Hoe wordt burn-out gediagnosticeerd?

Burn-out diagnose

Ondanks de aandacht die burn-out tegenwoordig krijgt is het nog steeds erg lastig om een fatsoenlijke burn-out diagnose te stellen, vanwege het ontbreken van officiële diagnostische criteria [1],[2]. op dit moment wordt een burn-out diagnose gemaakt door hoog te scoren op twee van de drie subschalen: emotionele uitputting, depersonalisatie en professionele bekwaamheid [2]. De laatste subschaal, professionele bekwaamheid, wordt door sommige onderzoekers gezien als een gevolg van de eerste twee subschalen en wordt daarom soms zelfs weggelaten bij de diagnose.
Een probleem met een burn-out diagnose is het feit dat de symptomen ook veel voorkomen bij mensen met een depressie. Een interessant feitje is dat de meerderheid van de mensen met burn-out ook een depressieve stoornis ontwikkelen, maar dat dit omgekeerd niet altijd het geval is [5]. Deze overlap maakt het moeilijker voor therapeuten en onderzoekers om burn-out te vangen in diagnostische criteria. Toch zijn wetenschappers en therapeuten het met elkaar eens dat burn-out meer is dan slechts een depressie en dat herstel vrij veel tijd vergt.
Op basis van de burn-out oorzaken en symptomen wordt op deze pagina een poging gedaan om te kijken hoe burn-out gediagnosticeerd kan worden op basis van de drie subschalen.
 


 

Ga naar:


 

Bij Barends Psychology Practice wordt behandeling voor burn-out aangeboden. Meld je hier aan om een eerste, gratis, sessie in te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgpolis kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

 
 

Burn-out diagnose – Emotionele uitputting

Burn-out diagnose
Iedereen herkent wel de dagen of weken dat er sprake is van veel vermoeidheid en dat het lastig is om de energie te vinden om te presteren op werk. Voor de meeste mensen blijft het bij die paar dagen of weken. Een lang weekend of korte vakantie is dan vaak genoeg om weer op te laten en fris op het werk te verschijnen. Voor anderen, daarentegen, duurt het veel langer alvorens de batterij weer is opgeladen. Het kan zijn dat deze mensen emotioneel uitgeput zijn.
Emotionele uitputting wordt gekenmerkt door fysieke vermoeidheid, verlies van energie, uitputting en verzwakking [2],[4]. Ook wordt het gekenmerkt door het gevoel te hebben emotioneel en psychisch uitgeput te zijn [3]. Mensen die hoog scoren op de emotionele uitputting subschaal kunnen zichzelf niet meer opladen vanwege het drukke leven dat ze leiden. Een paar dagen vrijaf nemen helpt deze mensen om zich een kleine beetje op te laden, maar het is niet genoeg om weer aan het werk te kunnen zoals blijkt uit het plaatje.
Mensen die emotioneel uitgeput zijn geven aan:

 • Het gevoel te hebben al moe te zijn voordat ze op het werk aan komen.
 • Meer tijd nodig te hebben om te ontspannen na het werk dan voorheen het geval was.
 • Het gevoel te hebben emotioneel leeg te zijn.
 • Weinig energie over te hebben voor vrijetijdsactiviteiten.
 • Misselijk/niet goed te worden van werkgerelateerde taken.
 • Na het werk helemaal afgemat te zijn.
 • Na het werk erg moe te zijn.
 • Niet in staat zijn om de hoeveelheid werk aan te kunnen.
 • Te weinig energie te hebben tijdens werk.
 • Te weinig energie te hebben voor huishoudelijke taken.
 • Meer tijd nodig te hebben voor huishoudelijke taken.
 • Grotere taken, zoals repareren of vervangen van bepaalde dingen, uit te stellen.
 • Afspraken te vergeten of door elkaar te halen.
 • Vaker last te hebben van hoofdpijn, maag-darmklachten, huidproblemen.
 • Last te hebben van slaapproblemen, zoals in slaap vallen of doorslapen, en problemen hebben met wakker worden.

 (Advertentie. Voor meer burn-out oorzaken, lees verder).


 
Om een burn-out diagnose te kunnen stellen is het belangrijk dat de persoon in kwestie zich identificeert met de meeste symptomen en dat deze symptomen ongeveer 3 maanden aanwezig zijn (niet iedere dag maar wel een goed deel van de week). Het identificeren met alleen deze symptomen is niet genoeg voor een fatsoenlijke burn-out diagnose. De twee andere subschalen zijn ook erg belangrijk.
 
