Wat is Borderline persoonlijkheidsstoornis?

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten.


Mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) hebben een extreme angst om verlaten te worden en hebben emotieregulatie problemen. Dit zorgt erg vaak voor instabiel en impulsief gedrag, heftige stemmingswisselingen, turbulente relaties en een laag zelfbeeld.
 
Mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis proberen echte of ingebeelde situaties van (mogelijke) verlating te vermijden. Dit kan ertoe leiden dat iemand met BPS destructief gedrag vertoont, zoals zelfmoordpogingen of automutilatie (snijden in zichzelf). Hoewel de frequente stemmingswisselingen, impulsiviteit en woede ook een resultaat zijn van mogelijke verlating, zorgt het er ook voor dat mensen (partners, vrienden en familie) wat meer afstand willen. Dit kan vervolgens de stemmingswisselingen, woede en impulsiviteit weer intensiveren. In andere woorden: mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis komen in een vicieuze cirkel terecht als het om sociale interactie gaat, en kunnen dezelfde patronen herkennen in verschillende vriendschappen.
 

 
Gelukkig is er effectieve behandeling voor mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis. BPS wordt vaak vergezeld met andere psychische stoornissen, zoals depressie, angststoornissen en middelenmisbruik. Vanwege deze andere psychische stoornissen missen psychiaters, huisartsen en psychologen de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis vaak. Het is belangrijk voor de therapeut om erachter te komen of de andere psychische stoornis het resultaat is van BPS of niet. Dit kan namelijk invloed hebben op het behandelplan.
 
 

Bij Barends Psychology Practice wordt borderline persoonlijkheidsstoornis behandeld. Meld je hier aan om een eerste gratis online sessie in te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgverzekering kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

 
 
Ga naar:

 

Wat zijn de borderline persoonlijkheidsstoornis symptomen en kenmerken?

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een van de meest voorkomende en onderzochte persoonlijkheidsstoornissen [1]. BPS beïnvloedt de manier waarop iemand zich voelt, gedraagt in bepaalde situaties en hoe je met anderen omgaat. De kenmerken ontwikkelen zich waarschijnlijk al in de jeugd als resultaat van seksueel misbruik of (emotionele) verwaarlozing. Hier zijn de symptomen:

 • Een intense angst voor verlating.
 • Instabiele en intense relaties: het ene moment is iemand geweldig en het andere moment is iemand ineens kwaadaardig, gemeen en nergens goed voor.
 • Frequente veranderingen in zelfvertrouwen en eigen identiteit, waarbij het normaal is dat doelstellingen en waarden veranderen, en dat iemand zichzelf als slecht en waardeloos ziet.
 • Perioden (durende van minuten tot uren) van achterdocht veroorzaakt door stress.
 • Impulsief en risicovol gedrag, zoals onveilig vrijen, binge eten, veel geld uitgeven in een korte tijd, eigen succes saboteren door ineens ontslag te nemen of een relatie te beëindigen.
 • Extreme stemmingswisselingen die uren of dagen kunnen aanhouden.
 • Dreigen met zelfmoord of automutilatie (bijvoorbeeld snijden in zichzelf) wanneer iemand mogelijk afgewezen wordt.
 • Aanhoudende gevoelens van leegte.
 • Intense en buitensporige woede, erg bitter en sarcastisch zijn, vaak boos worden of fysiek geweld gebruiken.

 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Wanneer is het verstandig om professionele hulp te gaan zoeken?

Wanneer je sommige van de hierboven genoemde kenmerken in jezelf herkent, neem dan contact op met een psycholoog of psychiater. Helemaal wanneer je het gevoel hebt dat deze kenmerken je leven op een negatieve manier beïnvloeden.
Mocht je deze symptomen herkennen bij iemand in je omgeving, dan kan het een goed idee zijn om met diegene te gaan praten. Probeer deze persoon niet te dwingen om in therapie te gaan, omdat therapie niet effectief is bij ongemotiveerde mensen.
 
 

Bij Barends Psychology Practice wordt borderline persoonlijkheidsstoornis behandeld.Meld je hier aan om een eerste gratis online sessie in te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgverzekering kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Literatuur gebruikt voor dit artikel:

 • [1] Grant, B. F., et al., 2009. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV borderline personality disorder: results from the wave 2 national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. J Clin Psychiatry, 69, 533-545.
 •