Wat is een gegeneraliseerde angststoornis (GAS)?

Gegeneraliseerde angststoornis feiten

Gegeneraliseerde angststoornis feiten

Van tijd tot tijd piekeren mensen over bepaalde zaken of voelen ze zich nerveus, vaak wanneer er sprake is van stress. Mensen maken zich dan zorgen over het nemen van beslissingen en dingen die ze moeten doen. Dit doen deze mensen om op een effectieve manier met de situatie om te gaan. Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS), daarentegen, hebben erg vaak oncontroleerbare, buitensporige en onrealistische piekergedachten over normale dingen. De manier waarop mensen met GAS zich zorgen maken en nerveus zijn, helpt niet om op een effectieve manier met de situatie om te gaan. Mensen met GAS kunnen het piekeren en de zenuwen niet onder controle houden. Vaak zorgt dit ervoor dat ze uit gaan van het ergste scenario, zelfs als daar geen enkele reden voor is. Hierdoor is hun angst buitensporig groot ten opzichte van de kans dat het ergste ook echt gebeuren zal.
 


 
In de Verenigde Staten heeft tussen de 4,1 en 5,1% van de populatie ooit een gegeneraliseerde angststoornis. In Nederland is dit 2,3%. Het is aannemelijk dat GAS vaker voorkomt, maar dat therapeuten, psychiaters en huisartsen de stoornis over het hoofd zien of de symptomen toewijzen aan een andere stoornis. Dit heeft te maken met het feit dat sommige GAS klachten ook voor komen bij andere psychische stoornissen.
 

Ga naar:

 
 

Bij Barends Psychology Practice wordt gegeneraliseerde angststoornis behandeld. Meld je hier aan om een eerste, gratis, eerste sessie te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgverzekering kan het zijn dat de behandeling wordt vergoed).

 
 

Hoe werkt het?

Piekergedachten_ het verschil tussen functionele en disfunctionele piekergedachten. Gegeneraliseerde Angststoornis.
Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) ontwikkelt zich langzaam: mensen piekeren steeds iets meer dan normaal en dit neemt geleidelijk toe totdat ze bijna de hele dag ergens over piekeren. Piekeren over dagelijkse dingen geeft mensen met GAS het idee dat ze de controle over de situatie hebben. Door ieder mogelijk scenario langs te gaan, kunnen ze alle mogelijke risico’s vermijden/reduceren, zo is de gedachte. Bij functionele gedachten werkt piekeren erg goed, omdat het ervoor zorgt dat mensen tot oplossingen komen, zoals te zien is in het plaatje hiernaast of hierboven. Dit is niet het geval voor disfunctionele gedachten. Disfunctionele gedachten zijn gedachten over situaties waarbij de uitkomst onzeker is. Als de uitkomst van een situatie onzeker is, dan zijn er verschillende uitkomsten mogelijk en iemand met gegeneraliseerde angststoornis zal gaan piekeren over al deze mogelijke uitkomsten (het risico’s te vermijden). Zoals te zien is in het plaatje hierboven of hiernaast zorgt iedere mogelijke oplossing voor nieuwe gedachten waarover weer gepiekerd kan worden. In dit voorbeeld denkt iemand dat als hij zich verslaapt, dat hij uiteindelijk zijn baan zal verliezen. Naarmate deze persoon meer piekert over deze disfunctionele gedachten neemt het angstniveau toe. Het gaat hier om disfunctionele gedachten, omdat iemand het niet kan oplossen, en het piekeren erover leidt tot meer disfunctionele gedachten en meer doemscenario’s. Het piekeren over deze nieuwe gedachten geeft iemand met GAS het idee dat ze meer controle hebben over de situatie en dat zorgt ervoor dat het angstniveau weer tijdelijk daalt. De tijdelijke daling van het angstniveau wordt gezien als een beloning, waardoor iemand met gegeneraliseerde angststoornis in het vervolg weer gaat piekeren als ze angstig worden. Helaas leert iemand dat piekeren voor rust zorgt en het geeft ze een vals gevoel van controle over de situatie. Onbewust gaat iemand met GAS ook geloven dat niet piekeren gelijk staat aan het verliezen van controle. Met andere woorden: ze hebben een vicieuze cirkel gecreëerd waar ze niet meer uit komen.
 

