Wat veroorzaakt actue stressstoornis?

Acute stressstoornis oorzaken en feiten.

Acute stressstoornis feiten


Niet iedereen die een traumatische ervaring meemaakt or blootgesteld wordt aan de gevolgen van een traumatische gebeurtenis krijgt acute stressstoornis (ASS). Zo had grofweg één op de vier reddingswerkers bij de twin towers ramp op 11 september 2001 ASS [11] en krijgt ongeveer 20% van de mensen ASS na een traumatische gebeurtenis [8]. Hoe komt het dat sommige mensen ASS ontwikkelen en anderen niet? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we kijken naar de acute stressstoornis oorzaken: de genetische en omgevingsfactoren. Eén van de acute stressstoornis oorzaken, de omgevingsfactoren, benadrukt de invloed van familiecohesie en manier van uiten binnen de familie op het verminderen van de kans op acute stressstoornis [2],[8]. Door te begrijpen waarom mensen ASS (en later PTSS) ontwikkelen, kunnen onderzoekers en therapeuten effectieve behandelmethoden ontwikkelen en preventiemaatregelen vinden om de impact van traumatische gebeurtenissen te reduceren. Deze pagina richt zich op acute stressstoornis oorzaken en bespreekt een paar risicofactoren.
 

 
Ga naar:

 

Bij Barends Psychology Practice wordt acute stressstoornis behandeld. Meld je hier aan voor een eerste, gratis, sessie. (Afhankelijk van je zorgverzekering kan de behandeling vergoed worden).

  

Acute stressstoornis oorzaken – erfelijkheid

Er is tegenwoordig steeds meer bewijs dat laat zien dat zowel PTSS als ASS symptomen deels doorgegeven kunnen worden van ouders op hun kinderen [6],[9]. Zo beïnvloeden bijvoorbeeld de genen die de hypothalame-hypofyse-bijnieras (HPA) reguleren, de stressreactie na het ervaren van een traumatische gebeurtenis [5]. Een hevige stressreactie wordt geassocieerd met meer/hevigere ASS en PTSS klachten. Ook kunnen de genetische factoren invloed uitoefenen op de kans om blootgesteld te worden aan bepaalde traumatische gebeurtenissen, waarschijnlijk doordat deze genen invloed uitoefenen op de individuele keuzes welke kunnen leiden tot potentieel traumatische situaties [4]. Deze bevinding komt overeen met een ander onderzoek, een tweelingstudie, waarin gesuggereerd wordt dat blootstelling aan traumatische gebeurtenissen waarin geweld wordt gebruikt, deels erfelijk is, terwijl blootstelling aan traumatische gebeurtenissen zonder geweld niet erfelijk is [6]. Weer een ander onderzoek vond een grote genetische correlatie tussen de houding ten aanzien van beloning en de perceptie van stress [7], hetgeen kan verklaren waarom relatief veel mensen met PTSS ook een verslaving hebben. Volgens dit onderzoek zorgt een situatie sneller als stressvol bestempelen ervoor dat mensen eerder op zoek gaan naar middelen die de stress verminderen.
In een ander onderzoek werd aangetoond dat de interactie tussen de serotonine transporter polymorfisme (5-HTTLPR) en stressvolle levensgebeurtenissen de hormonale stress reactiviteit kon voorspellen bij de normale populatie. Deze resultaten laten zien dat de modererende rol van de hyper-reactiviteit van de HPA-as een risicofactor kan zijn bij het ontwikkelen van een depressie, wanneer de serotonine transporter efficiëntie laag is en er een geschiedenis is van heftige levensgebeurtenissen [1]. Er is een redelijke overlap tussen depressie en ASS symptomen.
Met andere woorden, één van de acute stressstoornis oorzaken is erfelijkheid: er is een sterk verband tussen bepaalde genetische componenten en (1) acute stressstoornis symptomen en (2) typische reacties na een traumatische gebeurtenis. NOOT: het erven van één van de hierboven genoemde factoren houdt niet direct in dat deze persoon ook ASS krijgt (na een traumatische gebeurtenis). Omgevingsfactoren spelen ook een grote rol bij de ontwikkeling van ASS.
 
