Omgaan met jaloezie in 9 stappen.

Omgaan met jaloezie - quote van William Penn 1644-1718: the jealous are troublesome to others, but a torment to themselves.

Jaloezie is vaak vervelender voor jezelf dan voor de ander.


Jaloezie in een relatie is een veel voorkomend fenomeen. Op een gezonde manier omgaan met jaloezie is een vaardigheid die niet veel mensen beheersen. Een slechte ervaring met een (ex)partner kan ervoor zorgen dat iemand de partner gaat wantrouwen en de jaloezie toeslaat. Het controleren van de telefoon, email of internetgeschiedenis op verdacht gedrag komt vaak voor bij mensen die te kampen hebben met jaloezie. Vaak begint dit met een enkele keer, maar al snel neemt dit gedrag toe vanwege de geruststellende werking die het heeft op de psyche. Hoewel de meerderheid van de jaloerse mensen het controleren als verkeerd gedrag beschouwen, doet het merendeel van deze mensen dit toch.
Jaloers gedrag kan zorgen voor veel relatieproblemen en soms leidt het zelfs tot het verbreken van een relatie. Gelukkig kan er veel gedaan worden tegen jaloezie. Deze pagina leert mensen op een gezonde manier omgaan met jaloezie.

Gezonde jaloezie
Jaloerse gevoelens zijn niet allemaal per definitie verkeerd. Zo kunnen de jaloerse gevoelens die de partner een goed gevoel geven en niet storend werken voor de persoon zelf, de relatie goed doen. Het gaat in dit geval vaak om nieuwsgierigheid en is eigenlijk onschuldig. De reactie van de partner speelt hierbij wel een belangrijke rol. Het zaaien van twijfel of het plagen van de partner kan ervoor zorgen dat deze onschuldige gevoelens van jaloezie omslaan naar serieuze en hardnekkige gevoelens van jaloezie.
 


 

Bij Barends Psychology Practice wordt jaloezie (online) behandeld. Meld je hier aan voor een eerste gratis en geheel vrijblijvende sessie.

 
 

Voor meer informatie over relatieproblemen:

 
 

Jaloezie: hoe werkt het?

Jaloerse gevoelens kunnen geleidelijk toenemen en hardnekkiger worden of plotseling heel sterk aanwezig zijn.
Geleidelijk: Het begint vaak bij een paar kleine, onschuldige gedachten over iemand zelf: ‘ik ben niet goed/aantrekkelijk/slim/leuk/grappig genoeg’, ‘vroeg of laat ziet mijn partner wie ik echt ben’. Deze gedachten kunnen ervoor zorgen dat iemand de behoefte voelt om dit te gaan controleren. Een manier om dit te controleren is door te letten op de reactie van de partner op anderen en deze te vergelijken met reacties naar zichzelf toe. Een keer lang met iemand praten op een evenement of feestje hoeft geen argwaan te wekken, maar vaker met dezelfde persoon praten kan deze gevoelens van onzekerheid wel aanwakkeren. Helemaal als de partner geregeld lacht naar diegene. Deze onzekerheid kan zich langzaam omzetten in jaloezie, omdat de gesprekspartner gezien kan worden als interessanter/leuker/grappiger dan zichzelf. De stelling: ‘persoon X is leuker/grappiger etc. dan ik’ wordt dan vaak (on)bewust getest, waarbij bewijs dat deze stelling ondersteunt zwaarder weegt dan bewijs dat deze stelling onjuist is. Naarmate er meer bewijs gevonden wordt die de stelling ondersteunt, zullen de gevoelens van jaloezie hardnekkiger worden. Op een gezonde manier omgaan met jaloezie die zich geleidelijk opbouwt duurt vaak langer dan jaloezie die plotseling op komt zetten.

    Ter verduidelijking: Een wolven pup heeft eten nodig om te kunnen groeien. Naarmate de wolf meer groeit wordt heeft deze meer eten nodig. Doordat de wolf groeit wordt deze ook sterker en kan de wolf ook dwingender worden (brutaler en meer eigenwijzer). Vervang de woorden: wolven pup en wolf nu eens voor jaloezie en bedenk dan dat het voedsel het controlegedrag en de achterdochtige gedachten zijn. Het is duidelijk dat de wolf (de jaloezie) het beste uitgehongerd kan worden, zodat de wolf zwakker wordt en uiteindelijk sterft.