 

Burn-out diagnose – Depersonalisatie

Emotioneel uitgeput zijn leidt vaak tot gevoelens van depersonalisatie. Depersonalisatie wordt gekenmerkt door prikkelbaarheid, verlies van idealen en (sociale) isolatie [2],[4]. Daarnaast verwijst depersonalisatie ook naar een reeks negatieve, ongevoelige en ongepaste gedragingen van een werknemer naar klanten en werk toe [2],[3],[4]. Mensen die hoog scoren op deze subschaal laten zich vaker negatief uit over het werk (devalueren het of worden er misselijk van), doen het werk op de automatische piloot en zien klanten als objecten.
Mensen die hoog scoren op personalisatie geven vaak aan:

 • Het moeilijk te vinden om interessante of nieuwe aspecten te ontdekken in het werk.
 • Negatief te praten over werk.
 • Snel geïrriteerd te zijn door kleine problemen of door collega’s.
 • Weinig na te denken tijdens het werk en werk op de automatische piloot uit te voeren.
 • Het werk niet uitdagend te vinden.
 • Niet in contact te staan met werk.
 • Gevoel hebben steeds minder om het werk te geven.
 • Moeite te hebben om zich in te leven in de klant.
 • Het gevoel te hebben meer te investeren in de klant dan dat ze terugkrijgen.

Depersonalisatie heeft vaak een negatieve impact op het leven ook buiten werk om. Mensen die hoog scoren op de depersonalisatie subschaal tonen vaker minder genegenheid naar hun partner, hebben vaker minder interacties met hun kinderen en laten minder emotie/empathie zien.
 
 

Burn-out diagnose – Professionele bekwaamheid

De laatste burn-out subschaal is professionele bekwaamheid. Deze subschaal bevat gevoelens van verminderde professionele/persoonlijke bekwaamheid, verminderde productiviteit of (des)kundigheid, lage moraal en het onvermogen om werk te managen [2],[4]. Ook verwijst het naar de negatieve evaluaties over zichzelf, een gevoel van verminderde professionele bekwaamheid dat naar voren komt wanneer iemand zich onbekwaam en ineffectief voelt [3].
Mensen die een verminderd gevoel van professionele bekwaamheid hebben geven vaak aan:

 • Het gevoel te hebben geen andere baan dan deze te kunnen.
 • Niet genoeg waardering op het werk te voelen.
 • Het gevoel te hebben minder competent te zijn in het werk dan voorheen.
 • Het gevoel te hebben dat ze de werkdruk niet aan kunnen.
 • Meer tijd en energie nodig te hebben om uiteindelijk minder te presteren dan voorheen.


 (Advertentie. Voor meer burn-out oorzaken, lees verder).


 

Burn-out diagnose – Duur

Er is weinig bekend over het aantal weken of maanden dat iemand last moet hebben van burn-out klachten om een burn-out diagnose te krijgen. Wel lijkt het veilig om drie maanden als maatstaf aan te houden waarbij er in de nabije toekomst geen verandering in werkdruk, lange werkdagen en sociale steun te verwachten is. Daarnaast is het van belang dat de burn-out klachten niet door medicatie of drugs veroorzaakt kunnen worden.
 
 
Ga naar:


 
 

Literatuur

 • [1] Kaschka, W. P., Korczak, D., & Broich, K. (2011). Burnout: a fashionable diagnosis. Deutsches Ärzteblatt International, 108, 781.
 • [2] Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied psychology, 86, 499.
 • [3] Wright, T. A., & Cropanzano, R. (1998). Emotional exhaustion as a predictor of job performance and voluntary turnover. Journal of applied psychology, 83, 486.
 • [4] Bakker, A., Schaufeli, W. B., & Van Dierendonck, D. (2000). Burnout: Prevalentie, risicogroepen en risicofactoren. Psychische vermoeidheid en werk, 65-82.
 • [5] Ahola, K., Honkonen, T., Isometsä, E., Kalimo, R., Nykyri, E., Aromaa, A., & Lönnqvist, J. (2005). The relationship between job-related burnout and depressive disorders—results from the Finnish Health 2000 Study. Journal of affective disorders, 88, 55-62.