Interessante Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten.

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten.


Interessante borderline persoonlijkheidsstoornis feiten zijn maar moeilijk te vinden deze dagen. Ondanks het vele onderzoek naar de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen, is er maar weinig bekend over de prevalentie, comorbiditeit en risicofactoren. Wat het vinden van betrouwbare artikelen nog lastiger maakt is het feit dat sommige onderzoeken verschillende meetinstrumenten gebruiken om borderline persoonlijkheidsstoornis te diagnosticeren.
Helaas zijn er geen betrouwbare borderline persoonlijkheidsstoornis prevalentie cijfers beschikbaar over Nederland en België. Zodra deze er zijn, zullen ze hier worden vermeld.
 

 
Gelukkig zijn er recent wel onderzoeken geweest die zich gericht hebben op de prevalentie, comorbiditeit en (mentale) beperkingen. Voor de borderline persoonlijkheidsstoornis feiten op deze pagina zijn wetenschappelijke artikelen gebruikt die onderaan de pagina gevonden kunnen worden, met bijhorende linkjes.
 
Om de zoveel tijd wordt deze pagina bijgewerkt met nieuwe informatie.
 
 

Bij Barends Psychology Practice wordt borderline persoonlijkheidsstoornis behandeld. Meld je hier aan om een eerste gratis online sessie in te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgverzekering kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

 
 
Ga naar:

 

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten – Verenigde Staten.

Een noot vooraf: Bij wetenschappelijk artikel [1] is een verschillend meetinstrument gebruikt om borderline persoonlijkheidsstoornis te diagnosticeren. Wees daarom voorzichtig bij het interpreteren van de feiten met een [1] erachter.

 • Tussen de 0,5 en 5,9% van de mensen in de V.S. hebben ooit borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). De 5,9% is een uitbijter (steekt af tegen andere prevalentie cijfers) en een mogelijke verklaring kan gevonden worden in het feit dat het meetinstrument voor dit onderzoek nog niet gevalideerd is. Gemiddeld is de prevalentie wereldwijd tussen de 0,5% en 0,7% [1],[6],[11].
 • Onderzoek [1] geeft aan dat 5,6% van de mannen en 6,2% van de vrouwen ooit BPS hebben. Dit verschil is niet significant, hetgeen suggereert dat mannen en vrouwen even vaak borderline persoonlijkheidsstoornis hebben. Helaas zijn de gevonden cijfers bij dit artikel 3x hoger dan die van andere artikelen [1],[11].
 • Jongvolwassenen (zowel bij mannen als vrouwen) hebben vaker BPS dan oudere volwassenen: 20-29 jaar (9,3%), gevolgd door 30-44 (6,7%), 45-64 (5,5%) en 65+ (2,0%) [1]. (Wees voorzichtig met de interpretatie van deze data).

 

 • BPS komt vaker voor bij mensen met een inkomen tussen de US$ 0-19,999 (9,8%) vergeleken met mensen die een inkomen hebben tussen de US$ 20,000-34,999 (7,4%), US$ 35,000-69,999 (5,2%) en US$ 70,000 of meer (3,1%) [1]. (Deze data komt overeen met ander onderzoek [10] waarin naar voren kwam dat mensen met BPS vaak goed voor zichzelf kunnen zorgen).
 • Mensen die gescheiden leven/zijn of weduw(e/naar) zijn hebben vaker BPS (8,4%) vergeleken met getrouwde/samenwonende mensen (4,4%).[1]
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis komt vaker voor bij mensen met minder dan een middelbare school diploma vergeleken met mensen die (meer dan) een middelbare school diploma hebben: 8,0% tegenover 6,8% [1].
 • Mensen die ooit de diagnose BPS kregen, hebben meer last van (mentale) beperkingen dan mensen zonder BPS. Vrouwen hebben meer beperkingen dan mannen [1].
 • Mannen met BPS lijken hun impulsiviteit te uiten via externaliserende stoornissen [1].

 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten – Noorwegen.

 • In Noorwegen heeft 0,7% van de mensen ooit borderline persoonlijkheidsstoornis [4].
 • Er is geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen als het gaat om de prevalentie van borderline persoonlijkheidsstoornis in Noorwegen [4].
 • Mensen in de leeftijd van 30-39 hebben vaker BPS dan mensen in de leeftijd van 18-29, 50-65 en 40-49 [4].
 • Meer dan twee keer zoveel mensen met BPS leven buiten de stad, vergeleken met in de stad [4].

