Burn-out oorzaken

Burn-out oorzaken

Burn-out is een groeiend probleem zowel op economisch als individueel niveau. Één op de twee artsen en tussen de 26 en 46,5% van de intensivisten en basisartsen geeft aan last van ernstige burn-out te hebben [1],[2],[3]. In Finland komt burn-out voor bij 2,4% van de bevolking [4]. Door burn-out zijn mensen minder effectief op het werk, gaan ze vaker met ziekteverlof en hebben ze vaker relatie/familie problemen [5],[6],[7]. Om burn-out te kunnen voorkomen in de toekomst is het van belang om te begrijpen wat de burn-out oorzaken zijn.
Hoe kunnen veel voorkomende burn-out oorzaken zoals werkdruk, lange werkdagen, werk-naar-familie conflicten, eerlijkheid op het werk en genetische factoren bijdragen aan de ontwikkeling van burn-out? Dit artikel richt zich op de burn-out oorzaken waarvan aangetoond is dat ze bijdragen aan tenminste één van de burn-out subschalen: emotionele uitputting, depersonalisatie en professionele bekwaamheid.
 


 

Ga naar:


 

Bij Barends Psychology Practice wordt behandeling voor burn-out aangeboden. Meld je hier aan om een eerste, gratis, sessie in te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgpolis kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

 
 

Burn-out oorzaken – genetische factoren

Genetische factoren spelen een rol bij burn-out symptomen; tussen de 30 en 33% van de burn-out symptomen kan verklaard worden door genetische factoren [8],[9]. 67% van de burn-out symptomen kan verklaard worden door omgevingsfactoren [8]. Van de subschaal emotionele uitputting kan 13% van de genetische factoren bij vrouwen verklaard worden tegenover 30% bij mannen [10],[11]. Dit houdt niet in dat iedere persoon die een ouder of broer/zus met burn-out heeft ook een burn-out zal ontwikkelen, maar het betekent wel dat er een grotere kans is dat diegene gevoeliger is voor stressvolle situaties en dat het belangrijk is om duidelijke grenzen aan te geven ten aanzien van werkdruk. Tegelijkertijd houdt het in dat de omgevingsfactoren belangrijker zijn bij de ontwikkeling van burn-out dan genetische factoren.

Met andere woorden: één van de potentiele burn-out oorzaken kan gevonden worden in de genen.
 
 

Burn-out oorzaken – omgeving

De belangrijkste factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van burn-out zijn werkgerelateerd: werkdruk [12], controle over de eigen werkdag, slechte beloning en supervisor leiderschapsstijl. Persoonlijke en familiegerelateerde factoren dragen ook bij aan burn-out, zoals ingrijpende levensveranderende gebeurtenissen, familie-naar-werk conflicten en werk-naar-familie conflicten.
 

Burn-out oorzaken – werk

 • Werkdruk: een hoge werkdruk is gerelateerd aan emotionele uitputting [12],[13],[14],[20] en dat kan weer leiden tot depersonalisatie en verminderde professionele bekwaamheid [12],[13]. In China gaven artsen met een burn-out en werkweken van 60+ uur aan dat ze meer medische fouten maakten; tussen de 39,6% en 59,5% van de artsen maakte medische fouten in het afgelopen jaar [13].
 • Werkdagen: lange werkdagen zijn gerelateerd aan algemene burn-out, vermoeidheid [15],[16],[18] en emotionele uitputting [14]. Emotionele uitputting is geassocieerd met het verlangen om minder te gaan werken of vervroegd met pensioen te gaan [16]. Interessant genoeg wordt het verminderen van werkuren geassocieerd met het verminderen van burn-out klachten, terwijl langere werkdagen geassocieerd zijn met meer burn-out klachten [17].
 • Controle over eigen werk: gaat over het vermogen van werknemers om verschillende aspecten van het eigen werk zelf te kunnen invullen. Meer controle over het eigen werk is geassocieerd met meer professionele bekwaamheid en minder emotionele uitputting [19],[21]. Minder controle over het eigen werk is geassocieerd met meer emotionele uitputting [19],[20] en minder professionele bekwaamheid [19]. Ook leidt minder controle over het eigen werk tot depersonalisatie onder werknemers [19],[20].

 •  (Advertentie. Voor meer burn-out oorzaken, lees verder).


   

 • Eerlijkheid binnen het bedrijf: verwijst naar vertrouwen, openheid en tot op zekere hoogte steun van het management [23]. Wanneer de werknemer het gevoel heeft dat er minder sprake is van eerlijkheid binnen het bedrijf, dan neemt de kans op burn-out toe [22], maar ook klachten op de subschalen emotionele uitputting en depersonalisatie [23]. Wanneer de werknemer het gevoel heeft dat er sprake is van eerlijkheid binnen het bedrijf, dan nemen de burn-out klachten eerder af [23].
 • Werk-naar-familie conflict (WFC): verwijst naar werk dat invloed heeft op het gezinsleven. WFC is schadelijk voor de algemene gezondheid, de gemoedstoestand, het werk en het familie leven [24]. WFC is geassocieerd met burn-out [25], emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderde professionele bekwaamheid [26]. Gelukkig kunnen burn-out klachten verminderen door steun vanuit de familie [25].

 [/responsivevoice]
 

Burn-out oorzaken – traumatische ervaringen

Er is een sterk verband tussen burn-out en traumatische ervaringen en PTSS [27]. Bij 52% van de mensen die langdurig met ziekteverlof zijn vanwege burn-out was de kans dat PTSS aanwezig was groot; aanranding of ernstig lijden worden geassocieerd met burn-out [27]. Deze burn-out feiten worden verder ondersteund door ander onderzoek. In een onderzoek naar de relatie tussen burn-out en PTSS na geweld tussen mensen, werden onder gevangenen die te maken hebben gehad met geweld tussen mensen hoge scores behaald op burn-out en PTSS vragenlijsten [28]. In een ander onderzoek werd er en verband gevonden tussen PTSS en de burn-out subschalen emotionele uitputting en depersonalisatie [29].
 
 

Burn-out oorzaken – Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

Er is een sterk verband gevonden tussen ADHD en burn-out; 24% van de mensen die langdurig met ziekteverlof waren vanwege burn-out hadden waarschijnlijk ook ADHD [27]. Daarnaast is ook een verband gevonden tussen de subschaal emotionele uitputting en ADHD [27]. Deze bevindingen worden verder ondersteund door een Japans onderzoek waar gevonden werd dat ADHD symptomen de kans op burn-out kan doen vergroten bij apothekers [30]. Echter is meer onderzoek naar het verband tussen ADHD en burn-out nodig om dit te kunnen bevestigen.

 
 
Samenvattend: volgens de wetenschappelijke literatuur zijn er vrij veel mogelijke burn-out oorzaken waar op gelet moet worden. Niet alleen kunnen burn-out oorzaken deels verklaard worden door genetische factoren, maar ook mede door traumatische ervaringen of door te werken onder ongezonde werkomstandigheden, waarbij gedacht moet worden aan hoge werkdruk, weinig controle over eigen werkzaamheden, lange werkdagen en weinig eerlijkheid binnen het bedrijf. ADHD klachten lijken ook bij te dragen aan de kans op het ontwikkelen van burn-out, maar meer onderzoek is nodig om deze bevindingen te kunnen bevestigen.
 
 
Ga naar:


 
 

Literatuur

 • [1] Embriaco, N., Azoulay, E., Barrau, K., Kentish, N., Pochard, F., Loundou, A., & Papazian, L. (2007). High level of burnout in intensivists: prevalence and associated factors. American journal of respiratory and critical care medicine, 175, 686-692.
 • [2] Willcock, S., Daly, M., Tennant, C., & Allard, B. (2004). Burnout and psychiatric morbidity in new medical graduates.
 • [3] Adriaenssens, J., De Gucht, V., & Maes, S. (2015). Determinants and prevalence of burnout in emergency nurses: A systematic review of 25 years of research. International journal of nursing studies, 52, 649-661.
 • [4] Ahola, K., Honkonen, T., Isometsä, E., Kalimo, R., Nykyri, E., Aromaa, A., & Lönnqvist, J. (2005). The relationship between job-related burnout and depressive disorders—results from the Finnish Health 2000 Study. Journal of affective disorders, 88, 55-62.
 • [5] Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Van Rhenen, W. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 30, 893-917.
 • [6] Peterson, U., Demerouti, E., Bergström, G., Åsberg, M., & Nygren, Å. (2008). Work characteristics and sickness absence in burnout and nonburnout groups: A study of Swedish health care workers. International Journal of stress management, 15, 153.
 • [7] Nayeri, N. D., Negarandeh, R., Vaismoradi, M., Ahmadi, F., & Faghihzadeh, S. (2009). Burnout and productivity among Iranian nurses. Nursing & health sciences, 11, 263-270.
 • [8] Blom, V., Bergström, G., Hallsten, L., Bodin, L., & Svedberg, P. (2012). Genetic susceptibility to burnout in a Swedish twin cohort. European journal of epidemiology, 27, 225-231.
 • [9] Mosing, M. A., Butkovic, A., & Ullen, F. (2018). Can flow experiences be protective of work-related depressive symptoms and burnout? A genetically informative approach. Journal of affective disorders, 226, 6-11.
 •  (Advertentie. Voor meer burn-out oorzaken, lees verder).


