Wat zijn de borderline persoonlijkheidsstoornis oorzaken?

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten / Borderline persoonlijkheidsstoornis oorzaken

Borderline persoonlijkheidsstoornis feiten.


Net als met iedere psychische stoornis is het lastig te bepalen wat de precieze borderline persoonlijkheidsstoornis oorzaken zijn. Het is erg waarschijnlijk dat er meer dan 1 factor bijdraagt aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Een van de borderline persoonlijkheidsstoornis oorzaken is te zijn misbruikt (seksueel of niet) of verwaarloosd als kind [2],[5]. Maar ook DNA [3] en hersenafwijkingen [4] worden gezien als borderline persoonlijkheidsstoornis oorzaken.
Naast BPS zijn er ook risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van BPS vergroten. Denk hierbij aan het hebben van een bepaalde leeftijd of leven buiten de stad [1].
Op deze pagina worden borderline persoonlijkheidsstoornis oorzaken en risicofactoren besproken en uitgelegd waarom ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van BPS.
 

 

Bij Barends Psychology Practice wordt borderline persoonlijkheidsstoornis behandeld. Meld je hier aan om een eerste gratis online sessie in te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgverzekering kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

 
 
Ga naar:

 
 

Borderline persoonlijkheidsstoornis oorzaken.

 • Misbruik of verwaarlozing in de jeugd: Er is een sterke link tussen de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis en seksueel misbruik in de jeugd. Onderzoek [5] laat zien dat 73,9% van de mensen met BPS in de jeugd te maken heeft gehad met seksueel misbruik (zonder genitaliën). 60,3% van de mensen met BPS heeft in de jeugd te maken gehad met seksueel misbruik (met genitaliën). Daar tegenover staat 5,5% en 2,5% van de mensen die geen BPS hebben. De totale duur van de seksueel misbruik periodes was 40,7 maanden (3,39 jaar) en in 30,3% van de gevallen gebeurde dit door vader, opa, broer, oom of moeder. Volgens onderzoek [2] heeft 91% van de mensen met BPS te maken gehad met misbruik in de jeugd, waarvan 60% seksueel of fysiek misbruik [2].

  Naast seksueel misbruik in de jeugd is verwaarlozing in de jeugd ook een van de borderline persoonlijkheidsstoornis oorzaken [5]. Voorbeelden van verwaarlozing in de jeugd (die geassocieerd worden met de ontwikkeling van BPS) zijn: gestraft worden door ouders (ongepast en vaak), strenge ouders hebben, dominante of opvliegende vader hebben, of wanneer beide ouders een zwak karakter hebben. Interessant genoeg is er een sterke link tussen het ontvangen van genoeg liefde en aandacht van de opvoeder (vader, moeder etc.) en het Niet ontwikkelen van borderline persoonlijkheidsstoornis. Diegenen met BPS gaven significant vaker aan minder liefde en aandacht gehad te hebben dan de mensen zonder BPS [5]. Volgens onderzoek [2] had 92% van de mensen met BPS te maken met een bepaalde vorm van verwaarlozing in de jeugd. 75% van de mensen met BPS gaf aan te maken gehad te hebben met verbaal of emotioneel misbruik in de jeugd (voor schut gezet of vernederd worden) [2]. 70% gaf aan dat ze geen fatsoenlijke relatie met hun opvoeder hadden en dat hun gevoelens en gedachten niet erkend werden [2].

  (Seksueel) misbruik in de jeugd kan een voorspeller zijn voor de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis, omdat (seksueel) misbruik in de jeugd een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van het zelf vertrouwen, zelfbeeld, emotie en misschien nog wel belangrijker: (seksueel) misbruik in de jeugd komt vaak voor in een onveilige omgeving waarin voldoende liefde en aandacht van (een) ouder(s) absent is. Een kind heeft de liefde en aandacht van een ouder nodig om zich op een gezonde manier te ontwikkelen.

 •  
  (Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


   

 • Hersenafwijkingen en de chemie van de hersenen: Bij mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis werken de hersengebieden die emoties reguleren en aansturen traag en is de activatie van de limbische gebieden excessief. (Het limbisch systeem is een gebied in de hersenen dat betrokken is bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen). Dit wekt de suggestie dat het de rationele gedachten niet lukt om controle te krijgen over de emotionele gedachten en dat dit zorgt voor emotionele instabiliteit bij mensen met BPS.[4] Dezelfde studie [4] vermeldt ook andere veranderingen in de hersenen die borderline persoonlijkheidsstoornis in verband brengen met een excessieve activatie van de limbische gebieden, en een verminderde bloedcirculatie in de gebieden die geassocieerd worden met impulsiviteit. Een andere interessante vondst suggereert dat lage serotonine waarden en hogere impulsieve agressieve geassocieerd worden met BPS.[4]
   