Plotseling: De partner gaat vreemd (emotioneel of seksueel). Een dergelijke ervaring kan ervoor zorgen dat het vertrouwen in de partner helemaal wegvalt en al het gedrag van de partner op een negatieve manier geïnterpreteerd wordt. Transparantie aan partners zijde kan ervoor zorgen dat deze gevoelens in de kiem gesmoord kunnen worden. Een gebrek aan transparantie, maar ook een gebrek aan empathie, kan ervoor zorgen dat het vertrouwen niet meer herstelt kan worden, en dat de vreemdgaan van de partner niet goed verwerkt kan worden. Er is in dit geval dan sprake van een traumatische ervaring die niet goed verwerkt is. Deze traumatische ervaring beïnvloedt vervolgens de interpretatie van huidig en toekomstig gedrag van de partner op een negatieve manier. Op een gezonde manier omgaan met jaloezie die plotseling opkomt duurt vaak niet lang: Eye Movement, Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een erg effectieve vorm om de traumatische ervaring correct te verwerken. Om de vergelijking met de wolf erbij te halen: EMDR doodt de wolf niet door uithongering, maar door de heel door te snijden. Deze manier werkt sneller, maar is niet op iedere vorm van jaloezie toepasbaar.
 
 

Verschillende manieren waarop jaloezie zich kan ontwikkelen

Er zijn verschillende manieren waarom iemand jaloers kan worden; een paar voorbeelden:

  • Voorgaande relaties: ervaringen uit voorgaande relaties kunnen zorgen voor vertrouwensproblematiek en gevoelens van onzekerheid; denk hierbij aan vreemdgaan van een ex-partner of zichzelf. Het gebrek aan vertrouwen in de partner kan leiden tot veel controlegedrag.
  • Vrienden: getuige zijn van een vreemdgaande vriend of erover horen, kan gevoelens van achterdocht, wantrouwen en onzekerheid aanwakkeren. Overigens geldt dit in sterkere mate ook voor vreemdgaande ouders.
  • Familie: jaloezie kan ontstaan in de kindertijd, bijvoorbeeld wanneer een broer of zus meer aandacht en liefde van de ouders kreeg. Deze jaloezie kan zich vertalen naar gevoelens van onzekerheid over zichzelf en gevoelens van jaloezie naar vrienden en familie toe.
  • Verdacht gedrag: als de partner zich verdacht gedraagt, kunnen gevoelens van jaloezie zich ontwikkelen. Voorbeelden voor verdacht gedrag zijn het verbergen van de mobiele telefoon zodra je de kamer binnen komt; erg veel affectie tonen naar een ander; in contact blijven met de ex-partner.
  • Rivaliteit: mensen kunnen ook jaloers worden als er een concurrent/rivaal in het spel is. Als je een aantrekkelijkere/socialere/intelligentere/etc. vriend hebt, dan kan dit resulteren in jaloerse gevoelens.

 
 

Omgaan met jaloezie in 9 stappen:

 

1. Het begrijpen van jaloerse gevoelens.

(Sociale) onzekerheid en gevoelens van jaloezie gaan vaak samen, omdat er vaak een vergelijking plaats vindt tussen zichzelf en mensen die ergens beter in zijn. Deze vergelijking kan ervoor zorgen dat de gevoelens van onzekerheid toenemen evenals gevoelens van jaloezie. Vaak zorgt de onzekerheid (en de imaginaire aanwezigheid van betere versies van zichzelf) ervoor dat het idee ontstaat dat de partner vroeg of laat voor iemand anders gaat. De angst om de partner te verliezen kan ertoe leiden dat de behoefte aan bevestiging toeneemt. Bevestiging dat de relatie goed zit. De bevestiging van de partner zorgt ervoor dat deze angst tijdelijk afneemt. Als deze bevestiging uitblijft, dan neemt de angst toe. Meer angst zorgt weer voor meer behoefte aan bevestiging van de partner. Dit kan zorgen voor een neerwaartse spiraal waarbij het uitblijven van bevestiging zorgt voor meer onzekerheid en een laag zelfbeeld. Door de angst om de partner te verliezen te verminderen, vermindert ook de jaloezie en onzekerheid. Dit is waarschijnlijk een van de meer effectieve manieren om jaloezie te lijf te gaan, maar is het ook de lastigste vaardigheid zonder de volgende stappen te gebruiken. Daarom vergt omgaan met jaloezie tijd en aandacht.
 
