Posttraumatische stressstoornis feiten en cijfers.

PTSS feiten en cijfers.

Post-traumatische stress stoornis feiten en cijfers.

Veel mensen lijden vandaag de dag aan posttraumatische stressstoornis (PTSS). Niet alleen oorlogsveteranen ontwikkelen PTSS. Veel mensen die het slachtoffer zijn geweest van een verkeersongeluk, een natuurramp, seksueel misbruik, aanranding, een overval of andere levensbedreigende situatie kunnen PTSS ontwikkelen. Hoewel er veel mensen lijden aan PTSS, is het lastig om betrouwbare PTSS feiten te vinden. Veel grote websites nemen informatie van elkaar over, zonder deze fatsoenlijk te checken of zonder bronvermelding. PTSS feiten kunnen je helpen bij het begrijpen van traumatische ervaringen en kunnen deze psychische stoornis in perspectief plaatsen. Zo komt het meemaken van een traumatische ervaring veel vaker voor dan men denkt, maar ontwikkelt niet iedereen PTSS. PTSS komt bijna twee maal zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen [3],[4],[8],[9], maar de reden hiervan is nog steeds onduidelijk. Hier zijn meer interessante PTSS feiten en cijfers:
 


 

Maak nu een eerste, gratis afspraak. Meld je hier aan. (Afhankelijk van de zorgverzekeraar kunnen sommige behandelingen vergoed worden).

 

Voor meer informatie over PTSS:


 
 

PTSS feiten – Algemene informatie.

Algemene PTSS feiten

Algemene PTSS feiten


de Verenigde Staten

 • 89% van de volwassen Amerikanen heeft minimaal 1 traumatische ervaring meegemaakt in hun leven [11],[12]. This percentage is getoetst aan PTSS criterium A. NOOT: het ervaren van iets traumatisch leidt niet altijd tot de ontwikkeling van PTSS>
 • 6,4-6,8% van de volwassen Amerikanen wordt tenminste eenmaal in hun leven gediagnosticeerd met PTSS [2],[6].
 • In de Verenigde Staten ontwikkelt tussen de 3,6 en 5,7% van de mannen en 9,7 en 12,8% van de vrouwen ooit PTSS [6],[12].

 

 • 9,2% van de volwassen mensen in de V.S. tussen de 45-59 jaar heeft PTSS, gevolgd door de leeftijdsgroepen 30-44 (8,2%), 18-29 (6,3%) en 60 jaar en ouder (2,5%) [6].
 • Slechts de helft van de mensen in de V.S. met PTSS zoekt ooit professionele hulp [3],[10].
 • Afro-Amerikanen, Latijns Amerikanen en inheemse Amerikanen ontwikkelen iets vaker PTSS dan Kaukasiërs. Aziatische Amerikanen ontwikkelen minder vaak PTSS dan Kaukasiërs [10].
 • Mensen met PTSS hebben de hoogste gezondheidszorg kosten in de Verenigde Staten [10].

 

Australië:

 • Vorig jaar had 1,3% van de Australische volwassenen last van PTSS [2],[7].
 • In Australië hebben mensen tussen de 25-54 meer kans op het ervaren van traumatische ervaringen dan mensen in de leeftijdsgroep 18-24 [7].
 • In Australië had 51,6% van de mensen gediagnosticeerd met PTSS in de afgelopen 12 maanden ook een Depressieve stoornis; 40,2% had gegeneraliseerde angststoornis, en 37,6% misbruikte alcohol of was had een afhankelijkheid ontwikkeld [7].
 • In Australië had slechts 14,8% van de mensen gediagnosticeerd met PTSS in de afgelopen 12 maand geen andere psychische stoornis [7].

 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

Canada:

 • In Canada had 9,2% van de mensen ooit last van PTSS: 12,8% van de vrouwen en 5,3% van de mannen [8].
 • In Canada ontwikkelde 2% van de bevolking in de afgelopen 12 maanden PTSS [2].
 • In Canada kreeg 43,1% van de mensen met PTSS hun PTSS na slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld, 34,5% na te horen van anderen over hun ervaring, 30,3% na onverwacht overlijden van een dierbare, en 22,5% na een shock of verwonding [8].
 • In Canada, van degene die ooit PTSS hebben (gehad), had 74% ook een depressieve stoornis, had 27,8% last van alcoholafhankelijkheid of -misbruik, en 25,5% last van middelenafhankelijkheid of -misbruik [8].

 

Zweden:

 • 5,6% van de Zweedse volwassenen heeft ooit PTSS [4].
 • In Zweden hebben vouwen(7,4%) twee keer vaker PTSS dan mannen (3,6%) [4].
 • In Zweden ontwikkelt men het vaakst PTSS na seksueel of fysiek geweld, een overval en na meerdere traumatische ervaringen [4].
 • Hoe hoger het opleidingsniveau in Zweden hoe groter de kans op PTSS (laag: 4,5%, gemiddeld: 5,7% en hoog: 6,8%).
 • In Zweden hebben mensen geboren buiten Zweden meer kans op het ontwikkelen van PTSS dan mensen geboren in Zweden: 12,9% vs. 4,6% [4].

 

Nederland:

 • In Nederland heeft tussen de 7,4% en 10% van de volwassenen ooit PTSS [2],[9].
 • Ongeveer 80% van de Nederlanders ervaart ooit iets traumatisch [2].
 • Vrouwen in Nederland hebben meer kans op PTSS dan mannen: 8,8% vs. 4,3% [9].
 • In Nederland had 3,3% van de volwassenen in de 2008 last van PTSS [9].
 • Voorheen getrouwde mensen (17,4%) hebben meer risico op PTSS dan getrouwde/samenwonende mensen (5,2%) en nooit getrouwde mensen (5,8%) [9].

 

 • In Nederland hebben mensen met een westerse culturele achtergrond (18,3%) meer kans op het ontwikkelen van PTSS dan mensen met een niet-westerse (6,9%) of Nederlandse (5,3%) culturele achtergrond [9].
 • In Nederland hebben de mensen met 12 tot 15 educatie jaren (4,5%) minder kans op het ontwikkelen van PTSS, dan mensen met 0-11 jaar (6,1%) of degenen met 16 of meer educatie jaren (7,7%) [9].
 • In Nederland hebben werkloze mensen meer kans op het ontwikkelen van PTSS dan mensen met een baan: 10,1% vs 4,4% [9].
 • Van de mensen met PTSS in Nederland ontwikkelt 26,2% dat na het zien van een ongeluk of natuurramp, 15,5% na een motorongeluk, 14,8% na iemand in elkaar geslagen te zien worden, en 12,4% na het krijgen van een miskraam/doodgeboren kind [9].

 

Andere Europese landen:

 • De Europese landen met de hoogste PTSS prevalentie zijn: uitschieter Kroatië, dan Nederland en het Verenigd Koninkrijk [14]. In een ander Europees onderzoek kwam PTSS vaker voor in Nederland en Frankrijk (in dit onderzoek werden Kroatië en het Verenigd Koninkrijk niet meegenomen) [13].
 • De laagste PTSS prevalentie in Europa vind je in: Zwitserland en Spanje [14].
 • 63,6% van de mensen in Europa maken tenminste 1 van de 28 potentieel traumatische ervaringen mee [13].
 • 1 op de 3 slachtoffers van verkrachting ontwikkelen Posttraumatische stressstoornis [14].
 • 10% van de vrouwen krijgen de diagnose PTSS, terwijl slechts 5% van de mannen deze diagnose krijgt [14].

 

 • PTSS en alcohol misbruik gaan hand in hand. Meer dan 50% van de PTSS slachtoffers raken alcohol afhankelijk [14].
 • Vergeleken met de normale populatie komt nicotine afhankelijkheid twee keer zo vaak voor bij PTSS slachtoffers [14].
 • 35% van de PTSS slachtoffers misbruiken medicatie, tegen slechts 12% van de normale populatie [14].
 • Interpersoonlijke problemen komen vaker voor bij mensen met PTSS [14].

* Mogelijke reden kan zijn dat PTSS gezien wordt als een teken van zwakte onder de mannen.
 
 

PTSS cijfers – Oorlog.

PTSS feiten - oorlogsinformatie.

PTSS feiten – oorlogsinformatie.

 • Bijna 30% van de Vietnam veteranen hadden ooit PTSS (30,9% van de mannen, 26,9% van de vrouwen) [1],[5].
 • 10 jaar na de Vietnam oorlog had 15,2% van de mannen nog PTSS tegenover 8,5% van de vrouwen [1].
 • 84,8% van de Vietnam veteranen gediagnosticeerd met PTSS zijn minimaal deels gehandicapt [1].
 • 10-30% van de oorlogsveteranen zullen minimaal 1 keer in hun leven lijden aan PTSS [1].

 
(Advertentie. Scroll naar beneden voor meer informatie.)


 

 • Veel soldaten met PTSS zoeken geen professionele hulp, omdat ze bang zijn dat het hun carrière schaadt.
 • 13,8% van de mensen die gediend hebben in Afghanistan of Irak had PTSS in 2013 [5].
 • Grofweg 20% van het militaire personeel dat terugkwam uit Afghanistan of Irak heeft PTSS.
 • 20% van het militaire personeel die de laatste 6 jaar zijn uitgezonden hebben PTSS.

 

 • 71% van het vrouwelijke militaire personeel ontwikkelt PTSS vanwege seksuele aanranding in het leger.
 • Oorlogsveteranen met PTSS scheiden vaker, worden alleenstaand en/of dakloos.
 • Teruggekeerde oorlogsveteranen uit Irak of Afghanistan maakten 3x zoveel gezondheidszorgkosten als de gewone burger.

 
 

PTSS feiten – Kinderen en adolescenten.

PTSS feiten kinderen en jongeren.

PTSS feiten – kinderen en jongeren.


PTSS bij kinderen en tieners wordt vaak niet herkend of genegeerd, omdat kinderen en tieners thuis niet graag praten over hun traumatische ervaringen, of omdat ouders de impact van de traumatische gebeurtenis niet op waarde weten te schatten (niet belangrijk; hoort bij het leven; kan gebeuren). Als gevolg hiervan kunnen deze kinderen en tieners jaren lang rond lopen met hun angsten en andere psychische klachten. Hierdoor is het voor onderzoekers ook moeilijker om accurate data te verkrijgen over deze doelgroep.
Kinderen kunnen PTSS ontwikkelen na een ‘klein’ ongelukje, na iets gezien te hebben op televisie of na gehoord te hebben over een traumatische gebeurtenis van iemand anders. Door hierover te praten met je kind, kan deze de gebeurtenis beter verwerken. Een andere belangrijke manier om iets te verwerken is door deze kinderen erover te laten teken (of naspelen), omdat dit ook de impact van de traumatische gebeurtenis reduceert. Als traumatische ervaringen een blijvende impact blijven hebben op kinderen, dan is EMDR een aanbeveling.
Een paar voorbeelden van traumatische gebeurtenissen die veelal over het hoofd gezien worden bij kinderen en tieners: bedplassen, gepest worden op school of tijdens sporten, vernederd worden en plein public, het kijken van een enge film (over spoken en spinnen) en zo voorts. Deze ervaringen kunnen angst in kinderen en tieners triggeren, en dat kan een negatieve impact hebben op hun sociale leven en schoolprestaties.
 

Interessante PTSS feiten over kinderen en tieners:


 
(Advertentie. Voor meer informatie over PTSS bij kinderen en adolescenten, lees verder.)


 

 • Ongeveer 43% van de jongen en meisjes zullen een traumatische ervaring meemaken.
 • Ongeveer 6% van de jongens en 15% van de meisjes ontwikkelt PTSS.
 • Een minimum van 33% van de jeugd dat een taakstraf krijgt ontwikkelt PTSS.
 • Kinderen en adolescenten met PTSS presteren slechter op school vanwege de PTSS [2].

 

 • Meer dan 80% van de kinderen die getuige zijn van seksueel misbruik, aanranding of fysiek misbruik of moord zullen PTSS ontwikkelen.
 • Ongeveer 60% van de kinderen die getuige zijn van een natuurramp zal PTSS ontwikkelen. Bij adolescenten is dit 3 tot 6%.
 • PTSS bij kinderen en adolescenten kan effectief behandeld worden.

 
 

PTSS feiten – Traumaverwerking.

 • 67% van de mensen met PTSS hersteld volledig na een PTSS behandeling [3] .
 • 56% van de mensen hersteld van PTSS na een PTSS behandeling te zijn gestart (ongeacht ze de behandeling voltooien) [3].
 • Het is lastiger om succesvol behandeld te worden voor oorlogsgerelateerde PTSS, vergeleken met PTSS ontwikkeld na seksueel of fysiek geweld.

 

 • Bij onbehandelde PTSS verergeren de klachten erg vaak naarmate de tijd verstrijkt [3].
 • PTSS kan getriggerd worden door een gedachte, beeld of geur [3].
 • Slechts de helft van degenen met PTSS die professionele hulp zoeken, krijgen een adequate behandeling [3],[10].
 • PTSS is online behandelbaar.

 

 • Onbehandelde PTSS kan ervoor zorgen dat de manische en depressieve symptomen bij een Bipolaire stoornis verergeren [3].
 • Onbehandelde PTSS bij mensen met Schizofrenie vergoot de kans op het krijgen en de intensiteit van nog een psychose [3].
 • Onbehandelde PTSS heeft een negatieve impact op je relatie, je werk, je sociale leven en dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen [3].

 
 

PTSS feiten – Literatuur.

 • [1] Dohrenwend, B. P., Turner, J. B., Turse N. A., Adams, B. G., Koenen K. C., and Marshall, R. (2006). The psychological risks of Vietnam for U.S. veterans: a revisit with new data and methods. Science, 313, 979-982. For Vietnam war post-traumatic stress disorder statistics.
 • [2] Trimbos Instituut, The Netherlands. For Dutch post-traumatic stress disorder statistics.
 • [3] Bradley, R., Greene, J., Russ, E., Dutra, L., and Westen, D., 2005. A Multidimensional Meta-Analysis of Psychotherapy for PTSD. AM. J. Psychiatry, 162, 214-227.
 • [4] Frans, Ö, Rimmö, P.-A., Åberg, L., & Fredrikson, M., 2005. Trauma exposure and post-traumatic stress disorder in the general population. Acta Psychiatr Scand, 111, 291-299.
 •  

  Meer artikelen die voor dit artikel gebruikt zijn.


   

 • [5] Gradus, J. L., 2013. Epidemiology of PTSD from the national center for post-traumatic stress disorder. Department of Veterans Affairs.
 • [6] Kessler, R.C., Berglund, P., Delmer, O., Jin, R., Merikangas, K.R., & Walters, E.E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62(6), 593-602.
 • [7] Creamer, M., Burgess, P., & Farlane, A. C. M., 2001. Post-traumatic stress disorder: findings from the Australian National Survey of Mental Health and Well-being. Psychological Medicine, 31, 1237-1247.
 • [8] Van Ameringen, M., Mancini, C., Patterson, B., & Boyle, M. H., 2008. Post-Traumatic Stress Disorder in Canada. CNS Neuroscience & Therapeutics, 14, 171-181.
 • [9] de Vries, G.-J., Olff, M., 2009. The lifetime prevalence of traumatic events and
  post-traumatic stress disorder in the Netherlands. Journal of Traumatic Stress, 22, 259-267.
 • [10] Roberts, A. L., Gilman, S. E., Breslau, J., Breslau, N., & Koenen, K. C. (2011). Race/ethnic differences in exposure to traumatic events, development of post-traumatic stress disorder, and treatment-seeking for post-traumatic stress disorder in the United States. Psychological medicine, 41, 71-83.
 • [11] Kilpatrick, D. G., Resnick, H. S., Milanak, M. E., Miller, M. W., Keyes, K. M., & Friedman, M. J. (2013). National estimates of exposure to traumatic events and PTSD prevalence using DSM‐IV and DSM‐5 criteria. Journal of traumatic stress, 26, 537-547.
 • [12] Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB (1995). Posttraumatic stress disorder in the National Co-morbidity Survey. Archives of General Psychiatry, 52, 1048–1060.
 • [13] Darves‐Bornoz, J. M., Alonso, J., de Girolamo, G., Graaf, R. D., Haro, J. M., Kovess‐Masfety, V., … & Gasquet, I. (2008). Main traumatic events in Europe: PTSD in the European study of the epidemiology of mental disorders survey. Journal of traumatic stress, 21, 455-462.
 • [14] Burri, A., & Maercker, A. (2014). Differences in prevalence rates of PTSD in various European countries explained by war exposure, other trauma and cultural value orientation. BMC Research Notes, 7, 407.