Interessante acute stressstoornis feiten

Acute stressstoornis feiten

Acute stressstoornis feiten


Acute stressstoornis (ASS) is een veel voorkomende en tijdelijke psychische stoornis die mensen vaak ontwikkelen na een traumatische ervaring, zoals een verkeersongeluk, een overval of fysiek geweld. Gevoelens van angst, machteloosheid en hulpeloosheid zijn gewoon na een traumatische gebeurtenis. ASS wordt gekenmerkt voor het opnieuw ervaren van de traumatische gebeurtenis en het vermijden van dingen die doen denken aan de gebeurtenis. Als er niet goed met ASS wordt omgegaan, dan kan ASS overgaan in posttraumatische stressstoornis (PTSS). Nauwkeurige acute stressstoornis feiten zijn moeilijk te vinden op het internet, omdat er niet veel onderzoek naar ASS gedaan is (vergeleken met depressie en PTSS). Toch biedt deza pagina een goed overzicht van interessante acute stressstoornis feiten die allemaal uit de wetenschappelijke literatuur komen.
 

 
Ga naar:

 

Bij Barends Psychology Practice wordt acute stressstoornis behandeld. Meld je hier aan voor een eerste, gratis, sessie. (Afhankelijk van je zorgverzekering kan de behandeling vergoed worden).

 
 

Acute stressstoornis feiten – prevalentie

 • Tussen de 21% en 23,6% van de volwassenen ontwikkelt ASS na een traumatische ervaring [11]. Tussen de 8% en 24% (waarbij niet gelet werd op dissociëren) van de kinderen en adolescenten die een verkeersongeluk meemaken ontwikkelt ASS [13],[18].
 • ASS komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (23% tegenover 8%). Van deze mensen ontwikkelt 57% van de mannen en 92% van de vrouwen na zes maanden PTSS [10].
 • De potentieel traumatische gebeurtenissen bij vrouwen (seksueel geweld en seksueel (kinder)misbruik is extremer dan bij mannen en leidt daarom vaker tot ASS en PTSS [3].
 • Mannen krijgen vaker dan vrouwen te maken met ongelukken, geweld (niet seksueel), oorlog of gevechten, serieuze ziekten of niet gespecificeerde verwondingen, rampen of vuur, en zijn vaker getuige van de dood of verwondingen [3].

 
Acute stressstoornis feiten – hulpverleners bij rampen

 • Hulpverleners bij de 9/11 ramp bij de Twin towers hadden vaker acute stressstoornis (ASS) dan de gewone populatie (25,6% tegenover 2,4%) [1]
 • Jonge hulpverleners bij de 9/11 ramp hadden vaker ASS dan de oudere hulpverleners [1].
 • Ongetrouwde hulpverleners bij de 9/11 ramp hadden tot 2,26 keer zoveel kans op het ontwikkelen van ASS vergeleken met de getrouwde hulpverleners [1].
 • Hulpverleners bij de 9/11 ramp met ASS hadden 7,33 keer zoveel kans op het ontwikkelen van PTSS dan mensen zonder ASS [1].

 
 

Acute stressstoornis feiten – symptomen en risicofactoren

 • Meer dan de helft van de mensen met ASS ervaart paniekklachten en scoren hoger op de angstgevoeligheidsindex dan mensen zonder ASS [4]. Dit suggereert dat er een verband kan zijn tussen paniek rondom de traumatische gebeurtenis en PTSS.
 • Bij kinderen zijn er twee voorspellers voor de ontwikkeling van acute stress stoornis: de mate van desorganisatie bij het navertellen van de traumatische gebeurtenis, en de cognitieve beoordeling van de gebeurtenis [5]. Kinderen met ASS zijn warriger in hun verhaal over de traumatische gebeurtenis dan kinderen zonder ASS.
 • 3 aspecten van de mate van desorganisatie bij het navertellen van de traumatische gebeurtenis (herhaling, coherentie en chronologie) worden ook als voorspellers van ASS en PTSS bij volwassenen gezien [7] en dit hersteld ook niet altijd wanneer ASS verdwijnt [7].
 • Mensen met ASS hebben meer negatieve overtuigingen (over hun eigen functioneren) na het trauma en hebben meer last van angstklachten dan mensen die niet gediagnosticeerd zijn met ASS [8]. Met andere woorden, mensen die negatief over zichzelf denken ontwikkelen vaker ASS of PTSS.
 •  (Advertentie. Voor meer informatie over ASS, scroll verder).