 

Acute stressstoornis oorzaken – omgeving

Omgevingsfactoren in iemands leven kan de ontwikkeling van acute stressstoornis beïnvloeden. Mensen die ooit een depressie lopen twee keer zoveel risico om een traumatische gebeurtenis mee te maken, en hebben drie keer zoveel kans op het ontwikkelen van ASS of PTSS [3]. Dit suggereert dat mensen die ooit gediagnosticeerd zijn geweest met een depressieve stoornis meer kans hebben om ASS te ontwikkelen. Ook andere omgevingsfactoren spelen een rol bij het wel of niet ontwikkelen van acute stressstoornis:
Bij een tweelingonderzoek werd een grote omgevingscorrelatie gevonden tussen de stress perceptie en beloningsreactiviteit; de specifieke omgevingsfactoren van een persoon die verantwoordelijk zijn voor waargenomen stress kunnen het vermogen om beloningsgedrag te reguleren negatief beïnvloeden [7].
Familiecohesie en expressiviteit verminderen de psychische stress en ASS klachten beduidend [2]. Ook strategieën om controle over situaties te houden, zoal piekeren en straffen, maar ook weinig sociale steun zijn voorspellers van acute stressstoornis en later PTSS. Deze copingstrategieën beperken het emotioneel verwerken en dat kan leiden tot ASS en PTSS [8]. Deze bevindingen worden onderstreept door onderzoek [10], waar het vermogen om te herstellen van een trauma een sterke voorspeller bleek te zijn voor psychische stress kort na de traumatische gebeurtenis (twee tot acht weken na de gebeurtenis).
Met andere woorden: bepaalde omgevingsfactoren verhogen de kans op het ontwikkelen van ASS, zoals de copingstrategieën ‘piekeren’ en ‘straffen’ en het hebben van weinig sociale steun, terwijl andere omgevingsfactoren de kans op het ontwikkelen van ASS beduidend kan verminderen, denk hierbij aan een goede familiecohesie en expressiviteit en het vermogen om het herstel van een trauma in goede banen te kunnen leiden.  
 

Literatuur

 • [1] Alexander, N., Kuepper, Y., Schmitz, A., Osinsky, R., Kozyra, E., & Hennig, J. (2009). Gene–environment interactions predict cortisol responses after acute stress: implications for the etiology of depression. Psychoneuroendocrinology, 34, 1294-1303.
 • [2] Shaw, R. J., Deblois, T., Ikuta, L., Ginzburg, K., Fleisher, B., & Koopman, C. (2006). Acute stress disorder among parents of infants in the neonatal intensive care nursery. Psychosomatics, 47, 206-212.
 • [3] Breslau, N., Davis, G. C., Peterson, E. L., & Schultz, L. R. (2000). A second look at comorbidity in victims of trauma: The posttraumatic stress disorder–major depression connection. Biological psychiatry, 48, 902-909.
 • [4] Stein, M. B., Jang, K. L., Taylor, S., Vernon, P. A., & Livesley, W. J. (2002). Genetic and environmental influences on trauma exposure and posttraumatic stress disorder symptoms: a twin study. American Journal of Psychiatry, 159, 1675-1681.
 • [5] Amstadter, A. B., Nugent, N. R., Yang, B. Z., Miller, A., Siburian, R., Moorjani, P., … & Smoller, J. W. (2011). Corticotrophin-releasing hormone type 1 receptor gene (CRHR1) variants predict posttraumatic stress disorder onset and course in pediatric injury patients. Disease Markers, 30, 89-99.
 • [6] Afifi, T. O., Asmundson, G. J., Taylor, S., & Jang, K. L. (2010). The role of genes and environment on trauma exposure and posttraumatic stress disorder symptoms: a review of twin studies. Clinical psychology review, 30, 101-112.
 • [7] Bogdan, R., & Pizzagalli, D. A. (2009). The heritability of hedonic capacity and perceived stress: a twin study evaluation of candidate depressive phenotypes. Psychological medicine, 39, 211-218.
 • [8] Holeva, V., Tarrier, N., & Wells, A. (2001). Prevalence and predictors of acute stress disorder and PTSD following road traffic accidents: Thought control strategies and social support. Behavior Therapy, 32, 65-83.
 • [9] Stein, M. B., Jang, K. L., Taylor, S., Vernon, P. A., & Livesley, W. J. (2002). Genetic and environmental influences on trauma exposure and posttraumatic stress disorder symptoms: a twin study. American Journal of Psychiatry, 159, 1675-1681.
 • [10] Benight, C. C., & Harper, M. L. (2002). Coping self‐efficacy perceptions as a mediator between acute stress response and long‐term distress following natural disasters. Journal of traumatic stress, 15, 177-186.
 • [11] Fullerton, C. S., Ursano, R. J., & Wang, L. (2004). Acute stress disorder, posttraumatic stress disorder, and depression in disaster or rescue workers. American Journal of Psychiatry, 161, 1370-1376.