Partner met burn-out: Wat kan jij doen om te helpen?

Partner met burn-out.


Een relatie hebben met iemand die burn-out heeft is een uitdaging voor jullie beide individueel en als koppel. Vaak verandert de balans in de relatie op een manier waardoor de partner van iemand met burn-out (vanaf nu gewoon partner genoemd) meer huishoudelijke taken op zich neemt, de financiën moet regelen en moet zorgen voor kinderen/huisdieren. De partner met burn-out heeft helaas de energie niet om de kleinste taken te doen. Deze disbalans in de relatie gaat een tijd goed, maar zal uiteindelijk steeds zwaarder worden voor de partner. De partner kan hierdoor wrok gaan koesteren naar of boos worden op de partner met burn-out of zich een bediende of secretaresse voelen, en misschien zelfs wel gaan twijfelen aan de relatie.
Deze pagina bespreekt strategieën om de impact die burn-out heeft op de relatie te verminderen, geeft advies om de partner met burn-out te steunen en richt zich op tips om het lijden van de partner te verminderen.
 


Ga naar:

 

Bij Barends Psychology Practice wordt behandeling voor burn-out aangeboden. Meld je hier aan om een eerste, gratis, sessie in te plannen. (Afhankelijk van jouw zorgpolis kan het zijn dat behandeling (deels) vergoed wordt).

 [/responsivevoice]
 

Partner met burn-out – effecten van het familieleven op burn-out

Partner met burn-out: stress thuis - werk.
Zowel stress thuis als op het werk kan bijdragen aan de ontwikkeling van burn-out [6],[7]. Het hebben van kinderen, het doen van huishoudelijke taken, een emotioneel niet beschikbare partner hebben, getrouwd zijn (voor mannen) en een hoge functie op het werk hebben (voor vrouwen) vergroot de kans op burn-out bij werkende ouders. Een emotioneel beschikbare partner hebben, het doen van minder huishoudelijke taken of meer activiteiten doen met de kinderen (in plaats van huishoudelijke taken), daarentegen, zorgt voor minder kans op burn-out bij werkende ouders [3],[6],[7].
Tegelijkertijd komen familieconflicten vaker voor wanneer de baan emotioneel veeleisend is. Negatieve emotionele arousal op het werk zorgt vaker voor boosheid bij vrouwen en teruggetrokken gedrag bij mannen binnen de relatie [1],[2]. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat het laten zien van negatieve emoties op het werk niet geaccepteerd wordt en dus mee naar huis genomen wordt. Thuis is het gemakkelijker en meer geaccepteerd om negatieve emoties te laten zien, waardoor er meer familieconflicten kunnen ontstaan [1],[2].
Met andere woorden: het hebben van een partner met burn-out heeft een negatieve impact op het familieleven. Gelukkig zijn er een aantal dingen die gedaan kunnen worden om de burn-out klachten te verminderen.
 
 

Partner met burn-out – je partner helpen om de burn-out klachten te verminderen

Steun van de familie is effectief bij het verminderen van burn-out klachten [5]. Met steun van de familie wordt iedere vorm van steun bedoeld die een partner of kind kan bieden om de burn-out klachten te verminderen. Hier volgt een overzicht:
 

Huishoudelijke taken:

Door als partner huishoudelijke taken over te nemen, vermindert burn-out sterker bij vrouwen vergeleken met mannen [4], omdat vrouwen gemiddeld genomen nog steeds de meeste huishoudelijke taken doen. Uiteraard is het zo dat burn-out klachten bij mannen sterker afnemen als zij gemiddeld genomen meer huishoudelijke taken doen dan hun partner. Huishoudelijke taken kunnen dan wel klein zijn en niet veel tijd in beslag nemen, op emotioneel vlak kan dit een beduidend groter obstakel zijn, zeker bij iemand met burn-out. Het maakt ook uit wat voor soort taakje iemand moet doen; activiteiten met kinderen ondernemen vermindert burn-out beduidend meer dan bij schoonmaken het geval is [6]. Hoe kan jij helpen? Vraag aan je partner met burn-out wat zij aan kunnen (en leuk vinden om te doen) op wekelijkse basis en probeer de rest over te nemen. Voor degene die niet bekend is met een routine, overweeg een routine te introduceren. Een routine vermindert burn-out en uitstel gedrag, en voorkomt ook miscommunicatie en frustratie, omdat er meer voorspelbaarheid in het leven is.


 (Advertentie. Voor meer informatie, lees verder).


