Burn-out behandeling


Burn-out behandeling
Burn-out is een psychische en fysieke conditie die gekenmerkt wordt door chronische vermoeidheid, emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderde professionele bekwaamheid. Een burn-out behandeling, over het algemeen, richt zich op het verminderen van de burn-out klachten, het voorkomen van burn-out door het aanleren van copingvaardigheden en het langzaam re-integreren. Niet iedere burn-out behandeling is even effectief. Deze pagina richt zich op de effectieve burn-out behandelingen.
Vanwege het feit dat er drie burn-out subschalen zijn en dat iemand niet hoog hoeft te scoren op iedere subschaal om de diagnose burn-out te krijgen, is het aannemelijk dat een burn-out behandeling per individu wordt aangepast. Vaak is een kleine aanpassing al voldoende om de behandeling op maat te laten zijn.
 


 


Ga naar:


 

Bij Barends Psychology Practice wordt behandeling voor burn-out aangeboden. Meld je hier aan om een eerste, gratis, sessie in te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgpolis kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

 
 

Burn-out behandeling – psychotherapie

Bij psychotherapie worden psychologische technieken ingezet met als doel psychische klachten te verminderen, psychische stoornissen te behandelen en het aanleren van copingvaardigheden. Voorbeelden van effectieve psychotherapieën zijn cognitieve gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Psychotherapie wordt beschouwd als een effectieve burn-out behandeling, effectief bij het verminderen van burn-out klachten en bij het voorkomen van burn-out.
Mensen met een burn-out die 14 CGT sessies achter de rug hadden lieten verlaagde cortisol (stresshormoon) niveaus zien vergeleken met de mensen die geen enkele vorm van therapie achter de rug hadden [6]. Deze cortisol niveaus waren in de ochtend lager dan voor de start van de behandeling en ook rapporteerden deze mensen minder klachten. Verminderde cortisol niveaus worden geassocieerd met minder burn-out klachten.
In een ander onderzoek, verminderde cognitieve gedragstherapie burn-out klachten en cognitieve klachten (zoals vergeetachtigheid) en verbeterde de algemene psychische gezondheid. De prestaties op cognitieve testjes (schakelen, remmingen en updaten) lieten helaas geen verbetering zien na 10 weken CGT [7]. Deze bevindingen worden ondersteund door een ander onderzoek waar onderzoekers bij ruim 64% van de deelnemers minder burn-out klachten [4] en/of emotionele uitputting [3] rapporteerden na de behandeling. Mindfulness is ook effectief bij het verminderen van burn-out klachten (ook mindfulness was effectief bij ruim 64% van de deelnemers) [4].
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vermindert algehele burn-out en ook de individuele subschalen [8],[9]. ACT richt zich op de vermindering van experientiële vermijding, cognitieve fusie en het hechten aan waarden.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is effectief bij het verminderen van emotionele uitputting bij mensen met burn-out [10]. EMDR kan een effectief onderdeel van de burn-out behandeling zijn, maar meer onderzoek is nodig om deze bevindingen te kunnen ondersteunen.
 
(Advertentie. Voor meer informatie, lees verder.)


 
Andere effectieve psychotherapieën die burn-out klachten kunnen verminderen zijn muziektherapie en stress management [3], behandeling bij een SPA [1] en kunsttherapie [5]. Kanttekening is wel dat meer onderzoek naar deze therapievormen nodig is om deze bevindingen te kunnen bevestigen.

Kortom: Voor een effectieve burn-out behandeling kan het beste gekeken worden naar psychotherapie, waarbij cognitieve gedragstherapie het hoogst staat aangeschreven. De minder onderzochte vormen van burn-out behandeling bleken in bepaalde onderzoeken effectief, maar meer onderzoek is nodig om deze bevindingen te kunnen bevestigen.
 
 

Burn-out behandeling – medicatie

Ondanks het feit dat meer dan de helft van de mensen die door burn-out met ziekteverlof thuis zitten en medicijnen zoals antidepressiva en slaapmedicatie gebruiken [2], is er nog steeds geen effectieve medicatie tegen burn-out gevonden [11]. Antidepressiva wordt vaak voorgeschreven om de burn-out klachten te verminderen vanwege de gelijkenissen met depressie, maar er is maar weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze medicatie bij burn-out klachten.
Kortom: Hoewel medicatie veel wordt voorgeschreven door artsen en psychiaters aan mensen met burn-out, is er weinig bekend over de effectiviteit van deze medicatie.
 

 

Burn-out behandeling – Literatuur

 • [1] Blasche, G., Leibetseder, V., & Marktl, W. (2010). Association of spa therapy with improvement of psychological symptoms of occupational burnout: a pilot study. Complementary Medicine Research, 17, 132-136.
 • [2] Grensman, A., Acharya, B. D., Wändell, P., Nilsson, G., & Werner, S. (2016). Health-related quality of life in patients with Burnout on sick leave: descriptive and comparative results from a clinical study. International archives of occupational and environmental health, 89, 319-329.
 • [3] Korczak, D., Wastian, M., & Schneider, M. (2012). Therapy of the burnout syndrome. GMS health technology assessment, 8.
 • [4] Jaworska-Burzyńska, L., Kanaffa-Kilijańska, U., Przysiężna, E., & Szczepańska-Gieracha, J. (2016). The role of therapy in reducing the risk of job burnout–a systematic review of literature. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 4, 43-52.
 • [5] Italia, S., Favara‐Scacco, C., Di Cataldo, A., & Russo, G. (2008). Evaluation and art therapy treatment of the burnout syndrome in oncology units. Psycho‐Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer, 17, 676-680.
 •  


   

 • [6] Mommersteeg, P., Keijsers, G. P., Heijnen, C. J., Verbraak, M. J., & van Doornen, L. J. (2006). Cortisol deviations in people with burnout before and after psychotherapy: a pilot study. Health Psychology, 25, 243.
 • [7] Oosterholt, B. G., Van der Linden, D., Maes, J. H., Verbraak, M. J., & Kompier, M. A. (2012). Burned out cognition—cognitive functioning of burnout patients before and after a period with psychological treatment. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 358-369.
 • [8] Hosseinaei, A., Ahadi, H., Fata, L., Heidarei, A., & Mazaheri, M. M. (2013). Effects of Group Acceptance and Commitment Therapy (ACT)-Based Training on Job Stress and Burnout. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology, 19.
 • [9] Vilardaga, R., Luoma, J. B., Hayes, S. C., Pistorello, J., Levin, M. E., Hildebrandt, M. J., … & Bond, F. (2011). Burnout among the addiction counseling workforce: The differential roles of mindfulness and values-based processes and work-site factors. Journal of Substance Abuse Treatment, 40, 323-335.
 • [10] Soares, C. (2015). EMDR como ferramenta de ação no tratamento do Burnout. Factores de Risco, 37, 82-87.
 • [11] Kakiashvili, T., Leszek, J., & Rutkowski, K. (2013). The medical perspective on burnout. International journal of occupational medicine and environmental health, 26, 401-412.