Sociale angst oorzaken.

Sociale angstcirkel. Sociale angst oorzaken

Sociale angstcirkel


Wat zijn typische sociale angst oorzaken? Wat zorgt ervoor dat iemand sociale angst ontwikkelt? Of hoe wordt het aangewakkerd? Er zijn verschillende sociale angst oorzaken en ze hebben allemaal een andere invloed op de ontwikkeling van sociale angst. En iedere oorzaak heeft weer een andere uitwerking op iemand. Dit houdt in dat niet iedereen sociale angst ontwikkelt als ze te maken krijgen met dezelfde sociale angst oorzaken. Sommige mensen ontwikkelen sociale angst naar aanleiding van een pest-ervaring in het verleden, terwijl iemand anders met eenzelfde pest-ervaring geen sociale angst hoeft te ontwikkelen.
 
 

Bij Barends Psychology Practice wordt sociale angst behandeld. Meld je hier aan voor een eerste, gratis en vrijblijvende, online sessie. (Afhankelijk van de zorgverzekeraar kunnen sommige behandelingen vergoed worden).

 


 

Ga naar:


 
 

Wat is de exacte oorzaak van een sociale angststoornis?

De exacte oorzaak van een sociale angststoornis is momenteel onduidelijk. Onderzoek wijst uit dat het zeer waarschijnlijk een combinatie is van erfelijkheid en omgevingsinvloeden. Andere mogelijke verklaringen kunnen traumatische of negatieve levenservaringen zijn. Hier volgt een overzicht:
 
 

Omgevingsfactoren.

sociale angst feiten - infographic. Sociale angst oorzaken.

sociale angst feiten

  • Een van de sociale angst oorzaken kan liggen in de opvoeding. Zoals met alles: de manier waarop iemand is opgevoed vormt iemand sterk als persoon. Ouders/opvoeders zijn degene die hun kinderen het meeste bijbrengen. Dit doen ze door kinderen te vertellen over van alles en nog wat, of door zelf het goede voorbeeld te geven. Kinderen vinden het leuk om hun ouders na te doen en geloven vrijwel alles dat hun ouders zeggen. Wanneer een ouder dus erg beschermend is, dan kan dit bij het kind het gevoel opwekken dat de wereld geen veilige plek is. Afwijzende, kritische of bazige (erg veel controle uitoefenen) ouders kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfvertrouwen van hun kind en dat kan weer een enorme invloed hebben op de sociale ontwikkeling.
  • Cultuur kan ook een rol spelen bij de ontwikkeling van sociale angst. De manier waarop de maatschappij omgaat met verlegenheid en vermijding heeft invloed op de ontwikkeling van schaamte, het vermogen om relaties op te bouwen, het krijgen van een baan, afronden van een opleiding, etc. Onderzoek wijst uit dat wanneer ouders ‘schaamte’ inzetten als disciplinaire strategie en de nadruk leggen op de mening van anderen, dat (in dit onderzoek) Amerikaanse kinderen eerder een sociale angststoornis ontwikkelden, maar dat dit niet gold voor Chinese of Chinees-Amerikaanse kinderen. Daarbij komt ook dat, in tegenstelling tot de westerse samenleving, meer verlegen/teruggetrokken kinderen eerder geaccepteerd worden in China. Deze resultaten laten zien dat de manier van opvoeden (cultuur) van invloed is op de ontwikkeling van, in dit geval, sociale angststoornis. En tot slot: in Scandinavische landen is erg (iets) meer sprake van sociale angststoornis, dan in Mediterraanse landen. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat men in Mediterraanse landen vaker buiten te vinden is, vergeleken met mensen in Scandinavische landen. Hierdoor zijn mensen waarschijnlijk socialer in de Mediterraanse landen.

 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Genetische factoren

  • Iemand met een biologische ouder, broer of zus die een sociale angststoornis heeft, heeft zelf ook een grotere kans (2 tot 3 keer zo groot) om een sociale angststoornis te ontwikkelen, vergeleken met mensen die geen angststoornissen in de familie hebben. Voor identieke tweelingen is er zelfs een nog hogere kans, namelijk 30 tot 50% kans op het ontwikkelen van een sociale angststoornis, vergeleken met het gemiddelde.
  • Een van de sociale angst oorzaken kan geremd gedrag zijn. Mensen die zich geremd gedragen zijn wat meer in zichzelf gekeerd, komen angstiger en meer verlegen over. Als geremd gedrag na de kindertijd in de adolescentie of jong volwassenheid nog steeds aanwezig is, dan is er een grotere kans om sociale angststoornis te ontwikkelen, dan wanneer geremd gedrag niet meer aanwezig is in de adolescentie of jong volwassenheid. Geremd gedrag is tenminste deels erfelijk.

Noot: het is erg lastig om te bepalen hoeveel van de sociale angst te verklaren is door erfelijkheid en hoeveel door omgeving. Ouders met een sociale angststoornis voeden hun kinderen ook vaak meer beschermend op dan andere ouders. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van het kind. De vraag is dan: ontwikkelt dit kind dat sociale angst door de opvoeding of door de genen? Met andere woorden, het is erg lastig om te zeggen welke sociale angst oorzaken nu precies zorgen voor de sociale angst waar iemand last van heeft.
 
 

Negatieve levenservaringen

  • Andere sociale angst oorzaken kunnen gevonden worden in het meemaken van traumatische ervaringen. Het ervaren van, horen of lezen over, of het getuige zijn van een traumatische gebeurtenis kan een sociale angststoornis aanwakkeren. Het ervaren van een gênant moment op school of op een feestje kan een negatieve invloed hebben op iemand en dat kan voor een soort sneeuwbal-effect zorgen. Deze ervaring kan ervoor zorgen dat iemand wat stiller wordt, zich iets meer terugtrekt tijdens sociale situaties. Dit kan er dan weer voor zorgen dat iemand onzekerder wordt en uiteindelijk gaat denken dat de oninteressant zijn, saai of zelf lelijk. Zulke gevoelens kunnen weer zorgen voor het vermijden van gesprekjes en sociale aangelegenheden. En zo kan sociale angst zich ontwikkelen aan de hand van 1 gênant moment.
  • Pesten of intimidatie kan één van de sociale angst oorzaken zijn. Presten kan ervoor zorgen dat iemand erg onzeker wordt en zich terughoudend opstelt tijdens sociale situaties. Of het kan ervoor zorgen dat diegene niet wordt uitgenodigd voor feestjes. Dit kan weer leiden tot het eerder genoemde sneeuwbal effect.
  • Andere negatieve levenservaringen kunnen ervoor zorgen dat sociale angst ontwikkeld wordt: genegeerd of afgewezen worden, of nergens echt bijhoren.

 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 
Sociale angst oorzaken zoals culturele factoren, erfelijkheid, negatieve levenservaringen, of de manier waarop iemand is opgevoed, kunnen een enorme impact hebben op de manier waarop iemand zich ontwikkelt op sociaal gebied. Zonder behandeling kan het erg lastig blijven om vriendschappen te maken, te onderhouden, een baan te vinden, of studie af te ronden. Met professionele hulp kun je werken aan de sociale angst en de sociale angst oorzaken boven tafel halen.