   

 • [10] Middeldorp, C. M., Stubbe, J. H., Cath, D. C., & Boomsma, D. I. (2005). Familial clustering in burnout: a twin-family study. Psychological medicine, 35, 113-120.
 • [11] Middeldorp, C. M., Cath, D. C., & Boomsma, D. I. (2006). A twin-family study of the association between employment, burnout and anxious depression. Journal of Affective Disorders, 90, 163-169.
 • [12] Greenglass, E. R., Burke, R. J., & Fiksenbaum, L. (2001). Workload and burnout in nurses. Journal of community & applied social psychology, 11, 211-215.
 • [13] Wen, J., Cheng, Y., Hu, X., Yuan, P., Hao, T., & Shi, Y. (2016). Workload, burnout, and medical mistakes among physicians in China: A cross-sectional study. Bioscience trends, 10, 27-33.
 • [14] Van Droogenbroeck, F., Spruyt, B., & Vanroelen, C. (2014). Burnout among senior teachers: Investigating the role of workload and interpersonal relationships at work. Teaching and Teacher Education, 43, 99-109.
 • [15] Shirom, A., Nirel, N., & Vinokur, A. D. (2010). Work hours and caseload as predictors of physician burnout: the mediating effects by perceived workload and by autonomy. Applied Psychology, 59, 539-565.
 • [16] Grunfeld, E., Whelan, T. J., Zitzelsberger, L., Willan, A. R., Montesanto, B., & Evans, W. K. (2000). Cancer care workers in Ontario: prevalence of burnout, job stress and job satisfaction. Canadian Medical Association Journal, 163, 166-169.
 • [17] Martini, S., Arfken, C. L., & Balon, R. (2006). Comparison of burnout among medical residents before and after the implementation of work hours limits. Academic Psychiatry, 30, 352-355.
 • [18] İlhan, M. N., Durukan, E., Taner, E., Maral, I., & Bumin, M. A. (2008). Burnout and its correlates among nursing staff: questionnaire survey. Journal of advanced nursing, 61, 100-106.
 • [19] Lourel, M., Abdellaoui, S., Chevaleyre, S., Paltrier, M., & Gana, K. (2008). Relationships between psychological job demands, job control and burnout among firefighters. North American Journal of Psychology, 10, 489-496.
 • [20] Salanova, M., Peiró, J. M., & Schaufeli, W. B. (2002). Self-efficacy specificity and burnout among information technology workers: An extension of the job demand-control model. European Journal of work and organizational psychology, 11, 1-25.
 • [21] Hätinen, M., Kinnunen, U., Pekkonen, M., & Kalimo, R. (2007). Comparing two burnout interventions: Perceived job control mediates decreases in burnout. International Journal of Stress Management, 14, 227.
 • [22] Ronen, S., & Mikulincer, M. (2009). Attachment orientations and job burnout: The mediating roles of team cohesion and organizational fairness. Journal of Social and Personal Relationships, 26, 549-567.
 • [23] Greco, P., Laschinger, H. K. S., & Wong, C. (2006). Leader empowering behaviours, staff nurse empowerment and work engagement/burnout. Nursing Leadership, , 41-56.
 • [24] Allen, T. D., Herst, D. E., Bruck, C. S., & Sutton, M. (2000). Consequences associated with work-to-family conflict: a review and agenda for future research. Journal of occupational health psychology, 5, 278.
 • [25] Rupert, P. A., Stevanovic, P., & Hunley, H. A. (2009). Work-family conflict and burnout among practicing psychologists. Professional Psychology: Research and Practice, 40, 54.
 • [26] Wang, Y., Chang, Y., Fu, J., & Wang, L. (2012). Work-family conflict and burnout among Chinese female nurses: the mediating effect of psychological capital. BMC public health, 12, 915.
 • [27] Brattberg, G. (2006). PTSD and ADHD: underlying factors in many cases of burnout. Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 22, 305-313.
 • [28] Boudoukha, A. H., Altintas, E., Rusinek, S., Fantini-Hauwel, C., & Hautekeete, M. (2013). Inmates-to-staff assaults, PTSD and burnout: Profiles of risk and vulnerability. Journal of interpersonal violence, 28, 2332-2350.
 • [29] Katsavouni, F., Bebetsos, E., Malliou, P., & Beneka, A. (2015). The relationship between burnout, PTSD symptoms and injuries in firefighters. Occupational medicine, 66, 32-37.
 • [30] Higuchi, Y., Inagaki, M., Koyama, T., Kitamura, Y., Sendo, T., Fujimori, M., … & Yamada, N. (2016). A cross-sectional study of psychological distress, burnout, and the associated risk factors in hospital pharmacists in Japan. BMC public health, 16, 534.