   

 • Dissociatie rondom de traumatische gebeurtenis en ASS zelf zijn een betere voorspeller van PTSS bij vrouwen dan bij mannen [10]. Een verklaring voor dit fenomeen is nog niet gevonden.
 • Waargenomen sociale controle en negatieve sociale steun zijn eveneens goede voorspellers voor ASS en PTSS [11]. Dit is in lijn met de bevindingen van een ander onderzoek [12] waarin een verband gevonden werd tussen enerzijds familiecohesie en expressiviteit en anderzijds verminderde psychische stress en ASS [12].
 • ASS en PTSS worden beide in verband gebracht met aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, diabetes, fibromyalgie, chronische vermoeidheidssyndroom, spieraandoeningen, en andere aandoeningen. Voornamelijk het verband tussen hart- en vaatziekten en blootstelling aan traumatische gebeurtenissen is erg sterk [2].
 •  
   

  Acute stressstoornis feiten – ASS in relatie tot PTSS

 • ASS is een voorspeller voor PTSS bij kinderen, adolescenten [13] en volwassene [14],[15]. Een grotere nadruk op herbelevingen, vermijding en arousal symptomen doet de voorspellende waarde toenemen [14].
 • Volgens een systematische review uit 2011 is ASS een voorspeller voor PTSS, maar identificeert ASS niet alle mensen die PTSS zullen ontwikkelen [16]. Een grotere nadruk op het beschrijven van de initiële reacties zal de voorspellende waarde wederom vergroten. De hierboven genoemde punten in acht nemende lijkt het er sterk op dat de diagnose van ASS alleen niet genoeg is als voorspeller van PTSS.
 •  
   

  Acute stressstoornis feiten – behandeling

 • Zowel CGT als CGT-hypnose reduceert posttraumatische stress symptomen significant. CGT-hypnose zorgt voor een sterkere afname van herbelevingsklachten als CGT [6].
 • Vroege traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TFCGT) kan de ontwikkeling van complexe PTSS voorkomen bij mensen met ASS [9], en is tevens effectief bij het behandelen van ASS [9],[17]. Deze bevindingen suggereren dat het goed is om TFCGT aan te bieden aan mensen met ASS.
 • Exposure in vivo zorgt voor een grote afname van ASS klachten. Bij het einde van de behandeling heeft slechts 12% de diagnose PTSS [17].
 • EMDR, TFCGT en Exposure in vivo worden gezien als de beste behandelopties voor de behandeling van ASS en PTSS [17],[18].

  (Advertentie. Voor meer informatie, scroll verder.)


 