 

2. Luisteren naar je partner.

Voor veel mensen is voorspelbaarheid fijn, omdat het zorgt voor rust. Onvoorspelbaarheid, daarentegen, is voor veel mensen erg lastig, omdat dit zorgt voor onrust en onzekerheid. Veranderende plannen, zoals langer op het werk blijven of ineens een etentje met een zakenpartner hebben, kunnen al reden zijn voor argwaan. Jaloerse mensen schenken meer aandacht aan de gedachten die bij deze argwaan komen kijken, soms al als er geen reden voor is. Hoe meer mensen luisteren naar deze gedachten hoe groter de paniek en de behoefte aan controle. Deze controle kan vaak slechts verkregen worden door de partner te spreken of door bewijs te zien dat deze gedachten tegenspreekt. Wanneer de partner de telefoon niet beantwoordt of niet kan bewijzen dat er iets tussenkwam, zullen de jaloerse gedachten verder aangewakkerd worden.
Waar deze jaloerse gedachten vaak stoppen zodra de partner thuiskomt, blijven deze gedachten bij een kleine groep nog aanwezig. Deze gedachten kunnen dan alleen gestild worden door bevestiging dat alles goed zit en dat kan alleen maar door de partner te controleren (lees: ondervragen of door diens spullen gaan). Het laat zich raden dat dit vroeg of laat mis gaat en uitmondt in ruzie.

In plaats van aandacht te schenken aan deze jaloerse gedachten, is het verstandiger om te luisteren naar de partner. Probeer hierbij niet extra te letten op details zoals kleine versprekingen, twijfel of vage antwoorden, omdat die in het dagelijks leven vaak voorkomen bij mensen. Het is goed mogelijk dat de plannen van partner veranderen en er zal altijd wel een goede reden voor gevonden kunnen worden.
Een oefening: schrijf (of noem) alle mogelijke redenen op die de partner kan hebben om te laat te komen/de telefoon niet op te nemen. Schrijf de argwanende gedachte(n) als laatste op. Maak vervolgens een grote cirkel en geef voor iedere opgeschreven/genoemde reden op hoe waarschijnlijk die reden is, waarbij de argwanende gedachte(n) pas als laatste ingevuld mogen worden. Zorg ervoor dat het allemaal optelt tot 100%. Het zal opvallen dat deze gedachten niet heel waarschijnlijk zijn.
 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Hoe kan jouw partner je helpen?

Partners kunnen helpen door van tevoren de (volgende) dag door te spreken en door elkaar op de hoogte te houden van de (veranderde) plannen. Het gaat hier vooral niet om een heel gedetailleerde agenda, maar om een globale, zodat de jaloerse partner de belangrijkste dingen weet. Bij een te gedetailleerde bespreking van de dag neemt de kans toe op veranderingen en onnodige angst en argwaan van de jaloerse partner.
Zodra de angst en argwaan afgenomen zijn kan er langzaam geëxperimenteerd worden met het alleen bespreken van de dag als het uit komt of alleen de belangrijkste dingen bespreken, zodat de jaloerse partner de ander leert te vertrouwen. Omgaan met jaloezie lukt vaak niet alleen. Bespreek daarom met je partner op welke manier jij het beste kunt omgaan met jaloezie.
 
 

3. Communicatie.

Duidelijke communicatie in relaties is erg belangrijk, zie ook hier. Omgaan met jaloezie wordt gemakkelijker door helder te communiceren, omdat op deze manier verwarring en achterdocht in de kiem wordt gesmoord. Bespreek met je partner wanneer de wolf weer hongerig wordt voordat de negatieve gedachten de overhand krijgen. Door duidelijk te zijn over deze jaloerse en onzekere gedachten en gevoelens wordt het gemakkelijker om de jaloersheid de baas te zijn; op deze manier begrijpt de partner ook wat er speelt en hoe hij of zij steun kan bieden. Als er sprake is van slechte ervaringen uit het verleden, wees dan niet bang om hierover te praten. Door te weten waar de vertrouwensproblemen vandaan komen, lukt het stellen beter om nader tot elkaar komen.

Hoe kan jouw partner je helpen?

Sommige mensen denken dat het gemakkelijker is om te zwijgen over de lunch die ze met een collega hadden, omdat het de partner jaloers maakt. Maar een kleine verspreking zorgt uiteindelijk voor meer jaloezie en achterdocht dan wanneer er simpelweg transparantie is. De jaloerse partner zal alleen geholpen zijn als er openheid en eerlijkheid is. Door te liegen over activiteit (om de jaloerse partner te beschermen), wordt de kans ontnomen om te ervaren hoe het is om de ander te (gaan) vertrouwen. De problemen van de jaloerse partner moet geen reden zijn om sociale activiteiten te vermijden.
 
