Wat is Agorafobie?

Agorafobie test. geen uitweg

Wanneer heeft iemand Agorafobie of wanneer is dit sociale fobie of een specifieke fobie? Deze Agorafobie test helpt bij het beantwoorden van deze vraag. Deze vragenlijst is anoniem, gratis en neemt maar een paar minuten van je tijd. Hoewel deze Agorafobie test niet gebruikt kan worden voor diagnostische doeleinden, geeft de test wel een sterke indicatie en aanbeveling voor eventuele vervolgstappen.
Een Agorafobie diagnose kan erg handig zijn wanneer iemand hier behandeling voor wil hebben. Behandeling voor sociale fobie, bijvoorbeeld, verschilt van een Agorafobie behandeling, en beide verschillen weer van een behandeling voor specifieke fobie. De ernst van de klachten helpt bij het bepalen van de inhoud van de behandeling; bij hevige Agorafobie duurt behandeling vaak langer en is intensiever vergeleken met matige Agorafobie.

Indien Agorafobie onbehandeld blijft, neemt de hoeveelheid en ernst van de klachten vaak toe. Waar iemand met milde Agorafobie vaak nog gewoon naar de supermarkt kan gaan, al dan niet met veiligheidsvoorwerpen, kan iemand met hevige Agorafobie soms het huis niet meer uit vanwege de ernst van de klachten.
 

Scroll naar beneden om de Agorafobie test direct te starten.

 


 

Agorafobie test – Veiligheidsgedrag

Het is aannemelijk dat veiligheidsgedrag of -voorwerpen de hoeveelheid en ernst van de Agorafobie symptomen doet afnemen, waardoor ook de testresultaten negatief beïnvloedt kunnen worden. Veiligheidsgedrag is gedrag dat iemand kalmeert wanneer diegene angstig is. Een voorbeeld van veiligheidsgedrag is met iemand bellen als je boodschappen doet. Veiligheidsvoorwerpen zijn voorwerpen die iemand helpen kalmeren wanneer ze angstig zijn. Een voorbeeld van een veiligheidsvoorwerp is een vriend of een telefoon: een vriend meenemen naar de bioscoop of het theater of spelletjes spelen op je mobiele telefoon tijdens een busrit helpt iemand kalmeren.
De vriend, de mobiele telefoon en het bellen met iemand zorgt voor afleiding waardoor iemand kalmeert.
Helaas beïnvloeden veiligheidsgedrag of -voorwerpen ook de resultaten van de Agorafobie test, omdat de waargenomen angst- en paniekklachten minder intens zijn, dan wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van veiligheidsgedrag of -voorwerpen. Het is daarom ook belangrijk om de vragen van de Agorafobie test in te vullen alsof je geen gebruik maakt van veiligheidsgedrag of -voorwerpen.
 

Ga naar:


 

Bij Barends Psychology Practice wordt agorafobie (online) behandeld. Meld je hier aan om een eerste, gratis, online sessie te boeken. (Afhankelijk van de zorgverzekeraar kunnen sommige behandelingen vergoed worden).

 
 
 
(Advertentie. Voor de Agorafobie test, scroll verder.)


 

Welkom bij de Agorafobie test

Ik ben bang om de controle te verliezen wanneer: 
(selecteer wat van toepassing is op jou)

Ik vermijd ...., omdat ik het gevoel heb dat ontsnappen moeilijk is en/of omdat ik bang ben in paniek te raken:

Ik ben bang dat directe hulp niet beschikbaar is in één van de bovengenoemde situaties.

De hierboven genoemde situaties zorgen vrijwel altijd voor beduidend veel angst.

De angst die ik ervaar in de hierboven genoemde situaties is buitenproportioneel ten opzichte van de situatie of mijn socioculturele achtergrond.

Ik heb last van .... als ik me in één van de hierboven genoemde situaties bevind.

De ervaren angst- en paniekklachten maken het moeilijk voor mij om normaal te functioneren op het werk, in sociale situaties of tijdens andere belangrijke domeinen in mijn leven.

Ik heb in het verleden een paniek- of angstaanval gehad.

Ik vermijd plaatsen of situaties die me herinneren aan eerder angst- of paniekaanvallen.