Depressie feiten en cijfers

Interessante depressie feiten. Infographic

Interessante depressie feiten. Infographic


Een depressie beïnvloedt erg veel mensen wereldwijd. Het is zelfs één van de meest voorkomende psychische stoornissen in de wereld. Helaas is er maar weinig bekend over depressie, als het gaat om depressie feiten en cijfers. Wat is nu een feit en wat is nu verzonnen? Wie hebben vaker last van een depressie en wie niet. Op deze pagina vind je alle depressie feiten die interessant zijn om te weten.
 

 
Voor meer informatie ga naar:

 

  • Jaarlijks heeft ongeveer 10% van de westerse populatie een depressie (Mental Health foundation).
  • In de Verenigde Staten had 8,1% van de vrouwen ooit een depressieve stoornis in hun leven [3].
  • In de Verenigde Staten had 5,1% van de mannen ooit een depressieve stoornis in hun leven [3].
  • Mensen van middelbare leeftijd (45-64 jaar oud) hebben een grotere kans om een depressieve stoornis te ontwikkelen, vanwege een teruglopende testosteron productie. Dit komt neer op 6,4% [2].
  • Depressie, in de Verenigde Staten, komt minder vaak voor bij gepensioneerde en/of niet Latijns-Amerikaanse donkere mensen [3].

 

  • Ongeveer 60 tot 80% van degenen die behandeld is voor depressie laten verbetering zien binnen 4 tot 6 weken na de start van de behandeling (therapie of medicatie) (farmacotherapeutischkompas).
  • 72,1% van de mensen die een chronische depressieve stoornis heeft, heeft ook tenminste 1 andere psychische stoornis. Van deze mensen heeft 59,2% een angststoornis, 24% een middelenmisbruik stoornis en 30% een impulscontrole stoornis [3].
  • 64% van de mensen met een depressieve stoornis in de afgelopen 12 maanden had tenminste 1 andere psychische stoornis. Van deze mensen had 57,5% een angststoornis, 8,5% een middelenmisbruik stoornis en 16,6% een impulscontrole stoornis [3].
  • 96,9% van de mensen met een depressieve stoornis in de afgelopen 12 maanden merkten in ieder geval problemen in bepaalde levensgebieden. Van deze mensen gaf 87,4% aan minimaal matige klachten te hebben, 59,3% minimaal hevige klachten te hebben en 19,1% ernstige klachten te hebben [3].
  • Slechts 28,1% gaf aan hevige of ernstige depressieve klachten te hebben op het werk. Op sociaal vlak gaf 43,4% aan hevige of ernstige depressieve klachten te hebben [3].

 
(Advertentie. Scroll naar beneden om verder te lezen.)


 

  • 57,5% van de mensen met een depressieve stoornis in de afgelopen 12 maanden werd behandeld. Van deze mensen kreeg 51,6% een gezondheidszorg behandeling, en slechts 21,6% van die mensen kreeg een adequate behandeling [3].
  • 80% van de mensen met een depressie loopt rond met suïcidale gedachten. Meer dan 90% van de door suïcide overleden mensen had de diagnose depressie stoornis, of een ander type depressie (webmd).
  • Mensen die in het verleden al een keer een depressieve episode hebben doorgemaakt, hebben daarna 30% kans om nog een keer depressief te worden (wordt recidiverende depressieve stoornis genoemd). Na de tweede depressieve episode is de kans op opnieuw een depressieve episode toegenomen tot 75% en na een derde depressieve episode is de kans zelfs 90% op een terugval. In andere woorden: Hoe vaker iemand depressief is geweest, hoe groter de kans dat diegene nog een keer depressief wordt
  • 80% van de mensen met een depressie hebben zelfmoordgedachten
  • Er zijn seizoensgebonden depressies, waaronder de winterdepressie en de lente-dip
  • De Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat depressie in het jaar 2020 wereldwijd oorzaak nummer 2 is van “verloren gezonde levensjaren”

  Interessante depressie feiten – literatuur:

   • [1] Brees, Karen, K., 2008. The Everything Guide to Depression. Avon, MA: F+W Publications, Inc.
   • [2] Barrett-Connor, E., Von Muhlen, D. G., & Kritz-Silverstein, D., 1999. Bioavailable testosterone and depressed mood in older men: the Rancho Bernardo Study. J. Clin. Endocrinol Metab. 84, 573-577.
   • [3] Kessler R. C., Berglund, P., Demler, O., and others, 2003. The epidemiology of major depressive disorder. Results from the national comorbidity survey replication (NCS-R). JAMA, 23, 3095-3105.