 
 

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten – Verenigd Koninkrijk (VK).

 • In het VK heeft tussen de 0,7% en 1,3% van de mensen ooit borderline persoonlijkheidsstoornis [5],[10].
 • Mannen en vrouwen hebben even vaak de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis in het Verenigd Koninkrijk [5],[10].
 • Mannen met BPS zoeken even vaak als vrouwen met BPS professionele hulp [10].
 • In het VK nam meer dan 40% in de afgelopen 12 maanden geen contact op met de huisarts of een behandelaar [10].
 • Mensen met BPS lijken beter te functioneren dan mensen met andere psychische stoornissen. Meer dan twee derde heeft een baan, en velen proberen een huis te kopen of huren een huis [10].

 
 

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten – Zelfmoord.

 • Ongeveer 75% van de mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis doet een zelfmoordpoging [7].
 • 10% van de mensen met BPS plegen zelfmoord [7].
 • De meeste zelfmoorden vinden plaats bij mensen van onder de 40 jaar [8].
 • Middelen misbruiken of een depressieve stoornis hebben naast BPS vergroot het aantal en de ernst van de zelfmoordpogingen [7].
 • Als kind seksueel misbruikt zijn zorgt voor mensen met BPS voor meer zelfmoordpogingen dan wanneer iemand met BPS niet seksueel misbruikt is als kind [9].

 
 

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten – Comorbiditeit.

 • Een groot percentage van de mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis blijven, zelfs na 6 jaar, nog lijden van eerstelijns psychische stoornissen [12].
 • Bij die mensen waarbij de BPS klachten verminderden gedurende de afgelopen 6 jaar, namen stemmingsstoornissen ook af (van 98% naar 70%), middelenmisbruik stoornissen ook (van 61% naar 12%), PTSS ook (van 53% naar 23%), andere angststoornissen ook (van 88% naar 50%) en ook eetstoornissen (van 55% naar 26%) [12].
 • Bij die mensen waarbij de BPS klachten niet verminderden gedurende de afgelopen 6 jaar namen eerstelijns psychische stoornissen niet af [12].
 • De grootste voorspeller van een afname van borderline persoonlijkheidsstoornis klachten is de afwezigheid van een middelenmisbruik stoornis [12].

 

 • Van de mensen met BPS voldeed 75% 6 jaar na opname (voor BPS) aan de criteria voor een stemmingstoornis; 61% voldeed aan de criteria voor depressieve stoornis en 41% had een dysthyme stoornis [12].
 • Van de mensen met BPS voldeed 60% 6 jaar na opname (voor BPS) aan de criteria voor een angststoornis; 29% voldeed aan de criteria voor een paniekstoornis en 35% aan PTSS [12].
 • Van de mensen met BPS voldeed 34% 6 jaar na opname (voor BPS) aan de criteria voor een eetstoornis en 19% voldeed aan de criteria voor een middelenmisbruik stoornis; 28% voldeed aan de criteria voor Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven [12].
 • 5 tot 6 jaar na opname bleef 70% van de mensen met BPS psychotherapie volgen en namen ze tenminste 1 type medicatie in (50% zelfs twee typen medicatie) [12].

 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten – behandel effectiviteit.

 • Schematherapie is effectiever dan transference focused psychotherapy (TFP) bij het verminderen van de borderline persoonlijkheidsstoornis klachten, veranderen van de persoonlijkheid van de cliënten en er is minder uitval onder de cliënten [2].
 • Schematherapie en TFP zijn even effectief als het gaat om het verhogen van de levenskwaliteit van cliënten [2].
 • Zowel Schematherapie en TFP zijn effectieve behandelmethoden bij behandeling van BPS [2].
 • Dialectische gedragstherapie (DGT) is een significant betere behandeling dan behandeling-zoals-gewoonlijk (praattherapie) bij het terugdringen van risicogedrag bij mensen met BPS [3].
 • De meeste mensen met BPS gebruiken antidepressiva (67%) gevolgd door anxiolytische medicatie (28%), antipsychotica (27%) en 22% gebruikt een stemmingsstabilisator [12].

 
 

Literatuur voor dit artikel