 

4. Ga eens in de schoenen van je partner staan.

Vertrouwen is erg belangrijk in een relatie. Zonder vertrouwen wordt omgaan met jaloezie haast onmogelijk, omdat vertrouwen vaak het fundament van de relatie is. Een gebrek aan vertrouwen kan als een enorme last gezien worden door de partner, omdat deze zich gedwongen kan voelen om zich te bewijzen. Afhankelijk van de sterkte van de jaloezie moet herhaaldelijk bewezen worden dat de partner te vertrouwen is. Het is ook erg vermoeiend om telkens rekening te moeten houden met de jaloezie van de partner. Het moeten verklaren waarom iemand te laat is of waarom de telefoon weggestopt werd toen de jaloerse partner net binnenkwam, is allemaal erg vervelend, zeker als dit vaker voor komt.
Probeer de hierboven genoemde situaties eens voor te stellen door de ogen van de partner. Sluit hiervoor even de ogen en bedenk dat iedere verandering kan leiden tot wantrouwen en argwaan. Let wel: dit hoeft niet iedere keer zo te zijn, maar zo kan het wel aanvoelen voor de partner. Probeer een voorstelling te maken van het altijd maar op de hoede moeten zijn omdat de jaloerse partner telkens op zoek is naar kleine versprekingen etc. Een paar keer hoeft geen probleem te zijn, maar dag in dag uit geconfronteerd kunnen worden met deze achterdocht is erg beschadigend en kan zelfs traumatiserend werken.

Hoe kan jouw partner je helpen?

Vraag de partner om uit te leggen wat er door hem of haar heen gaat wanneer jouw achterdocht opspeelt of wanneer er een ondervraging plaatsvindt. Dit kan voor meer begrip zorgen van beide kanten. Een ander hulpmiddel kan het volgende zijn: vraag de partner om een kaartje met daarop 10 aspecten die ervoor zorgen dat hij of zij voor jou gekozen heeft. Oppervlakkige aspecten aan iemand hebben doorgaans minder effect dan aspecten van de persoonlijkheid. Telkens wanneer de argwaan en jaloezie toeslaat kan dit kaartje tevoorschijn getoverd worden.
 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

5. Speel geen spelletjes.

Zoals al eerder gezegd, jaloerse mensen hebben vaak last van onzekerheid, argwaan en ook wel boosheid. Omgaan met jaloezie terwijl iemand deze gevoelens heeft, is niet effectief. Deze gevoelens kunnen ervoor zorgen dat je wraak wilt nemen op je partner, omdat je wilt dat de ander zich net zo rot voelt als jijzelf. Om dit voor elkaar te krijgen, kun je ‘geheimzinnig’ gaan doen: niet zeggen waar je bent, gauw je telefoon wegdoen als je partner binnenkomt, veel praten over een collega of klasgenoot en zo voorts. Omgaan met jaloezie werkt helaas niet op deze manier. Hoewel het je op de korte termijn erg goed doet, zal het je uiteindelijk alleen maar een slecht gevoel geven. Je partner kan zelf jaloers worden en wellicht echt wraak op je nemen. Of je kunt het mis hebben gehad vanaf het prille begin, waardoor je je partner onnodig straft. Voor diegene die echt wraak wilt nemen en dus wilt vreemdgaan: uiteindelijk ben je net zo slecht  als(of zelfs slechter dan) je partner (helemaal als je partner niet vreemdging). Daar bovenop komt nog eens dat je al je waardigheid verliest, en je ammunitie: je kunt het niet meer tegen je partner gebruiken in ruzies en dergelijke.

Hoe kan jouw partner je helpen?

Als je het gevoel hebt dat je partner spelletjes met je speelt, praat er dan over met je partner. Je partner wil je alleen maar laten ervaren wat hij zelf ervaart. En hij wil zichzelf goed voelen door jou te zien lijden. Als je dit spelletje negeert kan het alleen maar erger worden. Door erover te praten kunnen jullie erachter komen welk gedrag ervoor zorgt dat je partner jaloers wordt en je terug wilt pakken. Wees transparant en eerlijk naar elkaar. Omgaan met jaloezie gaat gemakkelijker als jullie eerlijk en transparant zijn.
 