  Eén van de borderline persoonlijkheidsstoornis oorzaken die gedrag direct lijkt te beïnvloeden (emotionele instabiliteit en impulsiviteit) is het hebben van een afwijking in de hersenen. Hoewel het nog onduidelijk is of deze hersenafwijkingen veroorzaakt worden door genetische aanleg, jeugd ervaringen, of iets heel anders (voedsel misschien?), lijkt het wel bij te dragen aan de ontwikkeling van BPS. Ik denk dat kindermisbruik of -verwaarlozing ervoor zorgt dat de hersenen van de kinderen zich op een abnormale manier ontwikkelen. Deze abnormale ontwikkeling zorgt voor gedragsproblemen en wellicht zorgen deze gedragsproblemen weer voor nog meer hersenafwijkingen.
 •  

 • Genen: De ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis wordt waarschijnlijk beïnvloed door genen die te maken hebben met de productie van mono-amine oxidase-A (MAOA).[4] Het MAOA gen codeert het MAOA enzym en dit enzym beïnvloedt de effectiviteit van de neurotransmitters noradrenaline, serotonine en dopamine. Onderzoek [6] laat zien dat mensen met een MAOA defect, die misbruikt zijn in de jeugd, vaker crimineel gedrag vertonen dan diegenen die ook misbruikt zijn maar geen defecte MAOA hadden. Dit wekt dus de suggestie dat MAOA als een soort buffer optreedt tegen de negatieve uitkomsten van kindermisbruik. Maar tot op heden is er nog niet genoeg onderzoek gedaan naar MAOA om dit te kunnen bevestigen.
   
   
  De erfelijkheid van borderline persoonlijkheidsstoornis ligt in de range van matig tot hoog. Maar omdat BPS zo een complexe stoornis is (mensen met BPS hebben vaak ook een andere psychische stoornis), is het lastig om precies te zeggen welke genen nu zorgen voor de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.[4] In plaats daarvan richten onderzoekers zich tegenwoordig op de BPS symptomen en hebben ze bewijs gevonden voor de grote overdraagbaarheid van trekken die geassocieerd worden met BPS: agressie en impulsiviteit.[4] Een ander onderzoek [7] toont aan dat een combinatie van een hoge mate van neuroticisme en een lage mate van service gerichtheid de beste voorspellers zijn voor BPS. Borderline persoonlijkheid deelt alle genetische variantie met neuroticisme, service gerichtheid, bewustzijn van handelen en extraversie. Kortom het specifieke patroon van deze persoonlijkheidstrekken in combinatie met de unieke omgevingsinvloeden (misbruik of verwaarlozing in de jeugd) kan ervoor zorgen dat mensen dus borderline persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen.[7]

 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Wat zijn veelvoorkomende borderline persoonlijkheidsstoornis risicofactoren?

Hoewel seksueel kindermisbruik een van de borderline persoonlijkheidsstoornis oorzaken is, kan het ook gezien worden als een risicofactor. Toch heb ik de borderline persoonlijkheidsstoornis oorzaken niet opgenomen als risicofactoren om dubbele informatie op 1 pagina te vermijden. Hier zijn dus de risicofactoren:

 • Een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van borderline persoonlijkheidsstoornis is het hebben van een eerstegraads familielid met een psychische stoornis in het neurotische spectrum.[5] Volgens onderzoek [5] hebben mensen die een vader, moeder, broer(tje) of zus(je) met een psychische stoornis in het neurotische spectrum 22 keer meer kans op het ontwikkelen van BPS vergeleken met mensen die geen eerstegraads familielid met een psychische stoornis in het neurotische spectrum hebben.
 • Mensen die buiten de stad leven hebben vaker BPS.[1] Het is alleen wel onduidelijk of deze mensen altijd buiten de stad gewoond hebben of er later naar toe verhuisd zijn.
 • Mensen in de leeftijdsgroep 30-39 hebben vaker borderline persoonlijkheidsstoornis.[1]
 • BPS komt vaker voor bij mensen die een inkomen hebben van tussen de 0,000-19,999 US$, dan bij hogere inkomens.[8] (19.999US$ is ongeveer 18.000 euro)
 • BPS komt vaker voor bij mensen die gescheiden zijn, apart van elkaar leven of weduw(e/naar) zijn.[8]
 • Mensen met BPS hebben vaker een serieuze ziekte gehad in de jeugd, vergeleken met mensen zonder BPS. [5]
 • Gescheiden van beide ouders opgroeien tijdens de jeugd vergroot de kans op het ontwikkelen van borderline persoonlijkheidsstoornis.[5]

 
Kortom: mensen die de meeste kan hebben op borderline persoonlijkheidsstoornis leven doorgaans buiten de stad. Ze zijn vaak in de leeftijd van 30-39 jaar en hebben veelal een inkomen onder de 18.000 euro. Tevens leven/zijn ze gescheiden van hun partner of weduw(e/naar). Ook hebben ze vaak in de jeugd een serieuze ziekte gehad. En tot slot hebben ze ook vaak een eerstegraads familielid met een psychische stoornis in het neurotische spectrum.
 

Gebruikte literatuur voor deze pagina: