stoornis relatief nieuw is. Onderzoekers zoeken nog steeds naar een effectieve misofonie behandeling. Resultaten behaald met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), cognitieve gedragstherapie (CGT) en Tinnitus retraining therapy bij de behandeling van misofonie zijn veelbelovend, maar meer onderzoek is nodig om te weten welke behandeling het meest effectief is.

UPDATE: Barends Psychology Practice heeft ruim anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de online behandelvorm Barends Desensitization© en is tot de volgende bevindingen gekomen:

 • Mensen met misofonie ervaren meer en heftigere misofonie klachten bij mensen die dichtbij hen staan (de zogenoemde inner circle), zoals ouders, geliefde en broers/zussen. Minder misofonie klachten worden gerapporteerd bij vreemden, vrienden of kennissen. –NOOT: er zijn altijd uitzonderingen bij wie ieder eetgeluid voor heftige misofonie klachten zorgt.
 • De misofonie klachten zijn het heftigst bij 1 persoon. Bij anderen zijn deze klachten minder heftig aanwezig.
 • Mensen met misofonie hebben vaak 1 of meerdere traumatische ervaringen meegemaakt in de jeugd, waarbij de thema’s hulpeloosheid en machteloosheid een rol spelen. Vaak zijn hierna de misofonie klachten ontstaan.
 • Barends Desensitization© vermindert misofonieklachten significant bij mensen met milde tot matige misofonieklachten. In sommige gevallen was er na de misofonie behandeling geen sprake meer van misofonie. In de meer heftige gevallen van misofonie, verminderden de klachten ook enorm, maar kwamen deze klachten ook weer terug na verloop van tijd (zij het niet even heftig).

 
 

Barends Psychology Practice biedt behandeling voor Misofonie klachten. Meld je hier aan voor een eerste, gratis sessie.  

 
 

Wat zijn de diagnostische criteria van misofonie?

Er is weinig bekend over deze nieuwe psychische stoornis, waardoor wetenschappers nog steeds bezig zijn met het bepalen wat nu precies de diagnostische criteria zijn van misofonie. Een wetenschappelijk artikel [1] suggereert dat misofonie een compleet nieuwe psychische stoornis is die niet past binnen de nu bestaande stoornissen als stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen etc. Dit artikel stelde de volgende diagnostische criteria op aan de hand van een klein onderzoek naar mensen met misofonie [1]:

 • (A) gevoelens van afkeer en woede hebben die worden opgewekt door bepaalde geluiden,
 • (B) zeldzame potentieel agressieve uitbarstingen,
 • (C) realisatie van iemand met misofonie dat zijn/haar gedraag buitensporig/overdreven is,
 • (D) vermijdingsgedrag,
 • (E) ervaren van ongemakken en hinder in het dagelijks leven, en
 • (F) geen andere (medische) conditie die deze symptomen kunnen verklaren.
 •  
  Volgens dit artikel [1] (onderzoek gedaan op kleine schaal, n=42) ontstaat misofonie gemiddeld op 13 jarige leeftijd (met een enorme range van 2 tot 38). Volgens deze 42 deelnemers werden alle irritatie opwekkende geluiden geproduceerd door mensen (behalve door henzelf) [1],[2]. Dieren geluiden of andere geluiden zorgden niet voor problemen bij deze deelnemers. 81% van de deelnemers gaf aan dat zij vooral getriggerd werden door eetgerelateerde geluiden die mensen maken. 61,3% van de deelnemers gaf aan dat hun triggers gerelateerd waren aan neus- en ademhalingsgeluiden. En 59,5% van de deelnemers gaf aan dat het geluid van een toetsenbord of een pen voor hun erg irritant en frustrerend was [1].
  Onderzoek [3] geeft aan dat het irritante en frustrerende geluid ook geproduceerd kan worden door machines (passerend(e) vliegtuig of trein) of door dieren en dat deze irritatie en frustratie met het bepaalde geluid zich vaak tijdens de jeugd of adolescentie ontwikkelt.
   
   

  Misofonie behandeling

  Indien onbehandeld kan misofonie de prestatie op school, werk, bij familie en op andere sociale domeinen negatief beïnvloeden. Daarbij komt dat het (proberen te) vermijden van irriterende/frustrerende geluiden ook een negatieve invloed kan hebben op iemands vermogen om doelstellingen te behalen en om te kunnen genieten van sociale activiteiten [3]. Misofonie behandeling wordt daarom sterk aanbevolen.

  Barends Desensitization© in een online behandeling en bestaat uit 2 fases: Voor de eerste fase wordt gebruik gemaakt van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) als traumabehandeling op de jeugdtrauma’s, en fase 2 bestaat uit een combinatie van een aangepaste variant van EMDR en cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij tijdens de sessie meer feedback wordt gegeven aan de cliënt en de cliënt blootgesteld wordt aan (eet)geluiden van degene bij wie de misofonieklachten het heftigst zijn. De therapeut begeleid de sessie via Skype, zodat de sessie plaats kan vinden bij de cliënt thuis (of thuis bij de ouders), zodat de situatie zo echt mogelijk wordt aangeboden.
  Een veelgehoorde klacht van mensen die de behandeling bij het AMC hebben gevolgd is dat de nagebootste eetgeluiden te artificieel zijn, en volgens Barends Psychology Practice ook niet voor dezelfde klachten zorgen als bij iemand uit de inner circle het geval is. Dit is bij Barends Desensitization© dus niet het geval.
  NOOT: net als de andere, hieronder genoemde, behandelmethoden, moet Barends Desensitization© nog wetenschappelijk bewezen worden.

  Voor degenen die zich willen aanmelden voor behandeling, houdt er rekening mee dat voor deze therapie een laptop (normale grootte, een webcam en Skype) nodig zijn, dat het van essentieel belang is dat degene die de meeste misofonie klachten bij jou oproept mee wilt werken aan de behandeling, en dat je beschikbaar bent tijdens lunchtijd of tijdens het avondeten.

  Cognitieve gedragstherapie (CGT) en Tinnitus retraining therapy (TRT) gezien als effectieve behandelopties [3]. Noot: de onderzoeken die de effectiviteit van beide behandelopties onderzochten werden beperkt in hun groepsgrootte. Dit kan betekenen dat de gevonden resultaten verklaard kunnen worden door andere factoren die weinig met de behandeling zelf te maken hebben.
  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is matig effectief gebleken in behandeling van misofonie, en dit was op erg kleine schaal. De data van deze (en die van de CGT en TNT onderzoeken) moeten gereproduceerd worden voordat er iets nuttigs over gezegd kan worden.
  Gelukkig zijn onderzoekers bezig met het vinden van een bewezen effectieve behandelmethode. Deze pagina houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen.
   
   

  Literatuur gebruikt voor deze pagina: