Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis behandeling.

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis feiten. Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis behandeling.

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis feiten.


De meerderheid van de mensen met ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (ontwijkende PS of OPS) geven aan zich (sociaal) inadequaat en onbeholpen te voelen, zijn in beslag genomen door afwijzing en hebben de sterk de behoefte om zeker te weten dat iemand ze mag alvorens ze diegene willen ontmoeten [1]. Het in beslag genomen zijn door afwijzing zorgt ervoor dat mensen met ontwijkende PS wantrouwend zijn naar anderen toe, ook naar de therapeut toe in het begin van de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis behandeling. Hierdoor komt het voor dat de behandeling in het begin maar langzaam op gang komt. Zodra de cliënt-therapeut relatie sterk genoeg is, kan de focus van de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis behandeling gaan naar de pijnlijke innerlijke ervaringen die te maken hebben met het ontwikkelen van relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen.
 

 
Andere punten waarop behandeling zich richt zijn het verbeteren van het functioneren van de cliënt in (1) sociale situaties, (2) intieme relaties, (3) (opnieuw) verwerken van traumatische ervaringen en (4) vergroten van het zelfbeeld/zelfvertrouwen. Deze pagina bespreekt bewezen effectieve behandelvormen en bespreekt ook effectieve medicatie die de impact van typische ontwijkende PS symptomen reduceert.
 
Ga naar:

 
 

Bij Barends Psychology Practice wordt (online) behandeling voor ontwijkende persoonlijkheidsstoornis aangeboden. Meld je hier aan om een eerste, gratis, (online) sessie te boeken. (Afhankelijk van je zorgpolis kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

 
 

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis behandeling – Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Hoe werkt het? De theorie achter cognitieve gedragstherapie (CGT) is gebaseerd op de aanname dat vermijding en angst gerelateerd zijn aan verkeerde overtuigingen en de daaraan gelinkte gedachteprocessen van de cliënt. Door samen te werken met de cliënt kan de therapeut met behulp van cognitieve gedragstherapie technieken de ontwijkende PS klachten doen laten afnemen. Voorbeelden van deze technieken zijn: de Socratische dialoog, voordelen-nadelen analyse van vermijding, bijhouden/in de gaten houden van overtuigingen en gedrag, rollenspel, exposure opdrachten en gedragsexperimenten [3].
 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 
Effectiviteit: CGT vermindert de ontwijkende PS klachten significant [2], [3]. Ook zorgt CGT ervoor dat de interpersoonlijke problemen verminderen en het persoonlijk functioneren toeneemt in 40% van de mensen. Dit effect was twee jaar na de behandeling nog steeds meetbaar [2]. Volgens onderzoek [3] voldeed slechts 9% zes maanden na de behandeling nog steeds aan de criteria voor ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Met andere woorden: 91% van de mensen met OPS die cognitieve gedragstherapie kregen voldeden zes maanden na de behandeling niet meer aan de criteria van deze persoonlijkheidsstoornis [3]. NOOT: de resultaten van [2] en [3] moeten nog gerepliceerd worden, zodat het bewijs van deze onderzoeken sterker wordt. Op basis van twee onderzoeken is het lastig conclusies trekken.
Cognitieve gedragstherapie in combinatie met medicatie is de meest effectief ontwijkende persoonlijkheidsstoornis behandeling, omdat medicatie de cliënt kan helpen bij het reguleren van de angst, waardoor het gemakkelijker wordt voor de cliënt om gedragsexperimenten te doen en om te oefenen met nieuw gedrag.
 
 

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis behandeling – kortdurende dynamische psychotherapie

Hoe werkt het De theorie achter psychotherapie is gestoeld op de aanname dat vermijding en angst gerelateerd zijn aan onbewuste interne psychodynamische conflicten. Schaamte speelt hierbij een grote rol. Kortdurende dynamische psychotherapie richt zich op de herstructurering van het affect en afweermechanismen. Door gebruik te maken van expressieve technieken zoals verduidelijking, confrontatie en interpretatie verminderen de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis klachten [3].

Effectiviteit: Volgens onderzoek [2], en net als bij CGT, is kortdurende dynamische psychotherapie effectief bij het verminderen van ontwijkende PS klachten. Psychotherapie zorgt er ook voor dat interpersoonlijke problemen afnemen en het persoonlijk functioneren verbetert in 40% van de mensen met ontwijkende PS. Dit effect 2 jaar na de behandeling nog steeds meetbaar [2]. Onderzoek [3] daarentegen laat geen significante verschillen zien tussen proefpersonen die alleen op de wachtlijst stonden en proefpersonen die de kortdurende dynamische psychotherapie behandeling hadden afgerond. In andere woorden: volgens onderzoek [3] is kortdurende dynamische psychotherapie niet effectief bij behandeling van ontwijkende persoonlijkheidsstoornis.

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis behandeling – kortdurende, ondersteunende expressieve therapie

Hoe werkt het De behandeling richt zich op de operationalisatie van kernconflicten welke de voornaamste wensen van de cliënt omvatten, maar ook de manier waarop de cliënt denkt dat anderen op hem/haar reageert. Daarnaast richt deze behandeling zich ook op de gedachten, gevoelens en het gedrag van de cliënt [4].

Effectiviteit: Na 52 wekelijkse sessies had 38,5% nog steeds een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Met andere woorden: kortdurende, ondersteunende expressieve therapie is effectief in 61,5% van de cliënten met ontwijkende PS [4]. NOOT: het gaat hier om een pilot study uit 1997. Een pilot study is een eerst onderzoek naar een behaalde methode/behandeling. Wees dus voorzichtig bij het trekken van conclusies naar aanleiding van dit onderzoek. De eigenaar van deze website heeft tot op heden nog geen vervolgonderzoeken gevonden die deze bevindingen ondersteunen.
 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Medicatie

Er is geen medicatie voor ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Wel is er medicatie om bepaalde klachten van de ontwijkende PS te verminderen. Denk hierbij aan medicatie tegen angstklachten en depressie. Deze medicatie zorgt er niet voor dat deze klachten voorgoed verdwijnen. De klachten verminderen zolang iemand deze medicatie blijft nemen. In andere woorden: medicatie alleen is niet genoeg om van deze persoonlijkheidsstoornis af te komen. Medicatie in combinatie met cognitieve gedragstherapie is het meest effectief, omdat angstremmende medicatie ervoor kan zorgen dat iemand eerder aan gedragsexperimenten durft te beginnen. Gedragsexperimenten zijn essentieel voor de behandeling van ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Voor meer informatie over angstremmende medicatie of antidepressiva, ga naar: angstremmende medicatie en ook naar antidepressiva.
 
 

Literatuur