Intolerantie van onzekerheid (IofU)

Gegeneraliseerde angststoornis. Intolerantie van onzekerheid. Hoe creert de IofU een vicieuze piekercirkel?
In 2000 bedachten Ladouceur, Gosselin en Dugas de intolerantie van onzekerheid (IofU) theorie. Volgens deze theorie hebben mensen met GAS de neiging om negatief te reageren op onzekere situaties en gebeurtenissen, ongeacht de kans dat dit uitkomt (en de gevolgen ervan). Mensen met een hoge IofU ervaren zulke gebeurtenissen en situaties als stressvol en verwarrend en ze functioneren slechter in deze situaties. Zij hebben zekerheid en duidelijkheid nodig, en vermijden onzekerheid en onduidelijkheid. Dit doen mensen met een hoge intolerantie van onzekerheid door te piekeren over alle mogelijke (negatieve) uitkomsten en zich hierop voor te bereiden. Voor deze mensen is piekeren veiligheidsgedrag; gedrag dat ze helpt snel te kalmeren. Hierdoor piekeren mensen met een hoge IofU erg veel. Helaas zorgt dit gepieker voor meerdere onzekere oplossingen waar ook weer over gepiekerd kan worden.
 
(Advertentie. Lees verder voor meer informatie.)


 

Gegeneraliseerde angststoornis symptomen:

Gegeneraliseerde angststoornis is een lastige stoornis om te diagnosticeren, omdat veel kenmerken/symptomen overlappen met andere psychische stoornissen. If you’re wondering what Visual Novel is, then go ahead and check it out to fully understand the topic. Here’s a video that shows you what Visual Novel is, maybe that’s what you’ve been looking for. Mensen die depressief zijn, bijvoorbeeld, piekeren ook veel en hebben ook concentratieproblemen. Mensen met een sociale fobie kunnen, net als mensen met GAS, gaan zweten, trillen, en kunnen aangespannen spieren hebben in bepaalde situaties. Het is erg belangrijk om een therapeut, psychiater of huisarts te bezoeken om een goede diagnose te krijgen als je de symptomen hieronder in jezelf herkent:

 • Buitensporig en aanhoudend piekeren over gebeurtenissen (groot en klein) terwijl er helemaal geen reden is om te piekeren.
 • Onvermogen om te stoppen met piekeren.
 • Piekeren over het feit dat je (teveel) piekert.
 • Angst om de verkeerde beslissing te nemen.
 • Ongemak/stress ervaren bij het nemen van beslissingen.
 • Onvermogen om te ontspannen. Rusteloosheid.
 • Concentratieproblemen.
 • Moeite hebben met onduidelijkheid of besluiteloosheid.
 • Altijd uitgaan van het meest negatieve scenario.
 • Prikkelbaarheid.
 • Moeheid.
 • Spanning in de spieren.
 • Trillen.
 • Erg alert zijn de hele tijd.
 • Slaapproblemen.
 • Zweten.
 • Misselijkheid, diarree en darmproblemen.
 • Hoofdpijn.

 
We zijn geïnteresseerd in jouw klachten:

Ik heb last van:

View Results

Laden ... Laden ...

 
(Advertentie. Lees verder voor meer informatie.)

 

Literatuur:

 • Ladouceur, R., Gosselin, P., & Dugas, M. J., 2000. Experimental manipulation of intolerance of uncertainty: a study of a theoretical model of worry.Behaviour Research and Therapy , 38, 933-941.
 • Bijl, R. V., van Zessen, G,m & Ravelli, A., 1997. Psychiatric morbidity among adults in The Netherlands: the NEMESIS-Study. II. Prevalence of psychiatric disorders. Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 141, 2453-2460.
 • Grant B. F., et al., 2005.Prevalence, correlates, co-morbidity, and comparative disability of DSM-IV generalized anxiety disorder in the USA: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Psychological Medicine, 35, 1747-1759.