Verlatingsangst volwassenen – wat houdt dat in?

verlatingsangst volwassenen infographic

verlatingsangst voor volwassenen, infographic

Verlatingsangst volwassenen lijkt erg op de hechtingsstoornis bij kinderen, maar verschilt op bepaalde punten. De verlatingsangst bij volwassenen is een intense en buitensporige angst die iemand ervaart wanneer hij of zij gescheiden wordt van een geliefde of familielid waaraan zo iemand erg gehecht is. Normaal gesproken zorgt zo een op handen zijnde scheiding/separatie voor problemen bij het dagelijks functioneren. Soms geven mensen met bindingsangst aan dat zij fysieke pijn ervaren als ze gescheiden worden van hun partner of familielid, of een andere psychische stoornis ontwikkelen. Het is ook mogelijk dat verlatingsangst bij volwassenen woede en boosheid opwekken wanneer een geliefde of familielid hen dreigt te gaan verlaten.
Verlatingsangst volwassenen kan gelukkig goed behandeld worden door een therapeut. Behandeling richt zich vaak op het reduceren van de angstklachten, het herstellen van het dagelijks functioneren en het vormen van gezonde relaties.
 


 
Voor meer interessante relatie tips, ga naar de desbetreffende pagina hieronder:

 

Bij Barends Psychology Practice wordt verlatingsangst volwassenen (online) behandeld. Ga naar meld je hier aan om een gratis en vrijblijvende introductiesessie in te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgverzekering wordt de behandeling soms vergoed.

 
 

Wat zijn de triggers van deze angst?

Mensen met verlatingsangst kunnen erg lang een gezond en goed leven leiden. Vaak maken ze zich zorgen over het welzijn, de gezondheid en veiligheid van hun geliefde of familieleden. Mensen met verlatingsangst lijken vaak overbezorgd, hoewel dit oké is zolang als dat er niets in het verschiet ligt aangaande verlating/separatie. Het idee dat ze gescheiden worden van hun familieleden of geliefde kan deze verlatingsangst ‘triggeren’. Een paar voorbeelden van triggers:

 • De mogelijkheid dat je gescheiden raakt van een familielid of geliefde.
 • Angst dat een geliefde of familielid ineens erg ziek wordt of komt te overlijden.
 • Je zorgen maken dat een familielid of geliefde ontvoerd wordt of gewond raakt.

 
 

Wat zijn de kenmerken van verlatingsangst volwassenen?

De meeste kenmerken en symptomen van verlatingsangst volwassenen komen ook voor bij kinderen. Het gaat om de volgende kenmerken:

 • Extreme angst wanneer iemand gescheiden raakt van een verzorger/ouder (bij volwassenen: geliefde of familielid).
 • Tegenzin om iets te doen dat ervoor zorgt dat je gescheiden bent van je verzorgen/ouder (bij volwassenen: ze ervaren ook extreme angst wanneer ze iets alleen moeten doen.
 • Constant zorgen maken dat je ouder/verzorger iets zal overkomen (bij volwassenen: geliefde of familielid).
 • Het onvermogen om te gaan slapen als de ouder/verzorger niet in de buurt is.
 • Volwassenen zijn ook bang dat hun geliefde of familieleden hun zullen verlaten of dat ze iets naars zal overkomen.
 • Volwassenen zorgen er ook voor dat ze niet alleen hoeven te zijn. Dit kan tot uiting komen op verschillende manieren.

 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Andere kenmerken van verlatingsangst bij volwassenen zijn:

Extreme jaloezie. Het idee dat iemand anders erg goed bevriend raakt met jouw partner of vrienden, of het idee dat jouw partner liever iets doet met iemand anders kan ervoor zorgen dat iemand met verlatingsangst extreem jaloers wordt. In dit geval gaat het ook weer om de angst om iemand kwijt te raken.

Strenge opvoeding. Proberen de controle over het leven van jouw kind te behouden op welke manier dan ook. Het idee hierachter is: door het leven van je kind te kunnen bepalen, hoop je dat hij of zij afhankelijk van jou blijft en je dus niet zal verlaten. Normaal gesproken gebeurd het tegenovergestelde, omdat deze manier van opvoeden erg verstikkend werkt bij adolescenten en jong volwassenen.

Het idee dat je niet zonder jouw partner kan. Soms zijn mensen bang om een relatie te verbreken, omdat ze overtuigd zijn dat ze niet zonder diegene kunnen (over)leven. In sommige gevallen ontstaan hier erg ongezonde relaties door, omdat degene met verlatingsangst er alles voor doet om de relatie gaande te houden.

 
 

Hoe ontstaat verlatingsangst bij volwassenen?