 

6. Vergelijk jezelf niet met anderen.

Omgaan met jaloezie is lastig wanneer je jezelf met anderen vergelijkt. Normaal gesproken hebben jaloerse mensen een laag zelfbeeld en vinden ze hun rivalen vrijwel altijd overal beter in. Waarom? Omdat mensen met een laag zelfbeeld denken dat ze onaantrekkelijk en onwaardig zijn (etc.) en ze zoeken naar bewijzen voor deze gevoelens (daarbij negeren ze bewijzen die hun vermoedens tegenspreken). Jan, bijvoorbeeld, denkt dat hij onaantrekkelijker, minder grappig en minder intelligent is dan zijn beste vriend Jan-Peter, en daarom is hij jaloers op Jan-Peter. Echter, het gaat niet om de individuele kenmerken van iemand, maar om het totaalpakket. Neem nu een deze pagina en tel de woorden. Stel je voor dat jij deze pagina bent en dat ieder woord iets over je zegt: intelligentie, humor, humeurigheid, de manier waarop je met je teen wiebelt, hoe je kaaklijn loopt, flexibiliteit, de hoeveelheid grammaticafouten die je maakt, het feit dat je van koffie met melk en suiker houdt, en je graag een ijsje eet als je aan vakantie denkt. Realiseer je nu alsjeblieft dat je partner je koos om deze pagina, om de combinatie van al deze eigenschappen. Ze koos je niet omdat je slechts 25% van deze combinatie bevat, maar vanwege de gehele pagina. Zij vindt deze combinatie van eigenschappen, gewoontes, overtuigingen etc. fijn/goed. Wellicht heeft jouw beste vriend een aantal van jouw eigenschappen, maar nooit alles, laat staan een merendeel. Jij bent uniek en jij bent de persoon die je partner gekozen heeft.
Omgaan met jaloezie begint met eigenwaarde.

Hoe kan jouw partner je helpen?

Jouw partner kan je zo nu en dan een compliment geven. Of, misschien kan jouw partner minder vaak benadrukken hoe grappig of leuk je vriend is. Maar dit is dan ook alles dat je partner voor je kan doen. Uiteindelijk zorgt de jaloezie ervoor dat je constant vergelijkt en dat zal je moeten veranderen. Succesvol omgaan met jaloezie betekent dat je zo min mogelijk vergelijkt.

 
 

7. Verbeelding.

Verbeelding is een geweldig fenomeen en we kunnen veel plezier hebben door ons dingen voor te stellen. Maar mensen die jaloers zijn hebben vaak erg veel problemen juist vanwege onze verbeelding. Je beeld je in dat je partner iets voor je te verbergen heeft als hij zijn telefoon gauw wegstopt. Wanneer je partner iets gaat drinken met een goede vriend(in) kan je je gaan inbeelden dat je partner het bed in duikt met een ander. Waarschijnlijk wind je jezelf enorm op als je nu gaat inbeelden wat je partner allemaal al gedaan kan hebben zonder dat je er vanaf wist.
Gelukkig is er niets mis met verbeelding, maar mensen die jaloers zijn hebben vaak de neiging om te geloven wat ze zichzelf inbeelden en negeren vaak de feiten. Daarbij komt dat hun verbeelding een grote invloed heeft op hun gevoelens. Het is lastig om redelijk te zijn als je erg van slag bent. En dat maakt omgaan met jaloezie nu net zo lastig.
Het beste dat jaloerse mensen kunnen doen is zich houden bij de feiten en hun verbeelding alleen voor leuke dingen gebruiken. Helaas is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. We kunnen wel de impact van je verbeelding verminderen met een simpel trucje. Iedere keer dat je jezelf weer iets vreselijks inbeeldt zeg je tegen jezelf: ik verbeeld me nu dat (vul hier je gedachten in), en dit maakt me van streek. <—– door te verwoorden wat je jezelf inbeeld, neem je afstand van je eigen fantasie. En het raakt je ook minder. Door je eigen fantasie te relativeren, wordt omgaan met jaloezie gemakkelijker.

Hoe kan je partner jouw helpen?

Telkens wanneer jouw partner zich iets inbeeld én je ermee confronteert, houd je dan bij de feiten. Jouw partner is waarschijnlijk behoorlijk van streek, dus het is misschien verstandig om te wachten totdat je partner wat rustiger geworden is. Maar je kunt ook vragen aan je partner om zijn verbeelding in detail met je te delen. Blijf hierbij neutraal in je houding en expressie (niet lachen of met je ogen rollen) en vraag je partner aan het eind hoe realistisch deze fantasie nu in werkelijkheid is. Waarschijnlijk zal je partner zelf ook inzien dat zijn verbeelding een beetje ver gezocht is. (Boos worden op je partner heeft vaak een averechts effect, omdat dit vaak als bewijs voor de verbeelding wordt gezien). Omgaan met jaloezie is wat lastig als je erg emotioneel bent. Daarom is het goed om te wachten tot jullie beide gekalmeerd zijn.