Literatuur

 • [1] Fullerton, C. S., Ursano, R. J., & Wang, L. (2004). Acute stress disorder, posttraumatic stress disorder, and depression in disaster or rescue workers. American Journal of Psychiatry, 161, 1370-1376.
 • [2] Boscarino, J. A. (2004). Posttraumatic stress disorder and physical illness: results from clinical and epidemiologic studies. Annals of the New York Academy of Sciences, 1032, 141-153.
 • [3] Tolin, D. F., & Foa, E. B. (2006). Sex differences in trauma and posttraumatic stress disorder: a quantitative review of 25 years of research. Psychological bulletin, 132, 959.
 • [4] Bryant, R. A., & Panasetis, P. (2001). Panic symptoms during trauma and acute stress disorder. Behaviour Research and Therapy, 39, 961-966.
 • [5] Salmond, C. H., Meiser‐Stedman, R., Glucksman, E., Thompson, P., Dalgleish, T., & Smith, P. (2011). The nature of trauma memories in acute stress disorder in children and adolescents. Journal of Child
  Psychology and Psychiatry, 52
  , 560-570.
 • [6] Bryant, R. A., Moulds, M. L., Guthrie, R. M., & Nixon, R. D. (2005). The additive benefit of hypnosis and cognitive-behavioral therapy in treating acute stress disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 334.
 • [7] Jones, C., Harvey, A. G., & Brewin, C. R. (2007). The organisation and content of trauma memories in survivors of road traffic accidents. Behaviour research and therapy, 45, 151-162.
 • [8] Nixon, R. D., & Bryant, R. A. (2005). Are negative cognitions associated with severe acute trauma responses? Behaviour Change, 22, 22-28.
 • [9] Kornør, H., Winje, D., Ekeberg, Ø., Weisæth, L., Kirkehei, I., Johansen, K., & Steiro, A. (2008). Early trauma-focused cognitive-behavioural therapy to prevent chronic post-traumatic stress disorder and related symptoms: a systematic review and meta-analysis. BMC psychiatry, 8, 81.
 • [10] Bryant, R. A., & Harvey, A. G. (2003). Gender differences in the relationship between acute stress disorder and posttraumatic stress disorder following motor vehicle accidents. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 37, 226-229.
 • [11] Holeva, V., Tarrier, N., & Wells, A. (2001). Prevalence and predictors of acute stress disorder and PTSD following road traffic accidents: Thought control strategies and social support. Behavior Therapy, 32, 65-83.
 • [12] Shaw, R. J., Deblois, T., Ikuta, L., Ginzburg, K., Fleisher, B., & Koopman, C. (2006). Acute stress disorder among parents of infants in the neonatal intensive care nursery. Psychosomatics, 47, 206-212.
 • [13] Meiser-Stedman, R., Yule, W., Smith, P., Glucksman, E., & Dalgleish, T. (2005). Acute stress disorder and posttraumatic stress disorder in children and adolescents involved in assaults or motor vehicle accidents. American Journal of Psychiatry, 162, 1381-1383.
 • [14] Harvey, A. G., & Bryant, R. A. (2000). Two-year prospective evaluation of the relationship between acute stress disorder and posttraumatic stress disorder following mild traumatic brain injury. American Journal of Psychiatry, 157, 626-628.
 • [15] Classen, C., Koopman, C., Hales, R., & Spiegel, D. (1998). Acute stress disorder as a predictor of posttraumatic stress symptoms. American Journal of Psychiatry, 155, 620-624.
 • [16] Bryant, R. A. (2011). Acute stress disorder as a predictor of posttraumatic stress disorder: a systematic review. The Journal of clinical psychiatry. https://ebiteua.com/en/striptiz
 • [17] Ponniah, K., & Hollon, S. D. (2009). Empirically supported psychological treatments for adult acute stress disorder and posttraumatic stress disorder: a review. Depression and anxiety, 26, 1086-1109.
 • [18] Forbes, D., Creamer, M., Phelps, A., Bryant, R., McFarlane, A., Devilly, G. J., … & Newton, S. (2007). Australian guidelines for the treatment of adults with acute stress disorder and post-traumatic stress disorder. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 41, 637-648.
 • [19] Kassam-Adams, N., & Winston, F. K. (2004). Predicting child PTSD: The relationship between acute stress disorder and PTSD in injured children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 43, 403-411.
 • [20] McKibben, J. B., Bresnick, M. G., Wiechman Askay, S. A., & Fauerbach, J. A. (2008). Acute stress disorder and posttraumatic stress disorder: a prospective study of prevalence, course, and predictors in a sample with major burn injuries. Journal of burn care & research, 29, 22-35.