Verlatingsangst volwassenen: het is een relatief nieuw type angst en nog maar weinig onderzocht. Vooralsnog lijkt het erop dat er een genetische- en opvoedingscomponent aanwezig zijn die veelal in combinatie met een traumatische/nare ervaring tot uiting komen in verlatingsangst. homepage

 • De opvoedingscomponent: de manier van opvoeden kan ervoor zorgen dat iemand angstiger reageert op een separatie/scheiding dan gewoonlijk. Denk hierbij aan ouders die overbezorgd zijn als het gaat om de gezondheid en veiligheid van hun kind. Zulke ouders zullen hun kinderen waarschijnlijk veelvuldig waarschuwen voor gevaren en vaak controleren of alles wel goed is. Ook zullen deze ouders de kinderen vaak vergezellen naar activiteiten. Met andere woorden: het kind leert zo niet om zelfstandig te leven. Onbedoeld leert het kind dat “alleen zijn” gevaarlijk kan zijn en eng is. Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat bij een nare ervaring (als het kind een keer alleen is) de verlatingsangst op komt zetten.
 •  
  (Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


   

 • De genetische component: mensen die familieleden hebben met een angststoornis hebben meer kans om een angststoornis te ontwikkelen vergeleken met mensen die geen angststoornissen in de familie hebben. Hoewel er nog geen uitvoerig onderzoek naar gedaan is, kan veronderstelt worden dat er een genetische component ten grondslag ligt aan verlatingsangst. Daarbij vonden onderzoekers recent ook dat 88,5% van de volwassenen met verlatingsangst ook een andere psychische stoornis hebben (hierbij komen angststoornissen en stemmingsstoornissen even vaak voor).*

Hoewel beide componenten aanwezig kunnen zijn bij iemand hoeft dit niet te betekenen dat zo iemand ook daadwerkelijk verlatingsangst ontwikkelt. Als iemand niets meemaakt dat de verlatingsangst triggert, dan zal diegene waarschijnlijk geen verlatingsangst ontwikkelen. Mocht zo iemand wel iets meemaken dat de verlatingsangst triggert, dan is de kans aanwezig dat zo iemand ook verlatingsangst ontwikkelt. Verlatingsangst volwassenen kan zich ontwikkelen wanneer iemand in het verleden een scheiding/separatie heeft meegemaakt die enigszins traumatisch was voor diegene. De gebeurtenis kan plaatsgevonden hebben in de jeugd, adolescentie of jong volwassenheid. In zo een geval kan iemand een klein trauma ontwikkelen. Als gevolg van zo een klein trauma kan er verlatingsangst of bindingsangst ontstaan.
In geval van bindingsangst is iemand bang om gehecht te raken aan iemand, uit angst voor een mogelijke verlating of scheiding in de toekomst. Lees voor meer informatie hierover: bindingsangst overwinnen.
In geval van verlatingsangst volwassenen is iemand bang dat iemand aan wie ze gehecht zijn ze zal verlaten, en zullen ze alles doen om dit te voorkomen. Zolang niemand hen verlaat, is alles goed. Maar zodra een mogelijke separatie op handen is, kan het oude kleine trauma getriggerd worden en dat kan weer voor problemen zorgen.

 
 

Verlatingsangst volwassenen: de behandeling.

Het is belangrijk om te achterhalen of de verlatingsangst het resultaat is van een traumatische ervaring. Als dat het geval is, dan is het goed om eerst dat trauma te behandelen, om daarna te kijken hoeveel verlatingsangst klachten er nog zijn.
Daarna is het belangrijk om te kijken naar eventuele andere angststoornissen. Mochten die aanwezig zijn, dan is het goed om die te behandelen. Waarschijnlijk reduceren de verlatingsangst klachten aanzienlijk zodra de andere angststoornis behandeld is.

als er geen traumatische ervaring ten grondslag ligt aan de verlatingsangst en als er geen andere angststoornissen aanwezig zijn, dan is Cognitieve Gedragstherapie (CGT) een goede therapievorm tegen verlatingsangst volwassenen. Samen met de therapeut vervang je negatieve gedachten en overtuigingen met neutrale of positieve gedachten en overtuigingen. Daarna komen er een paar gedragsexperimenten aan te pas welke die oude en nieuwe overtuigingen gaan testen.
 
 

Literatuur:

* Shear, M.K., Jin, R., Ruscio, A.M., Walters, E.E., Kessler, R.C., 2006. Prevalence and correlates of estimated DSM-IV child and adult separation anxiety disorder in the National Comorbidity Survey Replication. The American Journal of Psychiatry 163, 1074.

 

Bij Barends Psychology Practice wordt verlatingsangst volwassenen (online) behandeld. Ga naar meld je hier aan om een gratis en vrijblijvende introductiesessie in te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgverzekering wordt de behandeling soms vergoed.