 
 

8. Beperk je partner niet.

Jaloerse mensen vinden het geruststellend om hun partner te beperken in hun vrijheid. Omgaan met jaloezie werkt het beste als je er controle over hebt, is de gedachte. Het zorgt ervoor dat je je partner kunt controleren. Hoewel je het misschien niet durft toe te geven, is het wel zo. Het geeft je een goed gevoel dat jouw partner niet met A of B in contact is. Maar zorgt het ervoor dat je je partner ook meer gaat vertrouwen? Nee, juist het tegendeel. Waarom? Blootstelling aan de angst. Ik zal het illustreren aan de hand van een voorbeeld: de eerste keer dat je iets spannends deed (bungeejump, auto rijden, ontmaagd worden) was het geweldig; de adrenaline gierde door je lichaam. Als je er later alleen al aan terug dacht kreeg je weer datzelfde gevoel. Maar naarmate je vaker ging bungeejumpen, autorijden of naar bed ging met diezelfde partner, werd het een stuk minder spannend en normaler. Wat heeft dit te maken met jaloezie? Vervang de woorden bungeejump, autorijden en ontmaagd worden nu eens met “mijn partner praat met mijn rivaal”. Ook dat is spannend, je voelt je op je hoede en je merkt dat je meer adrenaline in je lijf voelt. Naarmate jouw partner vaker met jouw rivaal praat, zal je merken dat alles minder spannend wordt en dus normaler, hetgeen omgaan met jaloezie dus bevordert. Nu is het gesprek normaal en zal je je aandacht verleggen naar de onderwerpen.
Door jezelf bloot te stellen aan een angstige situatie zal je merken dat de angst afneemt en dat omgaan met jaloezie gemakkelijker wordt.
Probleem bij jaloerse mensen is: ze zoeken telkens iets nieuws om jaloers over te zijn. Van alleen ‘praten’ wordt het ‘vaak praten’, ‘glimlachen’, ‘manier van begroeten’ en zo voorts. Sta jezelf niet toe om telkens iets nieuws te vinden om jaloers over te zijn. Hoewel het voor jaloerse mensen beangstigend kan zijn om hun partner vrijheid en vertrouwen te geven, is het een erg belangrijke stap bij het omgaan met jaloezie.

Hoe kan jouw partner je helpen?

Sta niet toe dat je partner je begrensd. Op het moment dat je iets toelaat, zal je merken dat je partner meer en meer van je gaat vragen. Jouw jaloerse partner moet leren hoe je te vertrouwen en dit werkt alleen als je zijn jaloerse gedrag niet steunt. Als je ooit overweegt om geen contact meer met iemand te hebben, doe dit dan alleen omdat je dit zelf wilt en niet omdat je partner dit van je eist. Omgaan met jaloezie is iets dat jouw partner zelf moet doen… Je kunt hem helpen bij het omgaan met jaloezie, maar uiteindelijk speelt het zich allemaal af in zijn hoofd en dat is waar de verandering plaats moet vinden.

 
 

9. Professionele hulp.

Als omgaan met jaloezie lastig voor je is raak dan niet in paniek: het is behandelbaar. Een vreemdgaande partner kan een vernietigend effect hebben op je zelfvertrouwen en op je toekomstige relaties. Zelfs het zien dat iemand vreemdgaat, of erover horen kan al littekens achterlaten. In sommige gevallen is er geen geschiedenis van vreemdgaan, maar is de gedachte aan een vreemdgaande partner al genoeg om je slapeloze nachten te bezorgen. Omgaan met jaloezie kan erg lastig zijn zonder professionele begeleiding als je merkt dat bovengenoemde stappen niet afdoende werken voor je.
In alle hierboven genoemde voorbeelden kun je je hiervan een voorstelling in je hoofd maken. En omdat je je dit kun inbeelden, kun je het behandelen met EMDR therapie. We neutraliseren de emotionele lading die bij het mentale plaatje hoort; of plaatjes als je meerdere mentale plaatjes hebt. Gemiddeld neemt behandeling tegen jaloersheid 3 EMDR-sessies (90-120minuten per sessie) in beslag. Als je geïnteresseerd bent in een eerste gratis en vrijblijvende sessie, meld je dan hier aan.

 

 

Voor meer informatie over relatieproblemen: