Verschillende typen therapie uitgelegd.

Therapie typen

Therapie typen

Iedereen is uniek en reageert daarom ook verschillend op feedback, commentaar en complimenten. Voor de één is het ontvangen van feedback erg leerzaam, terwijl feedback door de ander opgevat wordt als kritiek. Waar het krijgen van een compliment voor de één erg fijn kan zijn, kan dit voor de ander weer reden zijn tot argwaan. Het feit dat iedereen uniek is, zorgt ervoor dat het maken van de juiste keuze tussen de verschillende therapie typen erg belangrijk is.

Ieder therapie type heeft haar eigen sterktes en zwaktes. Zo zijn bijvoorbeeld de sterktes van cognitieve gedragstherapie (CGT) dat het gestructureerd en probleem- en actiegericht is. Een zwakte is de beperkte ruimte voor diepte-analyses, hetgeen een sterkte is van schematherapie. Een nadeel van schematherapie is de lengte van de therapie (hetgeen ook zeker te maken heeft met de ernst van de problematiek). Bij eye movement and desensitization and reprocessing (EMDR) is een zwakte de beperkte ruimte voor empathische reacties tijdens de EMDR sessies, terwijl een sterkte het feit is dat de therapeut niet op de hoogte hoeft te zijn van de intieme details van een traumatische gebeurtenis, fobie of PTSS om de EMDR toch effectief te laten wezen. Een sterkte van acceptance and commitment therapy (ACT) is de focus op acceptatie van het leven op zich (inclusief alle positieve en negatieve levenservaringen), terwijl een zwakte het gebrek aan structuur en actiegerichtheid kan zijn. Gelukkig is het aan de cliënt om te bepalen of iets een sterkte of een zwakte aan een therapie is.

Samen met de therapeut is het belangrijk om de verschillende therapie typen te bespreken om uiteindelijk te kunnen bepalen voor welke er gekozen wordt. Houd er rekening mee dat sommige therapie typen niet geschikt zijn voor bepaalde psychische stoornissen (of dat ze veel te veel sessies kosten om een goed resultaat te behalen). Nog belangrijker dan een therapie type is de keuzen voor de therapeut. Zorg er altijd voor dat er een goede klik is met de behandelaar. Bij Barends Psychology Practice is de eerste sessie gratis en vrijblijvend, waardoor er ook meteen gekeken kan worden of er een klik is met de behandelaar.

Therapie typen – Cognitieve gedragstherapie (CGT).

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee therapie typen: cognitieve therapie en gedragstherapie. CGT is een probleem- en actiegerichte therapie. Door middel van CGT technieken helpt de behandelaar de cliënt bij het uitdagen van (kern)overtuigingen en patronen (gedachten- of gedragspatronen) en bij het vervangen van foutieve denkpatronen (zoals zwart-wit denken, generaliseren en doem-denken). De theorie achter CGT suggereert dat foutieve cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag (denk aan agressie of vermijding). Door deze foutieve gedachten uit te dagen verandert niet alleen de manier van denken maar ook het gedrag.

Therapie typen – Schematherapie (ST)

Schematherapie wordt gebruikt bij behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en chronische stoornissen waarbij gangbare therapievormen (zoals CGT) niet aanslaan. ST is een integratieve pschychotherapie die technieken gebruikt uit de volgende therapie typen: CGT, gestalttherapie, interpersoonlijke therapie, psychodynamische therapie en de hechtingstheorie. Bij ST werken de behandelaar en cliënt met schema’s, copingstijlen en modi. Schema’s verwijzen naar vroege slecht ontwikkelde schema’s die gedefinieerd worden als “zelf-destructieve levenspatronen van emotie, fysieke sensatie en perceptie” (Young, 2003, p. 6). Modi zijn gemoedstoestanden die snel kunnen wisselen in meer stabiele groepsschema’s en copingstijlen die tijdelijk over kunnen gaan in een “manier van zijn” (Young, 2003, p. 37). Het doel van ST is het erkennen en doorbreken van disfunctionele schema’s.

Therapie typen – Acceptance and commitment therapie (ACT).

Acceptance and commitment therapie (ACT) gaat uit van het idee dat iedereen destructieve gedachten en gedragingen heeft en dat psychisch lijden veroorzaakt wordt door experientiële vermijding, cognitieve verstrikking en de daarop volgende rigiditeit. Dit is waarom, volgens ACT, mensen niet leven volgens hun eigen waarden. ACT combineert mindfulness en acceptatie strategieën met gedragsveranderings- en toewijdingsstrategieën. Cliënten wordt geleerd om zich te richten op de processen die ze direct kunnen veranderen (zoals het eigen gedrag) in plaats van het krijgen van de controle over ervaringen of sensaties die ze niet direct kunnen veranderen.

(Advertentie. Voor meer informatie, scroll verder.)

Therapie typen – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie.

EMDR therapie wordt gebruikt bij behandeling van PTSS en PTSS klachten (bijvoorbeeld wanneer iemand systematisch gekleineerd is in het verleden en dit het gedrag vandaag de dag nog negatief beïnvloedt). EMDR is ook succesvol bij behandeling van fobieën. EMDR verschilt van andere therapievormen, omdat het gezien wordt als een emotioneel minder belastende therapievorm. Het kan klachten sneller doen verminderen dan andere therapie typen (zoals CGT). De theorie achter EMDR suggereert dat traumatische gebeurtenissen niet voldoende verwerkt zijn, waardoor de traumatische gebeurtenis weer naar boven komt (soms willekeurig, soms door iets te zien, te horen, te proeven, te voelen of te ruiken). EMDR zorgt ervoor dat de traumatische gebeurtenis goed en effectief verwerkt wordt. Bij EMDR is het belangrijk voor de effectiviteit van de therapie om minder empathie te tonen dan bij andere therapie typen gebruikelijk is.

(Advertentie. Voor meer informatie, scroll verder..)

Competitive Memory Training (COMET).

COMET wordt niet gezien als een therapie type, maar meer als een training. COMET is een training voor cliënten die te maken hebben met weinig zelfvertrouwen. De theorie achter COMET suggereert dat kennis die opgedaan is in het verleden nooit afgeleerd kan worden. Het is, volgens deze theorie, belangrijk om nieuwe positieve ervaringen op te doen die tegenwicht kunnen bieden tegen de eerder opgedane kennis uit het verleden. Afhankelijk van de frequentie waarmee je oefent met de nieuwe ervaringen, lukt het iemand gemakkelijker om een situatie te associeren met iets positiefs. Hierdoor neemt de kans toe dat de nieuw aangeleerde reactie een automatische reactie wordt. Oude reacties zullen zodoende minder vaak terugkomen en uiteindelijk in de vergetelheid geraken. Bij COMET wordt gelet op lichaamshouding en wordt geoefend met inbeelding en muziek.