Waarom ontwikkelt iemand een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis?

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis feiten. Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis oorzaken.

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis feiten.

Het feit dat minder dan 5% van de mensen een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (ontwijkende PS of OPS) ontwikkelt, roept vragen op als: ‘waarom ontwikkelt persoon A een ontwijkende PS en persoon B niet?’ en ‘waarom heeft mijn broer ontwijkende PS, maar ik niet?’. Op deze pagina proberen we deze vragen te beantwoorden aan de hand van wetenschappelijke artikelen die te maken hebben met ontwijkende persoonlijkheidsstoornis oorzaken. Hoewel sommige ontwijkende persoonlijkheidsstoornis oorzaken meer vragen oproepen dan ze beantwoorden, kunnen we tot veel antwoorden komen door de bevindingen van wetenschappelijk artikelen te combineren.
Eén van de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis oorzaken is erfelijkheid, terwijl weer anderen wijzen in de richting van traumatische jeugdervaringen. Het antwoord ligt waarschijnlijk in een combinatie van beide: als ontwijkende PS in de familie voorkomt, dan heeft iemand meer kans om ontwijkende PS te ontwikkelen, maar dit gebeurt waarschijnlijk alleen als diegene een geschiedenis met mishandeling (fysiek en/of emotioneel), verwaarlozing, seksueel misbruik en/of pesten kent. Maar ook hier zijn weer een paar uitzonderingen op die we hieronder bespreken.
 


 

Ga naar:

 • Wat is ontwijkende PS en wat zijn de kenmerken?
 • Ontwijkende PS diagnosticeren.
 • Hoe kan ontwijkende PS behandeld worden?
 • Doe de ontwijkende PS test.
 • Omgaan met ontwijkende PS.
 • Leven met iemand die ontwijkende PS heeft. (zal spoedig verschijnen)
 • Interessante ontwijkende PS feiten.
 • Online behandeling voor ontwijkende persoonlijkheidsstoornis.
 • Naar de startpagina.
 •  
   

  Bij Barends Psychology Practice wordt (online) behandeling voor ontwijkende persoonlijkheidsstoornis aangeboden. Meld je hier aan om een eerste, gratis, sessie te boeken. (Afhankelijk van je zorgpolis kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

   
   

  Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis oorzaken – erfelijkheid

  Volgens een onderzoek van Coolidge et al (2001) is er een sterke genetische component aanwezig bij kinderen die te maken heeft met ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Deze Ontwijkende PS heeft een erfelijkheidsfactor van 0.61 [1]. Dit houdt in dat 61% van de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis kenmerken verklaard kan worden door het DNA van iemand die ontwijkende PS heeft. De overige 39% kan verklaard worden door omgevingsinvloeden, zoals opvoeding.
  Een paar andere onderzoeken laten zien dat mensen met ontwijkende PS laag scoren op facetten van extraversie en hoog op facetten van neuroticisme [2],[3]. De lage scores op extraversie geven aan dat iemand met ontwijkende PS sociale interactie het liefst ontloopt. De hoge scores op neuroticisme geven aan dat mensen met ontwijkende PS de tendens hebben om gemakkelijk onplezierige gevoelens en emoties ervaren. Ongeveer 40% van de persoonlijkheidstrekken zijn geërfd. Dit suggereert dat zelfs op een componenten niveau er bewijs is er een erfelijkheidsfactor voor ontwijkende persoonlijkheidsstoornis is. In andere woorden, erfelijkheid is één van de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis oorzaken.
   
  (Advertentie. Lees verder voor meer informatie.)


   

  Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis oorzaken – omgeving

  In het vorige hoofdstuk werd al uitgelegd dat 39% van de ontwijkende PS trekken verklaard kunnen worden door omgevingsinvloeden. Maar wat zijn deze omgevingsinvloeden precies? Onder omgevingsinvloeden worden onder andere opvoeding en traumatische ervaringen (denk aan pesten of mishandeling) gerekend. Op de interessante ontwijkende persoonlijkheidsstoornis feiten pagina kun je over allemaal wetenschappelijke feiten lezen met betrekking tot dergelijke traumatische ervaringen. Deze pagina richt zich voornamelijk op mishandeling (fysiek, emotioneel), misbruik en verwaarlozing.
  Meer dan 75% van de mensen met een ontwijkende PS hebben in het verleden een traumatische ervaring meegemaakt. 22% hiervan heeft te maken gehad met seksueel misbruik in het verleden [4]. Een andere vorm van trauma waardoor de kans op het ontwikkelen van ontwijkende PS vergroot is verwaarlozing in de jeugd [4],[5]. Onder andere deze onderzoeken suggereren dat het ervaren van traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik, verwaarlozing en mishandeling belangrijke ontwijkende persoonlijkheidsstoornis oorzaken zijn. En als we kijken naar de ontwijkende PS kenmerken, dan valt op dat dit erg waarschijnlijk is: mensen met OPS voelen zich erg vaak inadequaat, onbeholpen, en zijn in beslagen genomen door (mogelijke) afwijzing. Opgroeien in een familie waarbij de ouders er fysiek of emotioneel niet zijn voor het kind, kan het kind het idee geven dat het niet belangrijk, gewenst of goed genoeg is, en het kind een gevoel van afwijzing geven. Ouders zijn de belangrijkste mensen in het leven van een kind. Als een kind niet op de liefde, aandacht en affectie kan rekenen van de ouders, dan is het mogelijk dat het kind zich meer en meer terugtrekt.

  Een interessante vraag die overblijft: als 61% van de ontwijkende PS trekken verklaard kunnen worden door erfelijkheid, betekent dat dan dat de ouders met OPS ook kenmerken van ontwijkende PS (of hevige sociale fobie) hebben? En op welke manier beïnvloedt dit de manier waarop zij hun kinderen opvoeden? In het kor: dit is een interessante vraag die erg lastig te beantwoorden is. Het is aannemelijk dat ouders die zelf ontwijkende PS kenmerken hebben hun kinderen vaker waarschuwen voor mogelijke afwijzing (of ze hier zelfs voor willen behoeden) en/of geen veilige hechting met hun kind kunnen aan gaan. In beide gevallen kan dit voor bepaalde ontwijkende PS klachten zorgen bij de kinderen.
   
  (Advertentie. Lees verder voor meer informatie.)


   

  NOOT: het ervaren van een traumatische ervaring houdt niet in dat je ontwijkende PS Zal ontwikkelen. Het houdt alleen in dat de kans op het ontwikkelen hiervan toeneemt. Deze kans neemt nog meer toe als er in de familie mensen zijn met deze psychische stoornis en als je te maken hebt gehad met mishandeling/verwaarlozing of misbruik in de jeugd. Maar zelfs als dit allemaal het geval is, hoef je geen ontwijkende persoonlijkheidsstoornis te ontwikkelen. Waarom? Dat is een vraag waar onderzoekers als tijden met worstelen.
   
   

  Literature used for this page

 • [1] Coolige, F. L., Thede, L. L., & Jang, K. L. (2001). Heritability of personality disorders in childhood: A preliminary investigation. Journal of Personality Disorders, 15, 33.
 • [2] Skodol, A. E., Oldham, J. M., Bender, D. S., Dyck, I. R., Stout, R. L., Morey, L. C., … & McGlashan, T. H. (2005). Dimensional representations of DSM-IV personality disorders: relationships to functional impairment. American Journal of Psychiatry, 162, 1919-1925.
 • [3] Kendler, K. S., Aggen, S. H., Czajkowski, N., Røysamb, E., Tambs, K., Torgersen, S., … & Reichborn-Kjennerud, T. (2008). The structure of genetic and environmental risk factors for DSM-IV personality disorders: a multivariate twin study. Archives of General Psychiatry, 65, 1438-1446.
 • [4] Yen, S., Shea, M. T., Battle, C. L., Johnson, D. M., et al., 2002. Traumatic exposure and posttraumatic stress disorder in borderline, schizotypal, avoidant, and obsessive-compulsive personality disorders: findings from the collaborative longitudinal personality disorders study. The journal of nervous and mental disease, 190, 510-518.
 • [5] Joyce, P. R., McKenzie, J. M., Luty, S. E., Mulder, R. T., Carter, J. D., Sullivan, P. F., & Cloninger, C. R. (2003). Temperament, childhood environment and psychopathology as risk factors for avoidant and borderline personality disorders. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 37, 756-764.
 •