 

Heldere communicatie:

Heldere communicatie is erg belangrijk in een relatie, omdat het onzekerheid wegneemt, frustratie vermindert en ruzie kan voorkomen [8]. Communicatie kan ook een enorme opgave zijn voor mensen met burn-out, vanwege de emotionele uitputting en chronische vermoeidheid. Voor iemand met burn-out kan het erg vermoeiend zijn om te moeten luisteren naar iemands geklaag, om zichzelf te moeten herhalen, om ruzie te maken over kleine onenigheden, om lange discussies te voeren of om zichzelf telkens weer te moeten verdedigen. Een natuurlijke reactie hierop is sociale terugtrekking en verminderde communicatie. Voor de partner is het belangrijk om gesprekken kort te houden, om post-its te gebruiken om dingen niet te vergeten of om de ander ergens aan te helpen herinneren, om de partner met burn-out genoeg ruimte te geven, en om de eigen behoeften even in de koelkast te zetten. Hier volgt een lijst van veelvoorkomende communicatieproblemen:
Wij zijn geïnteresseerd in jouw ervaring met communicatie. Selecteer de communicatieproblemen die in jullie relatie ook voorkomen:

Welke communicatie problemen komen voor in jullie relatie?

View Results

Laden ... Laden ...

 
Voor een gedetailleerd artikel over communicatie in een relatie, klik hier. Deze pagina bespreekt veel van de hierboven genoemde communicatieproblemen.
 
 

Het oefenen van werkgerelateerde gesprekken:

Het oefenen van werkgerelateerde gesprekken vermindert stress, emotionele uitputting en algemene burn-out klachten bij je partner met burn-out [3], omdat dit ervoor zorgt dat hij of zij zich goed kan voorbereiden op het gesprek, de feedback kan toepassen, zinnen ander kans formuleren, een andere houding aan kan nemen en kan oefenen met het beantwoorden van lastige vragen. Een goede voorbereiding vermindert ook het angstniveau, nervositeit, vergroot het zelfvertrouwen en vermindert stress.
 
 

Wees beschikbaar en proactief:

Vaker beschikbaar zijn is wellicht lastiger te bewerkstelligen voor sommigen. Het hebben van een voltijdbaan, hobby’s en andere verplichtingen kan best veeleisend zijn. Het overmatige gebruik van tablets, mobiele telefoons en laptops zorgt tegenwoordig voor nog minder beschikbaarheid. Toch is het erg belangrijk om vaker beschikbaar en proactief te zijn, omdat dit irritatie wegneemt, miscommunicatie voorkomt net als andere vermoeiende aspecten in de relatie. Door de telefoon, laptop of tablet weg te leggen wanneer je partner met burn-out aanwezig is, vergroot je de beschikbaarheid. Bijhouden welke dingen er gedaan moeten worden in het huishouden zorgt ervoor dat je deze tijdig gedaan kan hebben en geeft jouw overspannen partner net dat kleine beetje extra rust.

 
 

Literatuur

  • [1] Schulz, M. S., Cowan, P. A., Pape Cowan, C., & Brennan, R. T. (2004). Coming home upset: Gender, marital satisfaction, and the daily spillover of workday experience into couple interactions. Journal of Family Psychology, 18, 250.
  • [2] Carlson, D., Ferguson, M., Hunter, E., & Whitten, D. (2012). Abusive supervision and work–family conflict: The path through emotional labor and burnout. The Leadership Quarterly, 23, 849-859.
  • [3] Noor, N. M., & Zainuddin, M. (2011). Emotional labor and burnout among female teachers: Work–family conflict as mediator. Asian Journal of Social Psychology, 14, 283-293.
  • [4] Blanch, A., & Aluja, A. (2012). Social support (family and supervisor), work–family conflict, and burnout: Sex differences. Human Relations, 65, 811-833.
  • [5] Bratis, D., Tselebis, A., Sikaras, C., Moulou, A., Giotakis, K., Zoumakis, E., & Ilias, I. (2009). Alexithymia and its association with burnout, depression and family support among Greek nursing staff. Human Resources for Health, 7, 72.
  • [6] Lieke, L., van der Lippe, T., Kluwer, E. S., & Flap, H. (2008). Positive and negative effects of family involvement on work-related burnout. Journal of Vocational Behavior, 73, 387-396.
  • [7] Fox, M. F., Fonseca, C., & Bao, J. (2011). Work and family conflict in academic science: Patterns and predictors among women and men in research universities. Social Studies of Science, 41, 715-735
  • [8] Michie, S., & Williams, S. (2003). Reducing work related psychological ill health and sickness absence: a systematic literature review. Occupational and environmental medicine, 60, 3-9.